Aantal leerbanen begint eindelijk weer te stijgen

Na jarenlange daling begint het aantal bbl-plekken weer te stijgen. In het huidige schooljaar komt het aantal boven de 100.000 uit. Het aantal leerbanen daalt sinds het begin van de crisis in een rap tempo. Waren er in 2009 nog 167.000 leerbanen, in 2015 waren het er nog slechts 96.000. Maar het tij lijkt te keren. ... [lees meer]

Bij het overlijden van Coen Free (1945-2017)

Afgelopen maandag, 24 april, is Coen Free op 72-jarige leeftijd overleden. Haye van der Werf schrijft een persoonlijke nagedachtenis. Tot zijn pensionering was Coen voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College in den Bosch, maar nadien heeft hij bepaald niet stil gezeten. Elders, onder meer... [lees meer]

Bussemaker: werkgevers kunnen meer doen aan tekort technici

Minister Bussemaker roept werkgevers in de techniek op om meer stage- en bbl-plekken beschikbaar te stellen. Overheid en bedrijfsleven moeten samen zorgen dat Nederland in de toekomst verzekerd is van voldoende technisch opgeleide medewerkers. Dat stelt minister Bussemaker in antwoord op vragen van het kersverse Kam... [lees meer]

Friesland College leidt verpleegkundigen op in de praktijk

Friesland college gaat in samenwerking met NHL Hogeschool en Medisch Centrum Leeuwarden de verpleegkundeopleiding vernieuwen. De drie partijen hebben daartoe een convenant ondertekend. Doel is om in de toekomst verpleegkundigen vrijwel volledig in de praktijk op te leiden. Volgens Friesland College en de andere par... [lees meer]

Geef als BVMBO-ambassadeur docenten een stem!

[caption id="attachment_8809" align="alignleft" width="300"]Vind jij ook dat docenten een belangrijke stem moeten hebben bij ontwikkelingen in het mbo? Wil jij meewerken aan de versterking van de kwaliteit van het beroepsonderwijs? Word dan ambassadeur van de BVMBO! De beroepsvereniging van mbo-opleiders is op zoek ... [lees meer]

Gezocht: goede rekenideeën voor het mbo

Ook dit jaar organiseert de beroepsvereniging van mbo-opleiders weer de wedstrijd ‘Beste rekenidee mbo’. Docenten hebben nog twee weken de tijd (tot 7 mei) om hun creatieve ideeën in te dienen. Hoeveel suikerklontjes gaan er in een fles ketchup? Hoe lang moet je fietsen om de calorieën van één magnum te verb... [lees meer]

Studenten willen meer uitdaging bij taallessen

Veel mbo-studenten willen meer uitgedaagd worden bij hun lessen Nederlands en Engels. Dat blijkt uit een enquête van JOB onder zo’n 1.500 studenten. Studenten blijken in overgrote meerderheid veel waarde te hechten aan de lessen Nederlands en Engels. Het vak Nederlands wordt door 90% van de leerlingen als belangr... [lees meer]

Studenten op reis voor behoud wildlife Indonesië

Zaterdag 22 april reizen 17 studenten van Groenhorst college Almere af naar Indonesië. De studenten werken twee weken als vrijwilliger bij het Cikananga Wildlife Center, dat zich inzet voor het behoud van wilde dieren in hun natuurlijk habitat. Het vrijwilligersteam gaat aan de slag in een gebied net onder Sukabumi... [lees meer]

OECD: Nederland moet ‘lerende economie’ worden

Een nationaal akkoord over leven lang leren is nodig wil Nederland zijn welvaart behouden. Iedereen - overheid, werkgevers, werknemers en scholen - moet zijn steentje bijdragen. Dat stelt de OECD in een rapport over een te ontwikkelen skills-strategie. Met het rapport sluit de OECD aan bij een al vaak geuite noodkre... [lees meer]

Minder uitval mbo’ers in eerste jaar hbo

De uitval van mbo-studenten in het eerste jaar van het hbo daalt de afgelopen jaren licht: van ruim 23% in 2013 naar zo’n 20,5% in 2015. Dit blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Het aandeel mbo’ers dat binnen drie jaar uitvalt is wel toegenomen. Van de eerstejaars die in 2009 startten, was na drie j... [lees meer]

Kandideer de mbo-leraar van het Jaar 2017!

