Kritiek op lerarenregister zwelt opnieuw aan

Sinds 1 augustus 2017 is het lerarenregister een feit en er is inmiddels ook een verkozen ‘registerparlement’. Maar de kritiek op het register wordt er niet minder op. De kritiek van leraren richt zich vooral op het gebrek aan draagvlak voor het register. Volgens de Onderwijscoöperatie, de organisatie die het l... [lees meer]

Litouwen wint fotowedstrijd voor mbo-studenten

De Europese fotowedstrijd voor mbo-studenten is dit jaar gewonnen door een team uit Litouwen. De winnaars portretteerden een jonge Litouwse kapper. De fotowedstrijd is bedoeld voor studenten die een mbo-opleiding volgen. De wedstrijd vindt plaats in het kader van de European Vocational Skills Week, dit jaar georgani... [lees meer]

Excellentie: leren van ervaringen uit het hoger onderwijs

Bij de ontwikkeling van excellentieprogramma’s kan het mbo veel leren van het hoger onderwijs. In een serie brochures worden ervaringen uit het hoger onderwijs vertaald naar het mbo. De brochures zijn bedoeld voor ontwikkelaars van excellentieprogramma’s in het mbo. In de brochures worden de ervaringen uit het... [lees meer]

Een houten kastje timmeren in Abu Dhabi

Ruud van der Heijden (De Leijgraaf) gaat op WorldSkills een houten kastje timmeren. Klinkt simpel. Maar hij levert hiermee wel een prestatie op topniveau. Zijn begeleiders voorspellen de student houtbewerking een gouden toekomst: 'De maatschappij zit te springen om vakmensen als Ruud.' De begeleiders Ronald den Bro... [lees meer]

Registerparlement: uitslag verkiezing bekend

Er werd reikhalzend naar uitgezien: de uitslag van de allereerste verkiezingen voor het registerparlement. Met enige vertraging is de uitslag nu binnen. Voor het mbo zijn onder anderen verkozen: Thea Nabring (ROC A12), Marjolein Held (Koning Willem I College, tevens voorzitter van de bvmbo) en Patrick Woudstra (Gr... [lees meer]

Roman ‘De Rendementsdenker’ nader geanalyseerd

Lucas Zandberg schreef een geromantiseerd verslag van de gebeurtenissen van een school waarin duidelijk ROC Leiden te herkennen is. Haye van der Werf geeft in onderstaande analyse nadere duiding van de perikelen die de mbo-scholen de laatste jaren soms negatief in de publiciteit brachten. ‘Karikaturaal’. ‘Uit... [lees meer]

Geen schoolkosten voor studenten De Rooi Pannen

Studenten van scholengemeenschap De Rooi Pannen (mbo en vmbo) krijgen geen rekening voor schoolkosten meer. Kosten voor boeken, tablet en excursies worden voortaan door de school zelf betaald. Volgens Tiny Pheninckx, voorzitter van De Rooi Pannen, kost dit de school jaarlijks ruim € 2 miljoen euro. Het ruimhartig... [lees meer]

Kwaliteitsafspraken: mbo-scholen zijn in vol bedrijf

Het werken met kwaliteitsafspraken heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs. Dat is te lezen in de voortgangsrapportage over de kwaliteitsafspraken in het mbo MBO: in vol bedrijf. De kwaliteitsafspraken, die als doorlooptijd de periode 2015 - 2018 hebben, zijn een uitwerking van het Bestuursakkoor... [lees meer]

Shana Veltman: ‘Ik ga knallen in Abu Dhabi!’

Shana Veltman vertegenwoordigt Nederland tijdens de Worldskills in Abu Dhabi binnen haar vakgebied: schoonheidsspecialiste. Ter voorbereiding verzorgde zij op Prinsjesdag de make-up van een aantal Kamerleden. ‘Een ervaring die ik nooit meer vergeet!’, aldus Shana. De voorbereiding op de World Skills is intensief... [lees meer]

Inkomen ouders heeft invloed op studiesucces in het hbo

Jongeren uit gezinnen met een hoger inkomen stromen vaker door van het mbo naar het hbo en behalen ook vaker een diploma. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Is het hoger onderwijs minder toegankelijk voor mbo’ers uit gezinnen met een lager inkomen? Die vraag staat centraal in een onderzoek dat het CBS uitvoerde... [lees meer]

‘Voorbereiding nieuwe kwaliteitsafspraken al in 2017’

Het ministerie start nog dit jaar met de voorbereiding van een nieuwe ronde kwaliteitsafspraken. In 2018 moet er duidelijkheid zijn over de kaders voor de nieuwe afspraken. Dat valt te lezen in de op Prinsjesdag gepresenteerde Onderwijsbegroting voor 2018. In de Memorie van Toelichting is te lezen dat de kwaliteit i... [lees meer]

