Reactie BVMBO op problemen Onderwijscoöperatie

De BVMBO herkent zich in de kritiek op de Onderwijscoöperatie. De beroepsvereniging roept docenten in het vo en het po op om ook eigen beroepsverenigingen te starten. De BVMBO heeft de afgelopen dagen met interesse de ontwikkelingen rondom de Onderwijscoöperatie … Lees verder

SBB wil af van verplichte koppeling keuzedelen

Schaf de verplichte koppeling van keuzedelen aan kwalificaties af. Scholen moeten gebruik kunnen maken van alle beschikbare keuzedelen. Dat advies geeft SBB aan minister Van Engelshoven. Sinds de introductie van het fenomeen keuzedelen zijn bijna 850 van deze extra ‘vakken’ … Lees verder

Scholen mogen zelf rekentoets ontwikkelen

Vanaf het examenjaar 2019/2020 gaat rekenen meetellen voor het diploma. Scholen krijgen wel meer vrijheid bij het kiezen van de vorm van examineren. Onlangs hebben het Platform Rekendocenten van de bvmbo en de rekencontactpersonen van de MBO Raad overleg gehad … Lees verder

Toekomst lerarenregister aan zijden draadje

Met het wegvallen van de Onderwijscoöperatie als uitvoerder van het lerarenregister is de toekomst van het register uiterst onzeker geworden. Tegen beter weten in probeert minister Slob de moed erin te houden. In een brief aan de Tweede Kamer gaat … Lees verder

Onderwijscoöperatie trekt handen af van lerarenregister

Onder druk van de Tweede Kamer heeft de Onderwijscoöperatie besloten zich niet meer te bemoeien met het lerarenregister. Wordt de ontwikkeling van het register nu een verantwoordelijkheid van leraren zelf? Er bestaat onder leraren al lange tijd kritiek op het … Lees verder

Ineke Dezentjé Hamming (FME) voorzitter van SBB

Ineke Dezentjé Hamming is benoemd tot voorzitter van SBB. De directeur van de metaalwerkgevers volgt MKB-voorzitter Michael van Straalen op. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wordt bestuurd door twee voorzitters. Namens het beroepsonderwijs is dat sinds zijn benoeming tot voorzitter … Lees verder