Zorgen Eerste Kamer over lerarenregister blijven

De Eerste Kamer blijft zich zorgen maken over de gevolgen van een wettelijk lerarenregister. Kan een leraar die niet voldoet aan het register inderdaad ontslagen worden? De behandeling van het wetsvoorstel over het lerarenregister sleept zich voort. In een tweede schriftelijke ronde stellen de Senaatsfracties opnieu... [lees meer]

CBS snapt weinig van het mbo

‘Een mbo-diploma is net zo duur als een universitaire master’, zo concludeert het CBS. De cijferaars van de overheid vergeten daarbij echter dat een bbl-leerling een werknemer met een arbeidsovereenkomst is. Het CBS heeft op een rij gezet wat de totale kosten van schooldiploma’s zijn. Het is een overzichtelijk... [lees meer]

Drie Utrechtse scholen verzorgen samen entreeopleiding

Drie mbo-scholen in Utrecht gaan samen de entreeopleiding aanbieden. De samenwerking moet zorgen een sluitende aanpak voor jongeren die een grote kans op schooluitval hebben. ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en het Wellant College gaan samen de entreeopleiding aanbieden in Utrecht. Volgens Robert Koch van ROC Midde... [lees meer]

Met certificaat soepel doorstromen naar hbo

Op 21 december ontvingen 39 mbo-studenten van Gilde Opleidingen in Venlo een hbo-certificaat. Hiermee kunnen ze gemakkelijker doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs in de regio. Met het certificaat kunnen de studenten starten met een economische vervolgopleiding op het hbo. Daarvoor volgden ze een dertien weken... [lees meer]

Extra ondersteuning voor scholen bij keuzedelen

Het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur blijft nog een extra jaar in de lucht. Dit op verzoek van de scholen, die met name nog worstelen met de invoering van de keuzedelen. Aanvankelijk zou het Servicepunt op 31 december 2016 worden opgeheven. Er was zelfs al een soort afscheidstournee gestart. Zo... [lees meer]

Studenten zetten zich in voor Serious Request

Net als bij voorgaande edities van Serious Request, de jaarlijkse inzamelactie van radiostation 3FM, zetten ook dit jaar mbo-studenten zich in om geld op te halen voor het goede doel. Serious Request vraagt dit jaar speciale aandacht voor longontsteking. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan deze aan... [lees meer]

Stapelen blijft populair op alle mbo-niveaus

Van alle mbo-studenten die een diploma behalen, gaat meer dan de helft verder met een vervolgopleiding. Zo’n 40% van de leerlingen met een mbo-diploma op niveau 4 stroomt door naar het hbo. Het CBS heeft op een rij gezet wat mbo-studenten na het behalen van hun diploma gaan doen. Voor studenten die een diploma op ... [lees meer]

Graafschap College bouwt nieuwe school voor sport en bewegen

Voor de bouw van een nieuw schoolgebouw heeft het Graafschap College een lokale aannemer geselecteerd. Tien leerlingen van de bouw- en installatieopleidingen krijgen een opleidingsplaats. De nieuwe locatie van het Graafschap College moet zo’n 700 leerlingen, voornamelijk van de opleiding Sport en Bewegen, herberg... [lees meer]

NOVA College beste mbo-school in de Randstad

Het NOVA College is volgens de Keuzegids MBO 2017 de beste mbo-school uit de Randstad. Andere scholen uit de Randstad die goed scoren zijn ROC TOP en MBO Utrecht. Ook dit jaar scoren de mbo-scholen met een protestants-christelijke achtergrond opvallend goed in de keuzegids. De top drie van de ranglijst bestaat dit j... [lees meer]

Schoolkosten per jaar ongeveer duizend euro

Ouders met kinderen die een mbo-opleiding volgen hebben in 2015 gemiddeld ruim € 1.000 uitgegeven aan onderwijs. Dit meldt het CBS. Bij de kosten voor een mbo-leerling gaat het om uitgaven aan boeken, materialen en gereedschappen. In 2015 gaven ouders van een minderjarige mbo’er hieraan gemiddeld 711 euro uit. D... [lees meer]

‘Eén lid examencommissie uit de beroepspraktijk’

De VVD-fractie wil dat mbo-scholen verplicht worden om in iedere examencommissie één lid uit de beroepspraktijk op te nemen. Maar volgens minister Bussemaker, gesteund door de werkgevers, is dit niet haalbaar. Er is in de Tweede Kamer veel steun voor het wetsvoorstel van minister Bussemaker dat de positie van exam... [lees meer]

Ook inspectie zegt: financiën mbo-scholen op orde

De gemiddelde mbo-instelling staat er financieel gezien goed voor. Dat blijkt uit De Financiële staat van het Onderwijs 2015, een jaarlijkse rapportage van de Inspectie van het Onderwijs. De afgelopen jaren was er al sprake van verbetering van de financiële positie van mbo-scholen. Deze ontwikkeling heeft zich vor... [lees meer]