Tot en met dinsdag 9 mei 2017 kunnen docenten en studenten hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing Leraar van het Jaar. Wie neemt het stokje straks over van Merel Brugman? De verkiezing tot Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie en is onderdeel van activiteiten in het kader van d... [lees meer]

MBO Rijnland: nieuwe naam ROC Leiden en ID College

De nieuwe naam van het ID College en ROC Leiden is bekend. De fuserende mbo-scholen gaan vanaf september 2017 door het leven als MBO Rijnland. In september 2017 willen ID College en ROC Leiden hun opleidingen aanbieden in zeven mbo-colleges. Met deze samenwerking hopen beide scholen de kwaliteit van het onderwijs ... [lees meer]

JOB: ‘Neem stagediscriminatie in het mbo nu eens echt serieus’

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs wil radicale maatregelen om de ongelijke kansen in het mbo tegen te gaan. Concreet pleit JOB voor anoniem solliciteren en betere begeleiding. Het inspectierapport ‘De staat van het onderwijs’ legde deze week nog eens de vinger op de zere plek: jongeren met een niet-wester... [lees meer]

Verplichte lessen op mbo over homo-acceptatie

De Tweede Kamer is van mening dat mbo-scholen verplicht les moeten geven over acceptatie van seksuele diversiteit. Aan de regering wordt gevraagd een voorstel te maken. Een motie, ingediend door SP-Kamerlid Jasper van Dijk, vraagt aan de regering een voorstel te maken dat mbo-scholen verplicht lessen te geven over l... [lees meer]

Kwaliteitsborging op mbo-scholen nog niet overal op orde

Het aantal mbo-scholen dat de kwaliteit van het eigen onderwijs goed kan borgen stagneert. Dat blijkt uit het nieuwste inspectierapport over de staat van het onderwijs. Volgens het inspectierapport heeft ongeveer een derde van de onderzochte mbo-scholen nog geen volledige functionerende kwaliteitscyclus. Veel schole... [lees meer]

ROC Midden Nederland biedt cross-over opleiding aan

ROC Midden Nederland heeft als eerste mbo-school in Nederland toestemming gekregen om een cross-over opleiding op niveau 2 aan te bieden. Vanaf september kunnen leerlingen starten met de opleiding ‘Servicemedewerker’. Om de arbeidsmarktkansen voor jongeren die een niveau 2 opleiding volgen te verbeteren, biedt R... [lees meer]

Met practoraten naar beter beroepsonderwijs

Door onderzoek te doen naar ontwikkelingen in het vakgebied kunnen docenten het mbo-onderwijs verbeteren. Practoraten kunnen docenten helpen om voortdurend op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Sinds enkele jaren kent het mbo, in navolging van de lectoraten in het hbo, ‘practoraten’. Stichting Ieder... [lees meer]

Meer steun voor internationalisering in het mbo

Het ministerie van Onderwijs wil de mbo-scholen de komende tijd meer gaan ondersteunen bij de vormgeving van internationalisering. Dat schrijven de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs in een reactie op het advies van de Onderwijsraad over internationalisering. Volgens dit advies - uitgebracht in mei 2016... [lees meer]

‘Iedere werknemer een spaarpot voor leven lang ontwikkelen’

Geef iedere werknemer de beschikking over een eigen spaarpot voor na- en bijscholing. Op die manier wordt de werknemer in staat gesteld zelf de regie te nemen over de eigen loopbaan. Dat is de kern van het voorstel ‘Aan de slag met Leven Lang Ontwikkelen’. Het voorstel wordt gedaan door een coalitie van organisa... [lees meer]

Van MBO Manifest naar praktische plannen

De BVMBO organiseerde voorafgaand aan de CVI-conferentie een preconferentie over het MBO Manifest. Het doel: brainstormen over de zeven speerpunten van het Manifest en vervolgens Droom en Daad verbinden! Woensdagochtend 5 april, het Eftelinghotel in Kaatsheuvel. Bij de door de Beroepsvereniging Opleiders mbo georgan... [lees meer]

Subsidie landelijk ‘makersevenement’ voor het onderwijs

Het ministerie van Onderwijs stelt eenmalig 500.000 euro beschikbaar voor de organisatie van een landelijk makersevenement. Het evenement moet de aandacht vestigen op het belang van techniek en 21e-eeuwse vaardigheden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het Platform Bèta Techniek het evenement zou organiseren. H... [lees meer]

MBO Raad wil signalen Radar serieus nemen

Consumentenprogramma Radar kreeg 71 signalen van jongeren die in hun optiek onterecht door hun school van de opleiding zijn uitgeschreven. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, neemt de signalen serieus. ‘Je volgt een mbo-opleiding en hebt om een bepaalde reden extra begeleiding nodig om je diploma te behalen. ... [lees meer]

Ook commissie-Sap wil individuele leerrekening

De commissie-Sap, ingesteld door het ministerie van Onderwijs, denkt net als de SER dat een individueel spaarpotje werknemers kan stimuleren tot bijscholing. ‘De werknemer moet de regie over zijn eigen loopbaan nemen.’ De Commissie vraagfinanciering mbo, zoals de commissie-Sap officieel heet, heeft in het bijzon... [lees meer]

‘RAC’ biedt zelfstandige associate degree opleiding aan

Vooruitlopend op de wettelijke invoering van de zelfstandige associate degree-opleiding richt Avans Hogeschool in Den Bosch een Regionaal Associate degree College op. Het ‘RAC’ moet de schakel tussen het mbo en het hbo worden. Volgens het wetsvoorstel invoering associate degree mogen hogescholen de associate deg... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…