‘Hoogopgeleid niet beter dan beroepsopgeleid’

Een nieuw kabinet moet iets doen aan het dreigende tekort aan vakmensen, vindt Harry van der Molen. ‘Hoogopgeleid is niet beter dan beroepsopgeleid’, aldus het nieuwe Tweede Kamerlid namens het CDA. In een interview op YouTube gaat kervers Kamerlid Harry van der Molen in op zijn ambities met het mbo. Zijn belang... [lees meer]

Alternatief voor rekentoets loopt vertraging op

De Nederlandse Wiskundeleraren zijn er niet in geslaagd op tijd een alternatief voor de rekentoets te ontwikkelen. Deze toets had eigenlijk deze zomer klaar moeten zijn, maar wordt nu pas in de loop van 2018 verwacht. Zoals bekend werkt de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op dit moment aan een betere reken... [lees meer]

Drie nieuwe practoraten bij ROC van Twente

ROC van Twente start in het nieuwe schooljaar met drie practoraten: Versterken leerproces, Burgerschap en Zorg & Technologie. Het doel van de practoraten is het verbeteren van de onderwijskwaliteit en -ontwikkeling bij ROC van Twente. Steeds meer mbo-scholen richten ‘practoraten’ op. Sinds de eerste practoraten ... [lees meer]

Ministerie blijft investeren in betere loopbaanbegeleiding

Op 1 juli 2017 is het Expertisepunt LOB VO-MBO van start gegaan. Dit project richt zich op de ondersteuning van scholen bij de inrichting van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Speciale aandacht gaat uit naar de overgang tussen vmbo en mbo. Al sinds 2011 wordt binnen het mbo in de vorm van stimuleringsprojecten ha... [lees meer]

Noord-Brabant ondersteunt internationalisering mbo

De provincie Noord-Brabant gaat het Summa College in Eindhoven ondersteunen bij de ontwikkeling van Engelstalige opleidingen. Dit gebeurt in het kader van internationalisering van het onderwijs in de regio Zuidoost-Brabant. Zoals elke provincie wil ook Noord-Brabant zoveel mogelijk inwoners aan de slag helpen. Aange... [lees meer]

SBB en Praxis slaan handen ineen

SBB en doe-het-zelf keten Praxis gaan samen de praktijkopleiding voor vakmensen in het beroepsonderwijs verbeteren. Dat biedt voordelen voor beide partijen, en natuurlijk voor de studenten die via Praxis de arbeidsmarkt betreden. Praxis is met bijna 150 winkels een van de grootste doe-het-zelf-ketens van Nederland. ... [lees meer]

Kwaliteitsafspraken ondersteunen verbetering onderwijs

Met de kwaliteitsafspraken is een betekenisvolle stap gezet naar verdere kwaliteitsverbetering van het mbo. Die conclusie trekt minister Bussemaker op basis van een tussenevaluatie van de kwaliteitsafspraken. Om de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren heeft het ministerie met alle mbo-scholen ... [lees meer]

Nieuwbouw Purmerend stuit op financiële bezwaren

De plannen van het Regio College en het Horizon College voor gedeelde huisvesting in Purmerend stuiten op bezwaren van het ministerie van Onderwijs. De financiële constructie zou niet passen bij een doelmatige besteding van de rijksbijdrage. Sinds enkele jaren werken het Regio College en het Horizon College nauw sa... [lees meer]

Meer informatie leidt tot betere studiekeuze

Als jongeren meer informatie krijgen over hun carrièrekansen na een opleiding, kunnen zij een betere studiekeuze maken. Er moet meer aandacht komen voor het arbeidsperspectief van opleidingen. Dat betoogt Didier Fouarge, hoogleraar arbeidseconomie in Maastricht, in zijn inaugurale rede. Volgens Fouarge blijkt uit o... [lees meer]

Studenten ontwerpen prototypes voor betere zorg

Een beker waarmee Parkinsonpatiënten beter kunnen drinken en een tandenborstel die dementerende ouderen stimuleert te poetsen. Voorbeelden van ontwerpen van studenten uit het excellentieprogramma Healthcare. In het kader van het Excellentieprogramma Healthcare ontwierpen mbo-studenten prototypes voor apparaten die ... [lees meer]

Agenda voor beter opleiden voor ouderenzorg

Met de Arbeidsmarktagenda 2023 zetten werkgevers en werknemers uit de ouderenzorg samen met de MBO Raad in op het behoud van zorgprofessionals en vaste banen. Aan de Arbeidsmarktagenda 2023 schreven naast de MBO Raad ook zorgwerkgevers, vakbonden, brancheverenigingen en het ministerie van VWS mee. Met de agenda wil... [lees meer]

