Extra geld voor schoolkosten minderjarige mbo’ers

Minister Bussemaker maakt € 5 miljoen vrij om minder draagkrachtige ouders met minderjarige kinderen op het mbo tegemoet te komen in de schoolkosten. Door hoge reis- of studiekosten kiezen jongeren nu vaak voor een andere mbo-opleiding dan ze eigenlijk zouden willen. Dat blijkt uit de Schoolkostenmonitor, die het ... [lees meer]

Scholen maken onderling afspraken over kwaliteit examens

Scholen die zelf examens ontwikkelen hoeven deze niet extern te laten valideren als zij zich houden aan een set van afspraken. Dat staat in het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ van de Regisseur Herziening mbo. Volgens het advies kunnen scholen op drie manieren tot valide examens komen. De eerst... [lees meer]

Uitblinkersverkiezing nieuwe stijl

Zoals elk jaar is er ook in 2016 een Uitblinkerverkiezing. Deze strijd, waarbij de winnaars van ‘voorverkiezingen’ proberen hun nominatie te verzilveren, is dit jaar anders dan voorheen. Zo weegt het oordeel van de vakjury zwaarder dan bij eerdere edities. Uitblinkers zijn studenten aan het middelbaar beroepson... [lees meer]

Inspectie wil kwaliteitscultuur op school stimuleren

In de nieuwe vorm van toezicht die de inspectie vanaf 2017 hanteert staat het realiseren van een kwaliteitscultuur centraal. De meeste scholen zijn enthousiast over de nieuwe aanpak. In het nieuwe toezicht wil de inspectie meer aansluiten bij het toezicht dat de scholen zelf intern hanteren. Als het eigen kwaliteits... [lees meer]

SBB op zoek naar nieuwe leerbedrijven

SBB start een campagne om nieuwe leerbedrijven te werven. De boodschap: met het aanbieden van een leerwerkplek haal je de toekomst in huis! Met de campagne wil SBB duidelijk maken dat het aanbieden van leerwerkplekken goed is voor de student, maar ook voor het bedrijf zelf. Bedrijven die nog niet als leerbedrijf erk... [lees meer]

‘Toelatingsrecht maakt einde aan vage afwijzingen’

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een einde maken aan 'schimmige toelatingsprocedures' en 'vage afwijzingen' op het mbo. Een wettelijk toelatingsrecht biedt helderheid voor studenten. Het wetsvoorstel dat studenten met de juiste vooropleiding een toelatingsrecht op het mbo geeft, kan op een meerderheid in de T... [lees meer]

Vervroegd aanmelden: per 1 mei of 1 april?

Over het nut van een vervroegde aanmelding in het mbo is iedereen het wel eens. Maar moet de aanmelddatum nu 1 april of 1 mei worden? Om de overgang van vmbo (mavo) naar mbo beter te laten verlopen stelt minister Bussemaker voor om in heel Nederland voor het mbo een vervroegde aanmelddatum van 1 april te hanteren. V... [lees meer]

Uitzending gemist: buitenhof over het mbo

MBO Krant-columnist Coleta van Buuren is blij met de lofzang van minister Jet Bussemaker op het mbo in Buitenhof. Velen van u – in ieder geval de leraren Nederlands en Maatschappijleer – hebben ongetwijfeld een zondagochtendritueel dat met het mijne overeenkomt. Iets later opstaan. NPO 1, 11.20 de VPRO-rubriek ... [lees meer]

PvdA wil schoolkosten minderjarige mbo’ers vergoeden

De kosten die minderjarige mbo’ers maken voor hun opleiding moeten vergoed worden door de overheid. Zo krijgen alle jongeren een gelijke kans op het behalen van een startkwalificatie. Het plan voor vergoeding van de schoolkosten is opgenomen in een initiatiefnota van de PvdA-kamerleden Ypma en Mohandis. Volgens d... [lees meer]

