Voormalige bestuurders ROC Leiden gaan vrijuit

De voormalige bestuurders en toezichthouders van ROC Leiden zijn niet aansprakelijk voor de financiële problemen bij de school. Volgens de rechtbank valt de oud-bestuurders geen ernstig verwijt te maken. ROC Leiden kwam na 2012 ernstig in de problemen door de nieuwbouw van twee peperdure schoolgebouwen. Alleen door... [lees meer]

‘Kompas’ brengt 21ste-eeuwse vaardigheden in beeld

Er wordt veel gesproken over 21ste-eeuwse vaardigheden, maar welke zijn dat precies? En wat kun je er als school mee? Twaalf mbo-scholen werken samen om hier meer helderheid over te krijgen. In het beroepsonderwijs van de 21e eeuw gaat het niet alleen om het leren van vakmanschap, maar ook om algemene vaardigheden ... [lees meer]

Deel Tweede Kamer wil stoppen met lerarenregister

Een deel van de Tweede Kamer wil de verdere ontwikkeling van het lerarenregister on hold zetten. Zonder draagvlak is een register kansloos. Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over leraren kwam uiteraard ook het onderwerp ‘lerarenregister’ aan de orde. Vooraf had de PO Raad de Tweede Kamerleden opg... [lees meer]

Studiewaarde: indicator krijgt geen vervolg

De methodiek waarbij scholen extra beloond worden naarmate zij erin slagen om studenten op een hoger niveau te laten afstuderen krijgt geen vervolg. Scholen blijken niet overweg te kunnen met de indicator voor ‘studiewaarde’. In de nieuwe kwaliteitsafspraken, die voor de periode 2019-2022 gaan gelden, is geen pl... [lees meer]

‘Het belang van rekenen staat niet ter discussie’

De huidige rekentoets wordt afgeschaft. Maar het belang van rekenen blijft in het mbo onverminderd groot. Dat zegt Inge Vossenaar, directeur mbo bij het ministerie van Onderwijs. In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat de gewraakte rekentoets wordt afgeschaft. Dat kan pas gebeuren als er een goed alternatief ... [lees meer]

‘Scholen zijn toe aan meer ruimte voor innovatie’

Volgens het nieuwe regeerakkoord krijgen scholen meer ruimte om tot innovatief onderwijs te komen. Wat gaan docenten daar in de praktijk van merken? Inge Vossenaar, directeur mbo bij het ministerie van Onderwijs, geeft tekst en uitleg. Het nieuwe kabinet wil mbo-scholen meer ruimte geven om in de eigen regio tot inn... [lees meer]

Internationaliseringsagenda ook voor het mbo

De internationaliseringsagenda die minister Van Engelshoven binnenkort aan de Tweede Kamer stuurt, zal ook aandacht besteden aan het mbo. Dat zegt de minister toe in haar reactie op een brief van de MBO Raad, SBB, JOB en Nuffic. Deze organisaties vinden dat het mbo niet mag ontbreken in een internationaliseringsagen... [lees meer]

Docentstage steeds gebruikelijker in het mbo

Docentenstages komen steeds vaker voor in het mbo. Toch zou het goed zijn als scholen docenten meer ruimte zouden geven om stages te volgen. Die aanbeveling doet het Kohnstamm Instituut aan de mbo-scholen. In opdracht van de MBO Raad voerde het Kohnstamm Instituut een onderzoek uit naar docentstages in het mbo. Het ... [lees meer]

Deltion College beste werkgever in het mbo

Het Deltion College (Zwolle) heeft de award gekregen voor ‘beste werkgever binnen de mbo-branche’. Medewerkers van Deltion zijn gemiddeld behoorlijk tevreden met hun werk. Jaarlijks organiseren Effectory en Intermediair de verkiezing van de beste werkgevers. De verkiezing vindt plaats op basis van de oordelen va... [lees meer]

Nog dit jaar extra budget voor groene opleidingen

Groene opleidingen krijgen nog dit jaar 11 miljoen euro extra, zo blijkt uit het bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de MBO Raad. Het extra geld wordt beschikbaar gesteld omdat de overgang van het groene onderwijs naar OCW pas in 2019 plaatsvindt. Het ministerie van OCW maakt in het lopende begrotingsja... [lees meer]