Kamercommissie onderzoekt behoefte aan leven lang leren

De Tweede Kamer wil via een enquête onder een representatieve groep Nederlanders achterhalen in hoeverre er onder de beroepsbevolking behoefte bestaat aan onderwijs in het kader van leven lang leren. Initiatiefnemers van het onderzoek zijn de nieuwe Tweede-Kamerleden Dennis Wiersma (VVD), Harry van der Molen (CDA),... [lees meer]

Jonge schoolverlaters vaker alsnog startkwalificatie

Scholieren die in het schooljaar 2009-2010 het onderwijs zonder startkwalificatie verlieten, behaalden in de vijf jaar daarna in 16 procent van de gevallen alsnog een diploma. Bij 18-minners is dit aandeel met 25 procent hoger dan bij 18- tot 23-jarigen (20 procent). Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Ee... [lees meer]

SBB wil meer ruimte voor mbo-certificaten

Door scholen meer mogelijkheden te geven om certificaten uit te reiken, kunnen werkenden gestimuleerd worden zich te blijven ontwikkelen. Dat staat in het SBB-advies ‘Toekomstbestendig beroepsonderwijs, mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen’. Sinds enige tijd mogen niet-bekostigde scholen voor een beperkt... [lees meer]

Scholen willen uitstel examinering keuzedelen

Onderwijs en bedrijfsleven vragen aan de minister de examens bij de keuzedelen de komende jaren nog niet te laten meetellen voor het diploma. Er is meer tijd nodig om tot goede examens te komen. Sinds het huidige schooljaar werken alle mbo-opleidingen met keuzedelen. Het is al langer bekend dat veel scholen worstele... [lees meer]

Prijzen beste rekenidee mbo uitgereikt

De top 3 was al eerder bekend. Maar nu hebben de winnaars van het Beste Rekenidee ook officieel hun prijs in ontvangt mogen nemen. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse internationale rekenconferentie. Het Albeda College organiseerde van 2 tot 5 juli in samenwerking met de SLO en Cinop de 24th ALM-conference All hands... [lees meer]

Scholen willen regionale kwaliteitsafspraken

Bij toekomstige kwaliteitsafspraken moeten scholen op regionaal niveau afspraken maken over verbetering van het onderwijs. In een manifest doen vijf mbo-scholen voorstellen voor dergelijke ‘kwaliteitsafspraken 2.0’. Sinds 2015 werkt het mbo, in navolging van het hbo, met kwaliteitsafspraken. Voor deze afspraken ... [lees meer]

De werkweek van een leraar-ambtenaar

Drie dagen op school en twee dagen op het ministerie. Ziedaar de werkweek van leraar-ambtenaar Jolanda Cuijpers. Jolanda is docent Verzorging & Verpleging bij ROC de Leijgraaf. Ze geeft les, coacht studenten en is regisseur onderwijsontwikkeling. Doorgaans werkt zij ook nog als ambassadeur van de Beroepsverenigi... [lees meer]

Mbo-school kan groter deel associate degree-opleiding verzorgen

Mbo-scholen krijgen de mogelijkheid om zelf een groter deel van een associate degree-opleiding te verzorgen. Een voorstel hiertoe van VVD-Kamerlid Duisenberg werd vanmiddag door de Tweede Kamer aangenomen. Volgens het amendement kunnen mbo-scholen onder voorwaarden meer dan het aanvankelijk in de wet voorgestelde ma... [lees meer]

Nederlands mbo-diploma straks geldig in Duitsland?

De nieuwe regering in Nordhrhein-Westfalen wil dat Nederlandse mbo-diploma’s ook in Duitsland erkend worden. Hierdoor kunnen Nederlandse mbo’ers makkelijker een baan krijgen bij onze oosterburen. De mogelijke erkenning wordt door Nederlandse mbo-scholen met enthousiasme ontvangen. Zo laat Willem van Hees, proje... [lees meer]

Inspectie gaat meer ruimte en vertrouwen geven

Minder toezicht als het kan, meer toezicht als het moet. Dat is het motto dat de Onderwijsinspectie vanaf 1 augustus 2017 gaat hanteren. Met de nieuwe werkwijze legt de inspectie meer nadruk op het blijvend stimuleren van scholen. Wat gaat goed? Wat kan beter? Of – in het geval de basiskwaliteit in het gedrang is ... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…