Webinar over de examinering van keuzedelen

Komende vrijdag houdt het Servicepunt Examinering mbo een webinar over de keuzedelen en de examinering ervan. Het webinar, van 11.00 tot 12.00 uur op internet, geeft antwoord op de belangrijkste vragen die er over dit onderwerp zijn. Keuzedelen zijn een nieuw examenonderdeel en daarmee ook een verantwoordelijkheid v... [lees meer]

Inburgering: om te huilen of om te lachen?

In het publicitaire geweld de afgelopen week rond het vertrek van Ard van der Steur en de brief van Mark Rutte is er maar weinig aandacht geweest voor het rapport van de Rekenkamer over de opbrengsten – of beter gezegd ‘niet opbrengsten’ - van de Wet Inburgering 2013. Dat er in ieder geval nog enige aandacht o... [lees meer]

Instroom mbo’ers in hoger onderwijs groeit weer

De doorstroom van mbo naar hbo is in 2016 flink gestegen. Het tijdelijke negatieve effect van het leenstelsel lijkt uitgewerkt. Het aantal mbo’ers dat doorstroomt naar het hbo is in 2016 met zo’n 6% gestegen. Daarmee lijkt het tijdelijke effect van de invoering van het nieuwe leenstelsel te zijn uitgewerkt. Na d... [lees meer]

Lesprogramma Rijksmuseum valt in de prijzen

De NOT Innovatie Award 2017 is toegekend aan het mbo-lesprogramma Dutch Design in de Gouden Eeuw van het Rijksmuseum. In de workshop – ontwikkeld in samenwerking met docenten en ontwerpers – worden mbo-studenten uitgedaagd te leren kijken en denken als een ontwerper. Ze krijgen een actieve rondleiding door de... [lees meer]

‘Mbo’ers doen het goed op het hbo’

Het gaat behoorlijk goed met de mbo’ers die doorstromen naar het hbo, ze doen amper onder voor havisten. Vooral de vrouwelijke leerlingen doen het goed. Dat blijkt uit een analyse van het Hoger Onderwijs Persbureau. Vijf jaar na de start van hun hbo-opleiding hebben evenveel havisten als mbo’ers het hbo-diploma ... [lees meer]

‘Niveau 2-opleiding is geen startkwalificatie meer’

Een opleiding op mbo-niveau 2 biedt geen garantie meer voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Het niveau van de startkwalificatie moet omhoog naar niveau 3, aldus de MBO Raad. Het fenomeen ‘startkwalificatie’ is aan heroverweging toe. Volgens een position paper van de MBO Raad, ingediend bij een hoorzitting ... [lees meer]

Samenwerking mbo-scholen en gemeenten helpt jongeren

Nederland telt zo’n kleine 140.000 jongeren in de leeftijd 23 tot 27 die geen werk hebben en ook geen opleiding hebben afgerond. Om deze 'spookjongeren' toch perspectief te bieden hebben het afgelopen jaar vier arbeidsmarktregio’s activiteiten opgezet. De sleutel lijkt te liggen bij betere samenwerking tussen gemee... [lees meer]

Laat je stem horen over het lerarenregister

Als het lerarenregister een meerderheid in de Eerste Kamer krijgt, zijn docenten aan zet om herregistratiecriteria te ontwikkelen. De BVMBO organiseert alvast een bijeenkomst om te verkennen welke criteria voor het mbo zouden kunnen gelden. De komst van het lerarenregister maakt veel los onder docenten. De petitie v... [lees meer]

Medaillewinnaars EuroSkills gehuldigd

De tien Nederlandse medaillewinnaars van Euroskills 2016 werden op vrijdag 20 januari uitgebreid gehuldigd door minister Bussemaker. Begin december namen 28 Nederlandse mbo-studenten deel aan het EK voor beroepen in het Zweedse Gothenburg. En niet zonder succes. Nederland behaalde maar liefst tien medailles: drie go... [lees meer]

MBO Manifest: welke speerpunten kies jij?

Onder het motto 'Samen kunnen we de kwaliteit van het mbo verbeteren' vroeg de bvmbo, de beroepsvereniging van mbo-opleiders, de afgelopen tijd welke verbeteringen volgens docenten en opleiders mogelijk zijn. Nu is de vraag: wat zijn de allerbelangrijkste speerpunten? Op de oproep ‘Laat je horen over jouw mbo-onde... [lees meer]

‘Laat scholen zelf kwaliteitsafspraken maken’

Scholen kunnen het beste zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsafspraken die zij maken met stakeholders in de regio. Dat concludeert de commissie-Slob in een rapport over ervaringen met kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs. In het rapport Kwaliteit door dialoog zijn de prestatieafspraken in het hbo on... [lees meer]

Het spel is op de wagen!

De verkiezingscampagne komt langzaam op stoom. Correspondent Haye van der Werf doet verslag. Over stapelen, gelijke kansen en 'het afbreken van anonieme leerfabrieken' (Jacques Monasch). Na het weekend van 14-15 januari lijkt de verkiezingscampagne daadwerkelijk te zijn gestart. Vijf partijen hielden hun verkiezings... [lees meer]

Deelnemers roeren zich

Mijn carrière in het onderwijs begon in 1977 toen een collega mij vroeg om gastlessen te verzorgen op haar school (MSPO). De kiesgerechtigde leeftijd ging in 1972 naar 18 jaar en als student politicologie leek ik haar de ideale persoon om leerlingen (waarvan een deel boven de achttien) op de kansen van hun nieuw verwo... [lees meer]

Pre-promotietraject voor mbo-docenten gestart

Gisteren hebben zestien mbo-docenten de eerste schreden op het pad naar promotieonderzoek gezet. Zij doen mee aan het pre-promotietraject dat de BVMBO, ecbo, Hogeschool Utrecht en de Open Universiteit hebben opgezet om docenten te ondersteunen bij hun promotieambities. Het ministerie van OCW stimuleert al enige jare... [lees meer]

