Ouders willen niet af van onderwijsovereenkomst

Ouders van mbo-studenten zijn niet blij met de plannen om de onderwijsovereenkomst in het mbo af te schaffen. Vooral voor kwetsbare jongeren is de overeenkomst juist van groot belang. Volgens het Netwerk Ouderinitiatieven is de onderwijsovereenkomst vooral belangrijk voor jongeren die een ondersteuningsbehoefte hebb... [lees meer]

Ministerie trekt handen af van lerarenregister

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voor zichzelf slechts een faciliterende rol bij de voortgang van het lerarenregister. Docenten moeten tijd en ruimte krijgen om de kaders voor het register nader uit te werken. Dat blijkt uit een brief die de ministers Slob en Van Engelshoven vorige week gestu... [lees meer]

‘Docenten spelen belangrijke rol bij kwaliteitsafspraken’

Op 14 december organiseerde de bvmbo een diner pensant over kwaliteitsafspraken in het mbo. In een nieuwe ronde zou meer ruimte moeten zijn voor regionale invulling. Docenten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Het diner werd georganiseerd in het kader van de leergang Teacher in the Lead. Een denktank van vij... [lees meer]

Hannie Vlug vanaf maart 2018 nieuwe directeur SBB

Hannie Vlug wordt per 15 maart 2018 directeur bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Zij volgt André Timmermans op. Hannie Vlug (53 jaar) heeft de nodige ervaring binnen de Rijksoverheid. Zo is zij sinds september 2015 directeur Duurzaamheid bij het ministerie van Infrastructuur en Watersta... [lees meer]

Hoornbeeck heeft abonnement op eerste plaats

Het Hoornbeeck College mag zich ook dit jaar de beste mbo-school van Nederland noemen. Voor het vierde achtereenvolgende jaar staat de reformatorische mbo-school op nummer 1 in de Keuzegids. Na Hoornbeeck is de Rooi Pannen (zie foto) op nummer 2 terug te vinden. Deze Brabantse school daalde vorig jaar tot plek 15, m... [lees meer]

ROC van Amsterdam: hotel als klaslokaal

Hotel Casa ontwikkelt in samenwerking met het ROC van Amsterdam een nieuwe opleiding voor horecapersoneel. In de strijd tegen het toenemende personeelstekort gaat het hotel als klaslokaal functioneren. Leerlingen zijn gedurende de hele onderwijsperiode gestationeerd in Hotel Casa en worden opgeleid aan de hand van h... [lees meer]

Horizon College weigert te stoppen met DTP-opleiding

De Commissie Macrodoelmatigheid adviseert het ROC Horizon College de onlangs gestarte DTP-opleidingen te beëindigen. Volgens Horizon is daar echter geen reden voor. Gaat de minister ingrijpen? Sinds dit schooljaar (2017-2018) biedt het Horizon College in Heerhugowaard DTP-opleidingen aan. Volgens het Mediacollege A... [lees meer]

Van Engelshoven wil nationaal akkoord leven lang leren

Minister Van Engelshoven wil de komende tijd met sociale partners een nationaal akkoord sluiten over leven lang leren. Volgens haar moeten de mbo-scholen daarbij een belangrijke rol gaan spelen. Minister Van Engelshoven maakte haar voornemen bekend in een debat (Algemeen Overleg) met de Vaste Kamercommissie voor O... [lees meer]

Loopbaanoriëntatie: ambities voor het mbo

Om scholen nog beter te ondersteunen bij de begeleiding van hun studenten hebben de MBO Raad en studentenorganisatie JOB, met steun van het ministerie van OCW, de ambitie-agenda LOB voor het mbo opgesteld. In onze maatschappij moeten jongeren al jong een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze s... [lees meer]

Katapult: nieuw netwerk voor scholen en bedrijven

De Centra voor innovatief vakmanschap hebben zich verenigd in een nieuw netwerk: Katapult. Gezamenlijk ontwikkelen zij kennis over onderwijs en innovatie, om zo de beste vakmensen op te leiden. Er is geen sturing van bovenaf: het eigenaarschap van vernieuwing ligt bij de deelnemende organisaties zelf. Op donderdag 3... [lees meer]

Scholen werken aan betere beroepspraktijkvorming

De kwaliteit van de stages in het mbo wordt beter. Met dank aan de aanpak van ‘verbeterplannen’. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsafspraken die de mbo-scholen in 2015 met het ministerie van Onderwijs hebben gemaakt, betreft de verbetering van de beroepspraktijkvorming (stages). Aanvankelijk was het de b... [lees meer]

Debat onderwijsbegroting: de highlights voor het mbo

Tijdens het debat over de Onderwijsbegroting werd iets meer duidelijk over de plannen van het kabinet voor het mbo. Wat weten we inmiddels? Groen onderwijs Vanaf 2019 zal het groene mbo op dezelfde manier worden bekostigd als het reguliere mbo. Dit is goed nieuws voor het groene onderwijs. De extra kosten die hierv... [lees meer]

Recensie ‘Navigeren met het hart’ van Coen Pots

Twaalf huidige mbo-bestuurders. Eén oud-bestuurder. Eén directeur mbo van het ministerie van OCW. En één voorzitter van de MBO Raad. Ziedaar de key players van het Nederlandse mbo die projectmanager/auteur en oud-docent Coen Pots interviewde voor zijn boek ‘Navigeren met het hart’. Hun levensverhalen, meninge... [lees meer]

MBO Raad: zorg voor een nationaal akkoord leven lang ontwikkelen

De MBO Raad grijpt de lancering van het ROA-rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022’ aan om het belang van een nationaal akkoord ‘leven lang ontwikkelen’ te benadrukken. ‘Iedereen is het over eens dat het moet. Nu! Maar ondanks dringende oproepen blijft het nog te stil in Den Haag’, aldus... [lees meer]

‘ROC Leiden’ niet meer onder toezicht interventieteam

Het voormalige ROC Leiden staat niet langer onder toezicht van een speciaal interventieteam. De school kwam onder toezicht te staan nadat het in grote financiële problemen kwam door te dure nieuwbouw. Nu de Leidse mbo-instelling in september is samengegaan met het ID College (onder de naam mboRijnland) is toezicht nie... [lees meer]

Minister Slob: uitstel start lerarenregister

Minister Slob schuift de start van het lerarenregister op de lange baan. De invoeringsdatum wordt uitgesteld om leraren de kans te geven zelf het voortouw te nemen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Slob dat het lerarenregister alleen een succes kan worden als leraren vertrouwen hebben in het register. Een g... [lees meer]

‘Juf, zou ik deze schoenen aan kunnen bij mijn sollicitatiegesprek?’

Ruim 210 gastcolleges heeft Claudia Lucassen op haar naam staan. Geen gering aantal voor een 27-jarige. Ze reist bijna dagelijks stad en land af om voor de klas te staan en studenten klaar te stomen voor hun eerste baan. MBO-Today sprak deze zogeheten ‘Campus Recruiter’ over haar mooie ervaringen in het beroepson... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…