Voormalige bestuurders ROC Leiden gaan vrijuit

De voormalige bestuurders en toezichthouders van ROC Leiden zijn niet aansprakelijk voor de financiële problemen bij de school. Volgens de rechtbank valt de oud-bestuurders geen ernstig verwijt te maken. ROC Leiden kwam na 2012 ernstig in de problemen door de … Lees verder

‘Kompas’ brengt 21ste-eeuwse vaardigheden in beeld

Er wordt veel gesproken over 21ste-eeuwse vaardigheden, maar welke zijn dat precies? En wat kun je er als school mee? Twaalf mbo-scholen werken samen om hier meer helderheid over te krijgen. In het beroepsonderwijs van de 21e eeuw gaat het … Lees verder

Deel Tweede Kamer wil stoppen met lerarenregister

Een deel van de Tweede Kamer wil de verdere ontwikkeling van het lerarenregister on hold zetten. Zonder draagvlak is een register kansloos. Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over leraren kwam uiteraard ook het onderwerp ‘lerarenregister’ aan de … Lees verder

Studiewaarde: indicator krijgt geen vervolg

De methodiek waarbij scholen extra beloond worden naarmate zij erin slagen om studenten op een hoger niveau te laten afstuderen krijgt geen vervolg. Scholen blijken niet overweg te kunnen met de indicator voor ‘studiewaarde’. In de nieuwe kwaliteitsafspraken, die voor … Lees verder

‘Het belang van rekenen staat niet ter discussie’

De huidige rekentoets wordt afgeschaft. Maar het belang van rekenen blijft in het mbo onverminderd groot. Dat zegt Inge Vossenaar, directeur mbo bij het ministerie van Onderwijs. In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat de gewraakte rekentoets wordt afgeschaft. Dat … Lees verder

‘Scholen zijn toe aan meer ruimte voor innovatie’

Volgens het nieuwe regeerakkoord krijgen scholen meer ruimte om tot innovatief onderwijs te komen. Wat gaan docenten daar in de praktijk van merken? Inge Vossenaar, directeur mbo bij het ministerie van Onderwijs, geeft tekst en uitleg. Het nieuwe kabinet wil … Lees verder

Internationaliseringsagenda ook voor het mbo

De internationaliseringsagenda die minister Van Engelshoven binnenkort aan de Tweede Kamer stuurt, zal ook aandacht besteden aan het mbo. Dat zegt de minister toe in haar reactie op een brief van de MBO Raad, SBB, JOB en Nuffic. Deze organisaties … Lees verder