Leerbedrijven: stagiaires zorgen voor actuele vakkennis

Leerbedrijven zien tal van voordelen aan het beschikbaar stellen van stageplekken in hun bedrijf. Het is bijvoorbeeld een goede manier om personeel te werven. Ook komen bedrijven in aanraking met actuele vakkennis. Dat blijkt uit onderzoek dat SBB liet doen naar de motivatie van leerbedrijven om stageplekken beschik... [lees meer]

Hoornbeeck alweer beste ROC van Nederland

'Het went nooit', zegt bestuursvoorzitter Willem de Potter van het Hoornbeeck College. Voor de achtste keer op rij is zijn school uitgeroepen tot beste mbo-school van Nederland. Jaarlijks beoordeelt de Keuzegids mbo alle mbo-instellingen in Nederland op criteria als studenttevredenheid, doorstroomcijfers en slagings... [lees meer]

Dekker moet in gesprek over alternatieve rekentoets

Staatssecretaris Sander Dekker wordt door de Tweede Kamer opgeroepen om samen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren een alternatief voor de huidige rekentoets uit te werken. De huidige rekentoets kan niet de goedkeuring van de Tweede Kamer wegdragen. Volgens een meerderheid van de Tweede Kamer moet staat... [lees meer]

Europese competenties voor ‘ondernemend gedrag’

Vijf Europese landen hebben gezamenlijk één competentieprofiel voor ondernemend gedrag ontwikkeld. ROC Midden Nederland gebruikt de resultaten inmiddels voor het keuzedeel Ondernemend gedrag. Motivatie en passie, betrouwbaarheid, informatiebereidheid, flexibiliteit, pro-activiteit en betrokkenheid. Zie daar de z... [lees meer]

‘Stop de stortvloed aan regels uit Den Haag’

Ton Heerts heeft tabak van de stortvloed aan regels die vanuit politiek Den Haag over het mbo heen komt. ‘Politici verzinnen steeds iets nieuws bij incidenten.’ Als voorbeeld noemt Heerts het voorstel om maatschappijleer verplicht te stellen in het mbo. Dit voorstel werd onlangs gedaan door Michel Rog (CDA) en M... [lees meer]

Aantal vacatures op mbo-niveau neemt fors toe

Het aantal vacatures voor mbo-opgeleiden neemt toe. In de periode maart tot en met augustus van dit jaar ontstonden 207.600 vacatures op mbo-niveau, 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De sectoren gastvrijheid en retail hebben de meeste baanopeningen voor mbo’ers. Doordat het beter gaat op de arbeidsmarkt,... [lees meer]

VO-scholen willen geen doorstroomrecht vmbo-havo

Een doorstroomrecht van vmbo naar havo is onwenselijk. De koninklijke route is die van vmbo naar mbo, schrijft de VO-raad. De Tweede Kamer sprak zich onlangs uit voor een ongeclausuleerd doorstroomrecht voor vmbo’ers die naar de havo willen. Eerder verzette Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, zich al tegen dit... [lees meer]

Docenten, laat je horen!

De bvmbo werkt aan een manifest met ideeën voor beter beroepsonderwijs. De kans voor docenten om zelf invloed uit te oefenen op het onderwijs. Fred Koers, docent aan het ROC A12 en ambassadeur van de bvmbo, vindt het belangrijk dat docenten hun stem laten horen. ‘Alles en iedereen in Nederland heeft een opvatting... [lees meer]

Tweede Kamer raakt verstrikt in rekenstrijd

In de Tweede Kamer woedt een ware rekenstrijd. Sommige Kamerleden willen af van de toets die gebaseerd zou zijn op het modieuze ‘realistisch rekenen’. Maar een ruime Kamermeerderheid steunt staatssecretaris Dekker. De Tweede Kamer lijkt verstrikt te raken in een stammenstrijd tussen rekenspecialisten. Volgens ... [lees meer]

Opmerkelijk veel belangstelling voor rekentoets

Hoe maak je een goede rekentoets? Een vraag die enkele Kamerleden bijzonder boeiend vinden. Vanavond spreekt de Tweede Kamer er nog eens over. Over het belang van goed rekenonderwijs is (bijna) iedereen het wel eens. Om in de maatschappij te functioneren moet iedere burger op basisniveau kunnen rekenen. Enkele jaren... [lees meer]

Kappersbranche: BBL-leerroute mag niet verdwijnen

Het onderwijs in Nederland is vaak te theoretisch, waardoor praktijkgerichte jongeren buiten de boot dreigen te vallen. Werkgevers en werknemers in de kappersbranche luiden de noodklok. In Nederland wordt te veel theoretisch onderwijs aangeboden, dat voor een grote groep leerlingen niet geschikt is. De beste onderwi... [lees meer]

‘Meer tijd nodig voor invoering keuzedelen’

De invoering van keuzedelen stelt docenten nog voor de nodige problemen. In het bijzonder de examinering levert kopzorgen op. Dat bleek bij een door het Expertisecentrum Beroepsonderwijs georganiseerd debat over keuzedelen. Sinds dit schooljaar bieden mbo-scholen in hun opleidingen keuzedelen aan. Scholen kunnen v... [lees meer]

ROC Midden Nederland moet stoppen met chauffeursopleiding

Omdat MBO Amersfoort al eenzelfde opleiding aanbiedt moet ROC Midden Nederland stoppen met de opleiding Chauffeur wegvervoer in Amersfoort. Volgens de Commissie Macro-doelmatigheid zouden beide scholen er goed aan doen tot een ‘grote uitruil’ van opleidingen te komen. Vanouds biedt MBO Amersfoort, voorgekomen ui... [lees meer]

Wat is straks uw stem waard?