Pro-Motor award voor ambitieuze ideeën

Op 23 maart 2017 wordt voor de tweede keer de Pro-Motor award uitgereikt, een prijs voor kansrijke innovaties vanuit beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Ideeën voordragen kan nog tot 31 januari. De Pro-Motor award is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een ambitieus idee om zo kwaliteit te belonen en innova... [lees meer]

Lesverbod voor leraar die niet in register staat

Vandaag spreekt de Eerste Kamer verder over het lerarenregister. Staatssecretaris Dekker verwacht dat leraren serieus werk gaan maken van hun bekwaamheidsonderhoud. Voorafgaand aan de bespreking in de commissie Onderwijs van de Eerste Kamer heeft staatssecretaris Sander Dekker een uitgebreide schriftelijke toelichti... [lees meer]

Gelijke scholingsrechten voor laag- en hoogopgeleiden

Om echt iets aan gelijke kansen te doen moeten laagopgeleiden dezelfde scholingsrechten krijgen als hoogopgeleiden. Dat stelt Paul van Maanen, voorzitter van ROC Midden Nederland. Volgens Van Maanen worden in het Nederlandse onderwijsbestel kansrijke jongeren structureel bevoordeeld boven kansarme jongeren. Iemand d... [lees meer]

Bestuur in mbo beter, maar nog niet goed genoeg

Het bestuur in het mbo is beter op orde dan in het verleden. Maar er is ook nog ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld op het terrein van medezeggenschap. Die conclusie trekt de Monitoringscommissie die in opdracht van de MBO Raad onderzoekt in hoeverre de Branchecode goed bestuur in het mbo wordt nageleefd. De commi... [lees meer]

ROC Mondriaan stort zich op moderne kunst

Om studenten kennis te laten maken met moderne kunst gaat ROC Mondriaan nauw samenwerken met het Gemeentemuseum Den Haag. Veel aandacht gaat uit naar het werk van Piet Mondriaan. Volgens Pierre Heijnen, voorzitter van ROC Mondriaan, biedt de samenwerking met het Gemeentemuseum tal van mogelijkheden. Zo kunnen leerli... [lees meer]

Practoraat gaat zich verdiepen in burgerschap op het mbo

Het mbo heeft zijn eerste practoraat burgerschap. Docent Chris Holman is in Groningen geïnstalleerd als practor bij ROC Noorderpoort. Als practor Burgerschap richt Chris Holman zich op de pedagogie van het onderwijs en de pedagogische kernprincipes van de docent. Een van de opdrachten van het practoraat is in kaar... [lees meer]

Veel kritiek op plan doorstroomrecht vmbo–havo

Het klinkt sympathiek: een doorstroomrecht voor vmbo-leerlingen die naar het havo willen. Maar er is ook veel kritiek. Staatssecretaris Dekker, nog een paar maanden in functie, kijkt ver vooruit. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt hij een ‘wetstraject’ aan dat wat hem betreft moet uitmonden in een doorstro... [lees meer]

Wetsvoorstel NLQF komt niet van de grond

Het wil nog niet echt vlotten met het nieuwe kwalificatiekader NLQF. Van het in 2015 aangekondigde wetsvoorstel is al lang niets meer vernomen. Het Nederlandse kwalificatiekader NLQF is afgeleid van het ‘European Qualifications Framework’ (EQF). De bedoeling van dit kwalificatiekader is om opleidingen in de hele... [lees meer]

Gratis ov-jaarkaart vindt al gretig aftrek

Ruim 90.000 mbo-leerlingen hebben de vanaf dit jaar geldige gratis ov-jaarkaart aangevraagd. 'Dat nu ook minderjarige mbo’ers gratis reizen sluit goed aan bij mijn aanpak voor gelijke kansen’, aldus minister Bussemaker. Door ook de 16- en 17-jarige mbo’ers gratis te laten reizen, hoopt minister Bussemaker dat... [lees meer]

Jaaroverzicht 2016: van rekentoets tot lerarenregister

Wat gebeurde er allemaal in 2016? MBO-Today blikt nog één keer terug. Januari De MBO Card, een cultuurkaart voor mbo-studenten, is een groot succes: zo’n 400.000 mbo’ers ontvangen de kortingskaart die vanaf 1 januari 2016 geldig is. De in 2015 ingestelde Commissie Macrodoelmatigheid mbo komt met haar eerste a... [lees meer]

ROC Twente verliest rechtszaak over chauffeursopleiding

Het ROC van Twente heeft een oude rechtszaak om een boete van 4 miljoen euro verloren. De school moest het geld terugbetalen aan het ministerie vanwege tekortkomingen in de buschauffeursopleiding. Het conflict tussen de school en het ministerie ging over de bbl-opleiding die het ROC van Twente samen met het Summa Co... [lees meer]

Verlenging maatregel schoolkosten minderjarige leerlingen

De tijdelijke regeling voor een tegemoetkoming in de schoolkosten van minderjarige mbo-leerlingen wordt met minimaal een jaar verlengd. Een structurele regeling wordt niet eerder dan augustus 2018 ingevoerd. Sinds juni 2016 stelt het kabinet jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar aan mbo-scholen om ouders van minderja... [lees meer]

‘Financiering mbo-onderwijs rem op stapelen’

De huidige financiering van het mbo prikkelt scholen om de verblijfsduur van leerlingen op school te beperken. Het extra geld dat minister Bussemaker beschikbaar stelt om stapelen te stimuleren is een druppel op een gloeiende plaat. Dat is de teneur van een speciale Radar-uitzending over het beroepsonderwijs. In de ... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…