Aanbod keuzedelen blijft stevig doorgroeien

Het aanbod aan keuzedelen blijft groeien. Het register keuzedelen omvat inmiddels zo’n 830 ‘vakken’. Ongeveer de helft van deze keuzedelen wordt daadwerkelijk aangeboden en gevolgd. Dat blijkt uit de derde rapportage van de monitor keuzedelen. Aan de monitor doen inmiddels 71 scholen mee. Van de ruim 800 keuze... [lees meer]

Niet voldoende subsidie beschikbaar voor leerbanen

In 2017 hebben werkgevers voor meer dan 92.000 bbl-leerbanen een subsidie ingediend. Omdat het totaal beschikbare budget gemaximeerd is, is de subsidie per leerbaan verlaagd tot iets minder dan 2.600 euro. Het is voor het eerst dat de subsidieregeling praktijkleren volledig wordt uitgeput. Uit de meest recente moni... [lees meer]

Van Engelshoven wil hogere instroom in bbl

Minister Van Engelshoven legt zich niet neer bij een lage instroom in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Om de personeelstekorten in de zorg, de techniek en de bouw op te lossen, is meer instroom nodig. Op verzoek van VVD-Kamerlid Dennis Wiersma heeft minister Van Engelshoven onderzoek laten doen naar de oorzaken... [lees meer]

MBO Raad vraagt nogmaals om nationaal scholingsakkoord

Een nationaal scholingsakkoord moet ervoor zorgen dat leven lang ontwikkelen een succes wordt. Onderdelen van zo’n akkoord zouden een alternatief voor de verdwenen scholingsaftrek en een leven lang leren-krediet moeten zijn. Dat schrijft de MBO Raad in een brief aan de Tweede Kamer. Om werknemers actief en wendbaa... [lees meer]

Zeer sterke stijging aantal mbo-vacatures

Werkgevers staan te springen om werknemers met een mbo-opleiding. In de periode van maart tot en met augustus van 2017 ontstonden ruim 248.000 vacatures op mbo-niveau, 20% meer dan in dezelfde periode in 2016. De meeste mbo’ers zijn nodig in de sectoren gastvrijheid, retail en zorg. Doordat het beter gaat op de ar... [lees meer]

Welke docent wil promoveren in onderwijskundig onderzoek?

Het ministerie van Onderwijs stimuleert promotieonderzoek door docenten. Voor de tweede ronde van het pre-promotietraject zijn nog enkele plekken beschikbaar. Het ministerie van OCW stimuleert promotieonderzoek door docenten. Het ministerie wil hiermee een onderzoekscultuur binnen scholen bevorderen. Uiteraard is de... [lees meer]

‘Het voelde even alsof ik echt directiesecretaresse was’

Met het opstellen van een officiële brief en het uitstippelen van een reis als opdrachten, werd Puck Thoonen derde in de Skills Heroes-voorronde Directiesecretaresse op het ROC Nijmegen. Puck mocht vervolgens naar de kwalificatiewedstrijd in Heerlen (achtste plaats) en de finale in Hengelo: ‘Leuk om mee te maken en ... [lees meer]

‘Grijp de kans om internationale ervaring op te doen’

Internationale ervaring kan voor studenten zeer waardevol zijn. Dat blijkt uit het verhaal van Wahid Zeldenrust, ICT-student bij het Deltion College. Wahid liep 21 weken stage op een school in Belfast. ‘Je leert verder te kijken dan je neus lang is.’ ‘Heb je zin om enkele maanden stage te lopen in Belfast?’ ... [lees meer]

ROC TOP maakt transportfietsen in Nepal

Een team van twee docenten en vijf studenten van de opleiding Fietstechniek van ROC TOP (Amsterdam), vertrekt op 16 februari naar Nepal. Ter plaatse gaat het team, samen met de lokale bevolking, tien transportfietsen maken. In 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving. Hulpinstanties hadden enorme moeite... [lees meer]

