Reactie BVMBO op problemen Onderwijscoöperatie

De BVMBO herkent zich in de kritiek op de Onderwijscoöperatie. De beroepsvereniging roept docenten in het vo en het po op om ook eigen beroepsverenigingen te starten. De BVMBO heeft de afgelopen dagen met interesse de ontwikkelingen rondom de Onderwijscoöperatie gevolgd. De BVMBO is dé beroepsvereniging van voor ... [lees meer]

SBB wil af van verplichte koppeling keuzedelen

Schaf de verplichte koppeling van keuzedelen aan kwalificaties af. Scholen moeten gebruik kunnen maken van alle beschikbare keuzedelen. Dat advies geeft SBB aan minister Van Engelshoven. Sinds de introductie van het fenomeen keuzedelen zijn bijna 850 van deze extra ‘vakken’ voor het mbo ontwikkeld. Het is de b... [lees meer]

MBO Raad: ‘Scholen gaan gegevens voor register niet leveren’

Volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, gaan scholen niet de noodzakelijke gegevens voor het lerarenregister leveren. De MBO Raad pleit voor een algehele heroverweging van het register. De MBO Raad reageert op de brief van minister Slob over de rol van de Onderwijscoöperatie bij het lerarenregister. In die... [lees meer]

Scholen mogen zelf rekentoets ontwikkelen

Vanaf het examenjaar 2019/2020 gaat rekenen meetellen voor het diploma. Scholen krijgen wel meer vrijheid bij het kiezen van de vorm van examineren. Onlangs hebben het Platform Rekendocenten van de bvmbo en de rekencontactpersonen van de MBO Raad overleg gehad met het ministerie van Onderwijs over de toekomst van he... [lees meer]

Toekomst lerarenregister aan zijden draadje

Met het wegvallen van de Onderwijscoöperatie als uitvoerder van het lerarenregister is de toekomst van het register uiterst onzeker geworden. Tegen beter weten in probeert minister Slob de moed erin te houden. In een brief aan de Tweede Kamer gaat minister Slob in op de recente ontwikkelingen rond het lerarenregis... [lees meer]

Onderwijscoöperatie trekt handen af van lerarenregister

Onder druk van de Tweede Kamer heeft de Onderwijscoöperatie besloten zich niet meer te bemoeien met het lerarenregister. Wordt de ontwikkeling van het register nu een verantwoordelijkheid van leraren zelf? Er bestaat onder leraren al lange tijd kritiek op het lerarenregister. Het zou een bureaucratisch monster zijn... [lees meer]

Ineke Dezentjé Hamming (FME) voorzitter van SBB

Ineke Dezentjé Hamming is benoemd tot voorzitter van SBB. De directeur van de metaalwerkgevers volgt MKB-voorzitter Michael van Straalen op. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wordt bestuurd door twee voorzitters. Namens het beroepsonderwijs is dat sinds zijn benoeming tot voorzitter v... [lees meer]

Welke docent heeft een goed ‘Rekenidee’?

Docenten met goede ideeën voor rekenonderwijs kunnen weer meedingen naar de prijs voor het Beste Rekenidee. De opdracht van de derde editie van deze wedstrijd is om ideeën voor beroepsgericht rekenen in te sturen. De wedstrijd ‘Beste Rekenidee 2018’ wordt georganiseerd door de BVMBO in samenwerking met uitgev... [lees meer]

Terugblik Skills The Finals: ‘We zijn super tevreden’

Zijn mechatronicateam belandde bij Skills The Finals niet op het erepodium. Toch is docent Jurjen Bouwes (Noorderpoort) meer dan tevreden. ‘We hadden niks te verliezen.’ Afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag was de druk op zes locaties in Overijssel voelbaar. Tijdens Skills The Finals, het NK voor beroepen, w... [lees meer]

‘Krapte op arbeidsmarkt niet op te lossen door mbo’

De groeiende krapte op de arbeidsmarkt is de komende tijd niet op te lossen door het mbo. Oudere werknemers en werklozen moeten zich massaal omscholen, zo stelt André Timmermans. In een afscheidsinterview in het Financieel Dagblad spreekt André Timmermans van SBB zijn grote zorg uit over de ontwikkelingen op de ar... [lees meer]

Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider 2018

Tot en met 30 april 2018 is het mogelijk leerbedrijven en praktijkopleiders voor te dragen als Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider. Wie gaan de stokjes van Joany Rigters en het Almeerse bedrijf Alfen BV overnemen? Met stageplekken en leerbanen nemen leerbedrijven gemiddeld de helft van de opleidingstijd voor... [lees meer]