Enquête over kwalificatiestructuur en keuzedelen

In augustus 2016 starten de mbo-scholen met de opleidingen die zijn gebaseerd op de nieuwe kwalificatiestructuur. Via een enquête peilt de bvmbo de stand van zaken. Vanaf komend schooljaar starten de mbo-scholen met de opleidingen die zijn gebaseerd op de nieuwe kwalificatiestructuur. Ook zijn scholen vanaf komend ... [lees meer]

De ‘Versnellerfiets’: derailleur voor mbo-ideeën

Vorige week dinsdag werd op het Future of Mbo-congres de ‘Versnellerfiets’ gelanceerd: een ‘bakfiets’ die next-economy ideeën in het mbo-onderwijs ophaalt en vervolgens met die ideeën op de pedalen trapt. Oftewel: in een hogere versnelling van idee naar doeltreffendheid. De maatschappij en de arbeidsmarkt ... [lees meer]

Expertisepunt beschermt kleine vakopleidingen

Het expertisepunt dat waakt over de kleine, unieke vakopleidingen is onlangs ondergebracht bij SBB. Als kleine opleidingen in de knel komen, komt het expertisepunt in actie. De oprichting van het expertisepunt maakt onderdeel uit van de plannen van minister Bussemaker om kleine vakopleidingen voor Nederland te behou... [lees meer]

Eerste module ‘Excellent restauratieschilder’ afgerond

Leerlingen van vakschool Cibap waren tien weken te gast bij verfproducent Van Wijhe in Zwolle. Via dit soort aanvullende modules kunnen talentvolle leerlingen zich ontwikkelen tot ‘excellent restauratieschilder’. De afgelopen maanden kreeg een selecte groep studenten van Cibap tien weken lang extra lessen bij Va... [lees meer]

Het ‘huiskamergevoel’ van Jordy van Schijndel

Vorige week won Jordy van Schijndel, rekendocent bij Helicon, de prijs voor zijn rekenidee. Onze speciale verslaggever Lesly Kitioku (studente van ROC de Leijgraaf), interviewde hem voor mbo-today. Waarom ben je rekendocent geworden? ‘Dat is enkele jaren geleden per toeval zo gelopen. Op de Helicon-vestiging in B... [lees meer]

Toelatingsprocedure op mbo-scholen kan beter

De toelatingsprocedures van mbo-scholen kunnen transparanter en eenvoudiger. Maar is daarvoor een wetswijziging nodig? Tijdens de hoorzitting over het wetsvoorstel over een toelatingsrecht voor jongeren die naar het mbo willen is er een grote eensgezindheid over het belang van een transparante toelatingsprocedure. M... [lees meer]

Rekenen op vmbo en havo nog niet op orde

De resultaten van de rekentoets op het vmbo en de havo zijn nog niet voldoende. Pas als deze resultaten op orde zijn, komt de rekentoets voor het mbo in beeld. De resultaten van de rekentoets op het vmbo en de havo zijn nog niet goed genoeg. Op het vmbo is er een stijgende lijn zichtbaar, maar op de havo nog niet. H... [lees meer]

Studenten steunen wettelijk toelatingsrecht

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is een groot voorstander van een wet die jongeren een toelatingsrecht op het mbo geeft. ‘Het onderwijs moet toegankelijk zijn’, zo stellen de jongeren. Anders dan de mbo-scholen zijn de mbo-studenten groot voorstander van het wetsvoorstel dat jongeren met de juiste ... [lees meer]

Bekwaamheidseisen ondersteunend personeel geformuleerd

De Beroepsvereniging van opleiders in het mbo (bvmbo) heeft bekwaamheidseisen voor onderwijsondersteunend personeel ontwikkeld. De eisen beschrijven globaal wat assistenten en instructeurs moeten kunnen en kennen. Bij de totstandkoming van het voorstel heeft de beroepsgroep zelf een doorslaggevende stem gehad. Tijde... [lees meer]