Veel keuzedelen liggen nog op de plank

Van de meer dan 750 beschikbare keuzedelen zijn er tot nu toe slechts 250 daadwerkelijk gebruikt. Veel keuzedelen worden wel door scholen aangeboden, maar worden nog niet door studenten gekozen. Dat blijkt uit de tweede meting van de monitor keuzedelen. De meting is gebaseerd op gegevens van tientallen scholen en ti... [lees meer]

Sterke groei associate degree-opleidingen

De associate degree-opleidingen winnen snel aan populariteit. Volgens voorlopige cijfers hebben zich dit jaar maar liefst dertig procent meer studenten aangemeld dan vorig jaar. Het gaat goed met de associate degree-opleidingen. De tweejarige opleidingen tussen het mbo en het hbo in verwelkomen dit collegejaar opval... [lees meer]

Rekenen: scholen willen graag duidelijkheid

Scholen willen graag snel duidelijkheid over de vraag wanneer het rekenexamen gaat meetellen voor het diploma. Voorkomen moet worden dat de aandacht voor het rekenonderwijs afbrokkelt. Dat is de belangrijkste aanbeveling die scholen aan de minister en de politiek hebben, zo blijkt uit de rapportage Over rekenen nog ... [lees meer]

Kennisateliers over beroepsonderwijs van morgen

Opleider2025, een initiatief waarbij docenten en instructeurs samen brainstormen over het beroepsonderwijs van de toekomst, organiseert in samenwerking met Expertisecentrum Beroepsonderwijs dit najaar enkele ‘Kennisateliers’. In 2016 lanceerden de Beroepsvereniging Opleiders mbo en het Platform Bèta Techniek Op... [lees meer]

Langjarige impuls voor onderwijs in burgerschap

Om het burgerschapsonderwijs in het mbo op een hoger plan te brengen hebben de MBO Raad en het ministerie van Onderwijs samen een ‘burgerschapsagenda’ ontwikkeld. Doel is onder andere om een instrument te ontwikkelen waarmee scholen burgerschapscompetenties kunnen meten. Tot de opdracht van mbo-scholen behoort n... [lees meer]

Beroepsvereniging organiseert op 12 oktober ‘platformdag’

De beroepsvereniging van mbo-opleiders organiseert op 12 oktober een dag waar nieuwe platforms ideeën kunnen uitwisselen en plannen kunnen maken. Rond belangrijke thema’s als keuzedelen, collegiaal leren en burgerschap wil de bvmbo enthousiaste en deskundige docenten samenbrengen in zogenaamde platforms. Een beke... [lees meer]

Rechter: groen onderwijs heeft geen recht op extra geld

Het groene onderwijs heeft geen recht op € 25 miljoen extra rijksgeld per jaar. Volgens de rechter is het Rijk niet verplicht de groene mbo-scholen dezelfde bekostiging te geven als de andere mbo-scholen. De rechtszaak was aangespannen door alle dertien groene mbo-scholen gezamenlijk. Zij zijn van mening dat zij s... [lees meer]

AOb: ook extra geld kabinet nodig voor mbo

Om een nieuwe cao in het mbo mogelijk te maken moet het nieuw te vormen kabinet extra middelen vrijmaken. Dat stelt de Algemene Onderwijsbond. Werkgevers en werknemers in het mbo hebben afgesproken om in september en oktober overleg te voeren over een nieuwe cao. De huidige cao, afgesloten in juni 2016, heeft een lo... [lees meer]

OESO opnieuw positief over Nederlands mbo

Ook in het nieuwe vergelijkende OESO-rapport zijn lovende woorden te lezen over het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Geroemd wordt vooral de nauwe samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Elk jaar brengt de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een rapport uit waarin de k... [lees meer]

Drie finalisten ‘Docent van het Jaar’ bekend

De drie finalisten voor de verkiezing ‘Mbo-docent van het jaar’ zijn bekend: Conrad Berghoef (Friese Poort), Iwan Donkers (ROC West-Brabant/Vitalis College) en Daan van Riet (ROC Midden Nederland). De winnaar wordt bekend gemaakt op zaterdag 7 oktober, de slotdag van het Lerarencongres. Ieder jaar organiseert de... [lees meer]

Zure roman over machtsconflicten op een ROC

Aan het begin van de zomervakantie verscheen ‘De Rendementsdenker’ van Lucas Zandberg. Het boek is een geromantiseerd verslag van de gebeurtenissen rondom ROC Leiden. Weliswaar is de ‘plaats delict’ verplaatst naar een fictief ‘ROC Leyderschans’ in het noorden van het land, maar uit het boek zelf en de... [lees meer]

