Alliantie moet zorgen voor gelijke kansen

Volgens de OESO doet Nederland het goed als het gaat om kansengelijkheid. Maar het kan nog beter. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker lanceerden de ‘Gelijke Kansen Alliantie’. Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben meer kansen op succes in het onderwijs dan … Lees verder

‘Een schouderklopje aan jezelf’

Onlangs stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Beroep Leraar, met als belangrijk onderdeel het lerarenregister. Andrea Lutz, docent Engels bij het Prinsentuin College, vertelt hoe zij aankijkt tegen professionaliseren en registreren. Ze komt zelf uit de praktijk, maar … Lees verder

Extra geld voor gelijke kansen in het onderwijs

Mbo-scholen die erin slagen om laagopgeleide jongeren een volwaardig mbo-diploma te laten halen, krijgen daar extra geld voor. Het plan van minister Bussemaker is onderdeel van de eerder aangekondigde ‘Gelijke kansen alliantie’. Het kabinet wil in de jaren 2017-2019 jaarlijks … Lees verder

Groen onderwijs internationaler en meer gericht op innovatie

Het groene onderwijs gaat sterker inspelen op de internationaal veranderende markt, zoals de toenemende vraag naar voedsel dat natuurlijker en diervriendelijker geproduceerd is. Ook innovaties gaan een belangrijke rol spelen in het groene onderwijs, zodat de studenten goed voorbereid zijn … Lees verder

‘Prestatieafspraken leidden tot kwaliteitsverbetering’

De prestatieafspraken in het hoger onderwijs hebben geleid tot een ‘daadwerkelijke kwaliteitsverbetering’ in het hoger onderwijs. Volgens de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek is dit ‘een cruciale opbrengst van de prestatieafspraken’. De in 2012 gesloten prestatieafspraken tussen de Rijksoverheid en … Lees verder

‘Groen onderwijs kan onder voorwaarden naar OCW’

De overheveling van het groene onderwijs van het ministerie van Economische Zaken naar dat van Onderwijs is goed mogelijk. Dat is de conclusie van het rapport Groen onderwijs in beweging. Het rapport is opgesteld naar aanleiding van een motie van … Lees verder

Ondersteuning voor mbo-docent die wil promoveren

Van de docenten die promotieonderzoek doen, zijn er maar een paar afkomstig uit het mbo. De weg naar promotie is voor de mbo-docent dan ook geen gebaand pad. Nu is er een traject waarbij mbo-docenten met promotieambities geholpen kunnen worden. … Lees verder