Versneld examineren keuzedelen van de baan

Het omstreden voorstel om keuzedelen al eerder te laten meetellen voor het examen is van de baan. Kamerlid Anne-Wil Lucas heeft de motie die tot deze versnelling opriep ingetrokken. Het voorstel om keuzedelen versneld te laten meetellen voor het mbo-examen leek aanvankelijk op een meerderheid in de Tweede Kamer te k... [lees meer]

Kwaliteit ook op groen mbo beter verankerd

De kwaliteit van het groene mbo stijgt en is op de meeste aspecten prima op orde. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. Eerder kon je op mbo-today al lezen dat de Inspectie van het Onderwijs lovend is over de recente ontwikkelingen in het mbo. Ruim twee derde van de mbo-scholen heeft volgens de Inspectie de kwa... [lees meer]

Lerarenregister: wetsvoorstel kritisch ontvangen

Het langverwachte wetsvoorstel voor het lerarenregister is naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar of het voorstel ook wet wordt, is nog maar de vraag: de Raad van State is zeer kritisch. Er wordt al meer dan twintig jaar over gepraat en nu is het dan zover: staatssecretaris Sander Dekker stuurt een wetsvoorstel voor he... [lees meer]

‘Verplicht tussenjaar voor doorstroom mbo-hbo’

Een schakeljaar voor leerlingen met een mbo-4 diploma kan het studiesucces van jongeren die doorstromen naar het hbo verbeteren. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, pleit voor zo’n extra studiejaar. Het gaat niet goed met de doorstroom mbo-hbo. In het eerste schooljaar valt al 22% van de mbo-d... [lees meer]

‘Versnelling keuzedelen niet haalbaar’

Het versneld laten meetellen van de keuzedelen voor het mbo-diploma is niet haalbaar. Een zorgvuldige implementatie van de nieuwe kwalificatiestructuur zou hierdoor in de knel komen. Dat schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Bussemaker in beeld g... [lees meer]

Toelatingsrecht moet mbo beter toegankelijk maken

Leerlingen die voldoen aan de vooropleidingseisen kunnen voortaan niet geweigerd worden door mbo-scholen. Dit toelatingsrecht is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat de overstap van vmbo naar mbo moet verbeteren. Om de overstap die jongeren van het vmbo naar het mbo maken beter te laten verlopen dient minist... [lees meer]

Kwaliteit van examinering en diplomering neemt toe

De kwaliteit van de examinering en diplomering binnen het mbo stijgt. Bij zeven op de tien opleidingen is de examinering ondertussen op orde. Dat blijkt uit De Staat van het Onderwijs 2014/2015. De verbetering van de examenkwaliteit hangt vooral samen met de professionaliteit van de examencommissies. Het verbetere... [lees meer]

Petitie tegen versneld examineren keuzedelen

De beroepsvereniging van mbo-opleiders start een petitie tegen het versneld invoeren van de examinering van keuzedelen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil zo'n versnelde examinering. De onrust in de mbo-wereld over de versnelde invoering van de examenplicht van keuzedelen neemt toe. Al eerder spraken docenten, ... [lees meer]

Doorstroom mbo naar hbo gaat op en neer

In 2015 is de instroom vanuit het mbo naar het hbo gedaald van 48% naar 41%. Volgens minister Bussemaker wordt deze daling niet alleen veroorzaakt door het nieuwe leenstelsel. Opvallend is bijvoorbeeld de schommeling in het aantal studenten dat kiest voor een tussenjaar. In het mbo is al sinds 2007 sprake van een ... [lees meer]

Nieuwe beurs voor excellente IT-studenten

Excellente mbo-studenten die een IT-opleiding volgen krijgen de kans om zich met een nieuwe beurs te ontwikkelen tot IT-professional. Het beurzenprogramma werd gisteren gelanceerd tijdens de jaarconferentie van het Techniekpact. Het nieuwe beurzenprogramma, in goed Nederlands ‘dutch digital delta Talent Grants’ ... [lees meer]

Het geheim van Hoornbeeck: een eigen profiel

Op bijna alle lijstjes in mbo-land staat het Hoornbeeck College op de eerste plaats. Wat is het geheim van deze reformatorische mbo-school? In de Keuzegids mbo staat de Amersfoortse mbo-school al jaren op nummer 1 en ook bij de recente uitvalcijfers is Hoornbeeck de beste van Nederland. Willem de Potter, voorzitter ... [lees meer]

Veel animo voor ‘Dag van de beroepspraktijkvorming’

Tijdens de Dag van de Beroepspraktijkvorming krijgen scholen alle informatie over het opstellen van een goed verbeterplan bpv. Wegens grote belangstelling wordt de dag in april maar liefst acht keer georganiseerd. Om de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming te verbeteren stelt het ministerie van Onderwijs vanaf 20... [lees meer]

‘Competentiegericht onderwijs was goed concept’

