Extra geld voor schoolkosten minderjarige mbo’ers

Minister Bussemaker maakt € 5 miljoen vrij om minder draagkrachtige ouders met minderjarige kinderen op het mbo tegemoet te komen in de schoolkosten. Door hoge reis- of studiekosten kiezen jongeren nu vaak voor een andere mbo-opleiding dan ze eigenlijk zouden … Lees verder

Scholen maken onderling afspraken over kwaliteit examens

Scholen die zelf examens ontwikkelen hoeven deze niet extern te laten valideren als zij zich houden aan een set van afspraken. Dat staat in het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ van de Regisseur Herziening mbo. Volgens het advies … Lees verder

Uitblinkersverkiezing nieuwe stijl

Zoals elk jaar is er ook in 2016 een Uitblinkerverkiezing. Deze strijd, waarbij de winnaars van ‘voorverkiezingen’ proberen hun nominatie te verzilveren, is dit jaar anders dan voorheen. Zo weegt het oordeel van de vakjury zwaarder dan bij eerdere edities. … Lees verder

Inspectie wil kwaliteitscultuur op school stimuleren

In de nieuwe vorm van toezicht die de inspectie vanaf 2017 hanteert staat het realiseren van een kwaliteitscultuur centraal. De meeste scholen zijn enthousiast over de nieuwe aanpak. In het nieuwe toezicht wil de inspectie meer aansluiten bij het toezicht … Lees verder

SBB op zoek naar nieuwe leerbedrijven

SBB start een campagne om nieuwe leerbedrijven te werven. De boodschap: met het aanbieden van een leerwerkplek haal je de toekomst in huis! Met de campagne wil SBB duidelijk maken dat het aanbieden van leerwerkplekken goed is voor de student, … Lees verder

‘Toelatingsrecht maakt einde aan vage afwijzingen’

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een einde maken aan ‘schimmige toelatingsprocedures’ en ‘vage afwijzingen’ op het mbo. Een wettelijk toelatingsrecht biedt helderheid voor studenten. Het wetsvoorstel dat studenten met de juiste vooropleiding een toelatingsrecht op het mbo geeft, … Lees verder

Vervroegd aanmelden: per 1 mei of 1 april?

Over het nut van een vervroegde aanmelding in het mbo is iedereen het wel eens. Maar moet de aanmelddatum nu 1 april of 1 mei worden? Om de overgang van vmbo (mavo) naar mbo beter te laten verlopen stelt minister … Lees verder