Op 15 maart 2017 gaan we naar de stembus voor een nieuwe Tweede Kamer. De vraag is dan natuurlijk: wat is uw stem waard? Luisteren de gekozen Kamerleden straks naar hun kiezers als het gaat om de vormgeving van het onderwijs in Nederland en het mbo in het bijzonder? In deze rubriek leest u de komende maanden alles o... [lees meer]

Studenten denken mee over doorstroom naar hbo

Minister Bussemaker van Onderwijs zoekt 500 mbo- en hbo-studenten om mee te doen aan een OCW Studentlab. Hierin bedenken studenten zelf plannen om de doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren. De start is in januari 2017. In heel Nederland gaan van januari tot en met april Studentlabs van start. Groepjes vergevorder... [lees meer]

‘We hebben een superieure mediageletterdheid nodig’

We leven in een adembenemende tijd, waarin we in toenemende mate ondergedompeld worden in de wereld van de digitale media. Dat heeft ook impact op het onderwijs. Op een positieve wijze. Tenminste, in de optiek van Wim Westera, hoogleraar Educatieve Media aan de Open Universiteit. Op MBO City liet Westera op overtuig... [lees meer]

Tien medailles voor Team Nederland

Team Nederland heeft tien medailles behaald op het EK voor beroepen. Drie jongeren gaan naar huis met goud, vier met zilver en drie met brons. Ook wonnen acht deelnemers een medaille voor excellent vakmanschap, omdat zij boven de gemiddelde norm van 500 punten scoorden. In totaal namen 500 deelnemers uit 28 landen d... [lees meer]

Wedstrijden EuroSkills afgelopen, uitslagen volgen morgen

Het zit er op. Drie dagen lang hebben alle deelnemers keiharde strijd geleverd. De uitslagen worden morgenavond tijdens de sluitingsceremonie bekendgemaakt. Dat brengt vast en zeker nog veel spanning met zich mee voor het team. Britt van der Voort van der Kleij, schoonheidsspecialiste, is tevreden. 'Het is me gelukt... [lees meer]

Forse groei aantal docenten bij mbo-scholen

De meeste mbo-scholen staan er financieel goed voor. Relatief besteden scholen steeds meer geld aan het primair proces: de personeelsformatie is in 2015 met maar liefst 10% gegroeid. Dat blijkt uit de elfde benchmark mbo. Uit de deze week gepresenteerde benchmark blijkt dat de meeste mbo-scholen er financieel prima ... [lees meer]

‘Welk bedrijf wil nou niet zijn naam hieraan verbinden?’

Hij maakt momenteel als internationaal expert lange dagen, maar dat weegt niet op tegen de schat aan ervaring die het hem oplevert. Jeroen van de Heuvel, docent Koken bij ROC de Leijgraaf, heeft het beslist naar zijn zin op EuroSkills 2016. Je eerste keer als expert toch? ‘Voor het mbo wel ja. Een jaar of zeven... [lees meer]

EuroSkills 2017 in Gotenburg van start

Vanmorgen is in het Zweedse Gotenburg het EK voor beroepen, EuroSkills, van start gegaan. Drie dagen lang strijden ruim vijfhonderd jonge vakmensen uit 28 landen om de titel beste vakman/vakvrouw van Europa. Nederland doet mee met 39 deelnemers in 33 beroepen. De wedstrijden vinden plaats van donderdag 1 t/m zaterda... [lees meer]

‘Het mbo is de logische route naar het hbo’

De vandaag gepubliceerde CBS-cijfers tonen aan dat het mbo een volwaardige beroepsroute is. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad: ‘Van de vmbo’ers kiest 84% voor een opleiding in het mbo. Daarnaast gaat 16% naar de havo. Het inkomen van de ouders lijkt nauwelijks invloed te hebben op deze keuze.’ Volgens He... [lees meer]

Bas van de Haterd op MBO City: ‘Alles wordt anders!’

Adviseur Bas van de Haterd is gefascineerd door de invloed van technologie op de arbeidsmarkt. Op MBO City praatte hij zijn gehoor bij over de belangrijkste trends. Welke competenties zijn in de toekomst nodig? Altijd al het gevoel willen hebben dat je de presentatie die de man of vrouw daar op het podium houdt ku... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…