'Het concept van competentiegericht onderwijs was goed. Scholen hadden alleen moeite het in de praktijk vorm te geven', aldus Jan van Zijl in een openhartig afscheidsinterview met de MBO-krant. Jan van Zijl nam begin april afscheid als voorzitter van de MBO-Raad. In een openhartig interview blikt hij terug op een ... [lees meer]

Inspectie ziet cultuuromslag bij mbo-scholen

De Inspectie van het Onderwijs is bijzonder lovend over de recente ontwikkelingen in het mbo. Ruim twee derde van de mbo-scholen heeft volgens de Inspectie de kwaliteitszorg ondertussen voldoende verankerd. De staat van het Onderwijs, het jaarlijkse rapport van de Inspectie over ontwikkelingen in het onderwijs, is b... [lees meer]

Kamer eist snellere examinering keuzedelen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat keuzedelen al vanaf volgend schooljaar volledig meetellen voor het examen. Maar de minister houdt voorlopig, gesteund door de scholen, vast aan invoering vanaf 2018. Vanaf komend schooljaar bieden de mbo-scholen bij al hun opleidingen verplicht keuzedelen aan. Aanvankeli... [lees meer]

Leraar leert vooral in eigen tijd

Gisteren verscheen het rapport ‘De Staat van de Leraar 2016’, opgesteld door leraren uit het basis-, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Belangrijkste conclusie: professionaliseren doen leraren vooral op individueel niveau en in hun eigen tijd. Het rapport werd gepresenteerd op het congres van d... [lees meer]

‘Een nuchtere balans van het mbo’ gepresenteerd

Onderwijssocioloog Sjoerd Karsten presenteerde gisteren zijn boek De hoofdstroom in de Nederlandse onderwijsdelta. Een nuchtere balans van het mbo. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst gingen diverse sprekers in op de toegevoegde waarde van het mbo voor Nederland. Zo’n veertig procent van de beroepsbevolking heeft ... [lees meer]

Buitenlandse stage of studie dankzij Brussel

Het Europees Parlement stemt vandaag over een voorlichtingscampagne om mbo’ers te prikkelen een opleiding of stage in het buitenland te volgen. Hiermee wil Brussel de jeugdwerkloosheid in Europa te lijf gaan. Europa kampt nog steeds met een hoge jeugdwerkloosheid: gemiddeld 22 procent van de jongeren zit thuis. ... [lees meer]

Koepelorganisaties kritisch over Onderwijs2032

De MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de VSNU zijn kritisch over de voorstellen van het Platform Onderwijs2032. De sectororganisaties willen vasthouden aan een helder omschreven kennisbasis. Platform Onderwijs2032 publiceerde in januari van dit jaar haar eindadvies over de toekomst van het Nederlandse funderend ... [lees meer]

Chocoladeproject wint prijs voor internationalisering

De Orange Carpet Award, de prijs voor internationalisering in het onderwijs, is dit jaar gewonnen door MBO College Centrum van het ROC van Amsterdam. In het winnende project liepen Nederlandse studenten stage bij gerenommeerde Franse chocolatiers. Het Chocoladeproject van het MBO College Centrum is opgezet in samenw... [lees meer]

Aantal klachten bij Ombudslijn mbo stabiel

Het afgelopen schooljaar heeft de Ombudslijn mbo ongeveer evenveel klachten behandeld als het jaar ervoor. Veel klachten blijken goed afgehandeld te kunnen worden door aandacht en communicatie. Studenten of ouders die een klacht hebben over een mbo-school kunnen terecht bij de Ombudslijn mbo. De Ombudslijn is echter... [lees meer]

Beroepsvereniging opleiders viert eerste lustrum

Tijdens een preconferentie, voorafgaand aan de tweejaarlijkse CVI-conferentie, vierde de Beroepsvereniging voor mbo-opleiders (BVMBO) gisteren haar vijfjarig bestaan. Met taart, waardevolle gesprekken en in gezelschap van de minister. Woensdagochtend, 6 april. In zaal 4 van de MartiniPlaza, waar de CVI-conferentie... [lees meer]

Vakmanschapscentra bewijzen bestaansrecht

Snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een transitie van het beroepsonderwijs. In het kader hiervan kent Nederland Centra voor innovatief vakmanschap (mbo) en Centres of expertise (hbo). Volgens een auditrapport spelen de vakmanschapscentra een ‘onmisbare rol in de regio’. In de C... [lees meer]

Roep om stelselwijziging wordt luider

‘Vroege uitsortering van leerlingen en een gebrek aan leven lang leren schaden het ideaal van gelijke kansen voor iedereen’, aldus Jan van Zijl tijdens een symposium ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de MBO Raad. Tijdens het symposium wierp feestredenaar Alexander Rinnooy Kan twee bakstenen de... [lees meer]

‘Sluitende aanpak bij bpv bestaat al’

Volgens minister Jet Bussemaker is er bij de beroepspraktijkvorming sprake van een sluitende aanpak: er is voor alle mbo-studenten een stageplek. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bussemaker dat er volgens haar sprake is van goede afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling rond de beschikbaa... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…