Akkoord over nieuwe cao mbo

Onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het mbo. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 3%. De nieuwe cao wordt per 1 juli 2016 van kracht. Er is lang onderhandeld over een nieuwe cao. Vorig jaar november bereikten de onderhandelaars - maar zonder de Aob - al e... [lees meer]

‘Meldpunt geen stage’ in Nijmegen geopend

Als eerste gemeente in Nederland is in Nijmegen een 'Meldpunt geen stage' geopend. leerlingen die er niet in slagen een stageplek te vinden, kunnen zich melden bij het meldpunt. Met een klein symposium over discriminatie op de stagemarkt werd het kersverse meldpunt geopend. Eva Klooster, onderzoeker van het Verwey-J... [lees meer]

Gemeenteraad Almere wil ROC TOP behouden

Vrijwel de gehele gemeenteraad van Almere wil ROC TOP voor Almere behouden. Een fusie tussen ROC Flevoland en ROC TOP ziet de Raad niet zitten. In de discussie over het mbo-onderwijs in Almere mengt zich nu ook de lokale Gemeenteraad. Vrijwel de gehele Raad, met uitzondering van de fractie van GroenLinks, steunt een... [lees meer]

Verkiezing beste leerbedrijf 2016 van start

Tot 15 juli kunnen studenten, docenten of scholen kandidaten voordragen voor de prijzen ‘beste leerbedrijf’ en ‘beste praktijkopleider’. Eind 2016 worden de prijzen uitgereikt. Al sinds 1996 wordt jaarlijks een prijs uitgereikt voor het Beste Leerbedrijf. Sinds 2009 krijgt ook de Beste Praktijkopleider jaarl... [lees meer]

Rekenles met monopoly en mens-erger-je-niet

Een combinatie van monopoly en mens-erger-je-niet. Met dat idee won Jordy van Schijndel (Helicon Opleidingen) de prijs voor het beste rekenidee voor het mbo. Het spel van winnaar Jordy van Schijndel is een combinatie van de bekende bordspellen monopoly en mens-erger-je-niet: spelers moeten in een race tegen de klok ... [lees meer]

‘Maatwerk is beter dan standaard extra jaar vmbo’

Bestuurders en docenten in het voortgezet onderwijs pleiten voor het verlengen van het vmbo met een extra, vijfde jaar. Minister Bussemaker is niet enthousiast. De VO-Raad en de Stichting Platforms Vmbo schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat ze een extra jaar onderwijs willen om vmbo’ers net zo veel kansen... [lees meer]

Waarom Rotterdam geen mbo-colleges kreeg

Een monsterverbond tussen ministerie en ondernemingsraad zorgde ervoor dat de kleinschalige mbo-colleges in Rotterdam niet van de grond kwamen. Aldus de analyse van onderwijsjournalist Ronald Buitelaar. In de periode 2012-2015 hebben de twee Rotterdamse mbo-scholen Albeda en Zadkine serieus geprobeerd om zichzelf om... [lees meer]

Verzet tegen wettelijk toelatingsrecht

De MBO Raad verzet zich tegen een wettelijk toelatingsrecht voor jongeren die naar het mbo willen. Studenten zijn meer gebaat bij maatwerk. Het wetsvoorstel dat minister Bussemaker bij de Tweede Kamer heeft ingediend om de toegankelijkheid van mbo-opleidingen te verbeteren krijgt niet de steun van de scholen. Het ... [lees meer]

Ton Heerts benoemd als voorzitter MBO Raad

Tijdens een extra algemene vergadering hebben de leden van de MBO Raad Ton Heerts benoemd als voorzitter. Ton Heerts (49) werd al op 19 mei aan de algemene ledenvergadering door het bestuur voorgedragen als opvolger van Jan van Zijl. Heerts, voormalig Kamerlid voor de PvdA en op dit moment nog voorzitter van de FNV,... [lees meer]