Ophef over procedure verkiezingen ‘registerparlement’

Onder leraren is onrust ontstaan over de procedure die gekozen is voor de verkiezing van de afvaardiging van de deelnemersvergadering voor het lerarenregister. Er zijn inmiddels zelfs Kamervragen over de kwestie gesteld. Midden in de periode dat leraren kunnen stemmen op hun favoriete kandidaat voor het ‘registerp... [lees meer]

Studenten kijken tevreden terug op mbo-studie

Een zeer ruime meerderheid van de mbo-gediplomeerden kijkt anderhalf jaar na het behalen van het diploma tevreden terug op de studie. Ongeveer 75-90% van de leerlingen vindt de opleiding goed in balans. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Maastricht. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (R... [lees meer]

‘Het register moet echt van de docenten worden’

‘Docenten moeten nu eindelijk echt zeggenschap over het lerarenregister krijgen. Het wordt de hoogste tijd dat leraren zelf de regie nemen.’ Aan het woord is Marjolein Held, voorzitter van de beroepsvereniging van mbo-opleiders en kandidaat voor een zetel in de afvaardiging van de Deelnemersvergadering. Sinds be... [lees meer]

Examinering keuzedelen: twee jaar uitstel

De examens voor de keuzedelen tellen pas vanaf het schooljaar 2020-2021 volwaardig mee voor het mbo-diploma. Tot dit uitstel van twee jaar heeft minister Bussemaker besloten om scholen meer tijd te geven om ervaring op te doen met de keuzedelen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bussemaker dat schol... [lees meer]

Wie wordt de nieuwe mbo-ambassadeur?

Sinds deze week kan iedereen zijn stem uitbrengen voor de verkiezing van de mbo-ambassadeur 2017. Er zijn in totaal 39 mbo-studenten in de race, van wie er één wordt uitgeroepen tot ambassadeur. Dit gebeurt op 23 november tijdens de Dag van het mbo. Dit jaar organiseert Dit is mbo alweer de zestiende editie van de... [lees meer]

‘Meer aandacht voor sociale vaardigheden op mbo’

In mbo-opleidingen moet meer aandacht komen voor persoonlijkheidskenmerken en sociale vaardigheden, zo concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Maar oud-studenten zijn juist opmerkelijk positief over de aansluiting tussen hun opleiding en hun werk. Het SCP-onderzoek Beroep op het mbo is gebaseerd op en... [lees meer]

‘Mbo heeft zelfstandige waardering nodig’

Op de Legerplaats Ermelo vond de opening van het mbo-jaar plaats. Bestuurders, docenten, werkgevers en politici bogen zich over de arbeidsmarkt in 2025. Over het stoppen van de ‘ver-hbo-isering’ en het aanwakkeren van creativiteit. Het jaar 2025 lijkt ver weg, maar door de snelle technologische ontwikkelingen de... [lees meer]

Ton Heerts dit jaar op bezoek bij alle mbo-scholen

Het komende schooljaar brengt Ton Heerts, nu een jaar voorzitter van de MBO Raad, een bezoek aan alle mbo-scholen. Zijn belangrijkste vraag: hoe zorgen de scholen ervoor dat hun opleidingen aansluiten op de vraag van de werkgevers in de regio? Heerts is van plan elke maand een bepaalde sector onder de loep te nemen.... [lees meer]

Hoe tevreden is werkgever over afgestudeerde mbo’er?

In 2016 onderzocht SBB al de tevredenheid van leerbedrijven over net afgestudeerde mbo’ers. Dit onderzoek wordt nu herhaald. In 2016 werd voor het eerst onderzocht hoe werkgevers denken over net afgestudeerde mbo’ers. Het onderzoek zegt met name iets over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het onde... [lees meer]

Fusie tussen mbo-scholen bijna onmogelijk

De fusietoets in het onderwijs, in het leven geroepen om de voortdurende schaalvergroting te stoppen, is verder uitgebreid. In het mbo gelden nu zulke scherpe voorwaarden, dat een fusie tussen mbo-scholen bijna onmogelijk is geworden. De fusietoets in het mbo is extra streng omdat er in vergelijking met het funderen... [lees meer]

Veel belangstelling voor afvaardiging deelnemersvergadering

Zo’n 45 mbo-docenten hebben zich kandidaat gesteld voor een zetel in de afvaardiging van de deelnemersvergadering. Dit ‘registerparlement’ gaat straks besluiten nemen over de uitwerking van het lerarenregister. Vanaf maandag 4 september kunnen alle stemgerechtigde docenten een stem uitbrengen op een kandidaa... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…