Brochure over programma’s voor excellentieonderwijs

Hoe ontwikkel je een goed programma voor excellentieonderwijs? Een nieuwe brochure geeft tal van handvatten en concrete tips. De brochure Programma's voor excellentieonderwijs is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij excellentieonderwijs in het mbo. Centraal staat de vraag: hoe ontwikkel je een excellentieprogr... [lees meer]

Ook docenten blij met nieuw bestuursakkoord

De beroepsvereniging van mbo-opleiders (bvmbo) is blij dat in het bestuursakkoord ook aandacht is voor de wensen van onderwijsteams. De beroepsvereniging is vooral blij dat in het akkoord tegemoetgekomen wordt aan enkele speerpunten uit het MBO-manifest dat de bvmbo vorig jaar opstelde. Volgens Marjolein Held, voorz... [lees meer]

Ton Heerts: ‘Dit is een akkoord voor doorzetters’

Ton Heerts is trots dat zijn sector, het mbo, als eerste een akkoord sluit met het nieuwe kabinet. Hij ziet het als een onderstreping van de cruciale rol die het beroepsonderwijs speelt bij de ambities van het kabinet. En ook als een groot blijk van vertrouwen. Scholen staan volgens de voorzitter van de MBO Raad te t... [lees meer]

Minister Van Engelshoven heeft vertrouwen in het mbo

Volgens minister Van Engelshoven behoort het Nederlandse mbo tot de absolute wereldtop. Alle reden dus om scholen nu meer ruimte te geven om in de eigen regio tot het beste onderwijs te komen. In het nieuwe bestuursakkoord tussen het ministerie van Onderwijs en de MBO Raad staat regionale vernieuwing centraal. Schol... [lees meer]

Michiel Scheffer gaat toezien op kwaliteitsafspraken

De Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer wordt voorzitter van de onafhankelijke commissie die de voortgang van de kwaliteitsafspraken in het mbo gaat bewaken. Binnen de provincie Gelderland is Scheffer (53) verantwoordelijk voor economie, onderwijs en arbeidsmarkt. Volgens het nieuwe bestuursakkoord tussen de mbo-s... [lees meer]

Nogmaals oproep om ‘bezuiniging’ onderwijs te schrappen

De Stichting van het Onderwijs, de verzameling van werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs, roept de Eerste en Tweede Kamer nogmaals op de ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. In een brief aan de beide Kamers doet de Stichting deze herhaalde oproep. Aanleiding is de weigering van het Kabinet, bij... [lees meer]

‘Ook aandacht voor mbo bij internationalisering’

De MBO Raad wil dat het mbo een volwaardige plek krijgt in de internationaliseringsagenda die het ministerie van Onderwijs aan het opstellen is. In een brief aan minister Ingrid van Engelshoven pleit de MBO Raad, samen met jongerenorganisatie JOB en internationaliseringsstimulator Nuffic, voor meer aandacht voor het... [lees meer]

Kabinet wil experiment met regionale beroepsopleidingen

Het ministerie van Onderwijs start een experiment met regionale beroepsopleidingen. Met het experiment krijgen de scholen de mogelijkheid om zelf opleidingen te ontwikkelen. Het experiment is een concrete uitwerking van het voornemen uit het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ om iets te doen aan de beperk... [lees meer]

Toch sterke groei van doorstroom mbo naar hbo

Het aantal hbo-eerstejaars met een mbo-vooropleiding is in 2017 fors gestegen. Met bijna 34.000 eerstejaars afkomstig uit het mbo is er sprake van een groei van maar liefst 10%. Dat verrassende beeld komt uit vandaag door de Vereniging Hogescholen gepresenteerde cijfers. Vorige week meldde het CBS nog dat er sprake ... [lees meer]

Ruim 650 mbo-finalisten bij Skills The Finals

In 59 finales strijden van 15 tot en met 17 maart 650 talentvolle mbo-studenten tijdens Skills The Finals voor de titel 'beste Nederlandse jonge vakman, vakvrouw of vakteam 2018'. Dit NK vindt plaats in de IJsselhallen in Zwolle en op leslocaties van het Deltion College, Groene Welle en ROC van Twente in Overijssel. ... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…