‘Laten we onszelf serieus nemen en massaal registreren’

Leraar van het Jaar Diederick de Vries voert een warm pleidooi voor het lerarenregister. Of de wet nu doorgaat of niet: 'Laten we onszelf serieus nemen en massaal registreren.' Hoe is het toch mogelijk dat het lerarenregister zo’n hot item is? Het wetsvoorstel moet nog even door de Tweede Kamer, dat snap ik ook we... [lees meer]

Mbo-leerlingen willen meer uitdaging

Veel mbo-leerlingen voelen zich nog niet voldoende uitgedaagd op school. Met name studenten op niveau 4 zijn niet tevreden over hun docenten. Dat blijkt uit de JOB-monitor 2016. In de JOB-monitor 2016 is voor het eerst onderzocht in hoeverre leerlingen hun opleiding uitdagend vinden. Volgens de resultaten vindt zo'n... [lees meer]

Scholen weigeren nog te vaak studenten

Het komt te vaak voor dat mbo-scholen om vage redenen studenten weigeren. Een wettelijk toelatingsrecht voor mbo-studenten kan aan alle onduidelijkheid een eind maken. Het onterecht weigeren van mbo-studenten bij opleidingen is geen marginaal verschijnsel. Het beeld dat dit jaarlijks slechts zo’n 100 tot 200 keer ... [lees meer]

Ook Onderwijsraad buigt zich over toekomst mbo

Aan de reeks onderzoeken naar de toekomst van het mbo kan er nog één worden toegevoegd. Kort na de zomer zal de Onderwijsraad een advies uitbrengen over de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. Voor het onderzoek, dat plaatsvindt op verzoek van de Tweede Kamer, heeft de Onderwijsraad de volgende adviesvraag ... [lees meer]

Instroom mbo’ers in pabo scherp gedaald

De instroom van mbo-studenten in de pabo is het afgelopen schooljaar met maar liefst 55% gedaald. Dat is het gevolg van strengere toelatingseisen. Sinds 2015 gelden er strenge toelatingseisen voor mbo-studenten die naar de pabo willen. Wie geen eindexamen heeft gedaan in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en nat... [lees meer]

Stage in Duitsland voor noordelijke mbo-studenten

In het Noorden gaan Nederlandse en Duitse zorgstudenten over en weer stage lopen. Dat geeft mbo’ers meer kans op werk, zo meldt het Dagblad van het Noorden. Het gaat om vierhonderd Nederlandse en vierhonderd Duitse studenten. Vorige week vond de aftrap van de samenwerking plaats in het provinciehuis van Drenthe. B... [lees meer]

Debat nieuw leenstelsel: veel verkiezingsretoriek

Over het leenstelsel worden de politieke partijen in de Tweede Kamer het niet meer eens. De nuance in het debat is ver te zoeken. Tussen de voorstanders van het nieuwe leenstelsel (PvdA, VVD, D66 en GroenLinks) en de tegenstanders (SP, CDA, PVV en ChristenUnie) komt het op dit punt niet meer goed. De nuance in het d... [lees meer]

Bussemaker wil ‘leenangst’ tegengaan

Minister Bussemaker is bang dat mbo'ers uit angst voor schulden niet doorstromen naar het hbo. Extra voorlichting is nodig. Veel mbo-studenten denken ten onrechte dat zij geen recht meer op studiefinanciering hebben als zij doorstromen naar het hbo. Terwijl voor studenten met minder-draagkrachtige ouders de aanvul... [lees meer]

Internationalisering: meer ambitie is nodig

Internationalisering moet integraal onderdeel van het onderwijs op alle niveaus worden. Ook het mbo moet meer doen om ervoor te zorgen dat studenten ‘internationaal competent’ worden. Dat stelt de Onderwijsraad. De werknemer van de toekomst moet kunnen opereren op een internationale arbeidsmarkt. De globaliseren... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…