Pilots met mbo-certificaten starten dit najaar

Nog dit jaar starten pilots waarin scholen certificaten mogen uitreiken aan deelnemers die een afzonderlijk onderdeel van een opleiding hebben afgerond. De pilots moeten een concrete bijdrage leveren aan het ideaal van ‘leven lang ontwikkelen’. Hoewel de gewenste ‘grote doorbraak’ rond leven lang leren nog v... [lees meer]

Vakwedstrijden geven boost aan beroepsonderwijs

De IJsselhallen in Zwolle waren de afgelopen dagen het toneel voor de vakwedstrijden voor talentvolle mbo-studenten. Volgens Conrad Berghoef, docent van het jaar, geven de wedstrijden een boost aan het mbo. De afgelopen dagen lieten 650 mbo-studenten zich van hun beste kant zien tijdens Skills The Finals. Dit NK voo... [lees meer]

Docenten klaar voor promotie-onderzoek

Om de ontwikkeling van een onderzoekscultuur binnen scholen te bevorderen, stimuleert het ministerie van Onderwijs promotieonderzoek door docenten. Een aantal mbo-docenten rondde succesvol hun vooronderzoek af en gaat nu echt aan de slag. Ruim een jaar lang werkte een groep mbo-docenten aan het voorbereiden van hun ... [lees meer]

Start Nederlands Kampioenschap voor beroepen

Vandaag starten zo'n 650 mbo-studenten aan Skills The Finals, het Nederlands kampioenschap voor beroepen. Docent Geu Koudijs, ooit wedstrijdkok, verheugt zich. ‘Ik geniet er echt van als iemand zo serieus met zijn vak bezig is.’ Geu Koudijs, ooit wedstrijdkok maar nu docent bij het Team Vakopleidingen Horeca, Ba... [lees meer]

Nieuwe fase in strijd tegen schooluitval

De financiële beloning voor scholen die uitval terugdringen wordt door het nieuwe kabinet afgeschaft. Een verdere daling van de uitval moeten scholen realiseren door een ‘integrale aanpak voor alle minder zelfredzame jongeren’. De strijd van de mbo-scholen tegen voortijdige schooluitval is de afgelopen jaren ze... [lees meer]

Tweede Kamer wil lerarenregister on hold zetten

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft geen vertrouwen in het lerarenregister zoals dat op dit moment vorm krijgt. De kritiek richt zich met name op de rol van de Onderwijscoöperatie. De kritiek op het lerarenregister neemt verder toe. Onlangs meldden wij al dat een deel van de Tweede Kamer geen vertrouwen heeft ... [lees meer]

‘Doorbraak’ rond leven lang leren nog ver weg

De gehoopte doorbraak rond leven lang leren blijft voorlopig uit. Het kabinet heeft grote ambities, maar niet veel geld. Alle hoop is nu gericht op een akkoord met sociale partners. Het praten over ‘leven lang leren’, al enige jaren aan de gang, wordt voorlopig nog even voortgezet. De verantwoordelijke bewindsli... [lees meer]

Heerts pleit voor offensief leerwerkbanen

Wie van de één miljoen werklozen nu nog langs de kant staat, moet de mogelijkheid krijgen om via een leerwerkbaan terug te keren op de arbeidsmarkt. ‘Dat verlicht voor de korte termijn de overspannen arbeidsmarkt’, aldus Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad. Vanavond debatteren de Vaste Kamercommissies van... [lees meer]

Wettelijk doorstroomrecht vmbo-havo in aantocht

Het kabinet wil dat iedereen die een vmbo-diploma heeft gehaald een recht krijgt om door te stromen naar de havo. Het wetsvoorstel is nu vrijgegeven voor internetconsultatie. Het plan voor een doorstroomrecht van vmbo naar havo was al gelanceerd door het vorige kabinet. Staatssecretaris Dekker kondigde ruim een jaar... [lees meer]

Rekentoets mbo telt vanaf 2019 mee voor diploma

De rekentoets in het mbo gaat op korte termijn toch meetellen voor het diploma. In afwachting van een geheel nieuwe toets die de komende tijd ontwikkeld wordt, komt het ministerie met een tussenoplossing. Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief meldt de minister dat de Nederlandse ... [lees meer]

Inschrijving Skills Heroes schooljaar 2018 – 2019 geopend

Volgende week vindt in Overijssel het NK voor beroepen plaats. Zo’n 650 talentvolle mbo-studenten maken dan tijdens Skills The Finals uit wie zich de 'beste Nederlandse jonge vakman of vakvrouw 2018’ mag noemen. Ook in 2018-2019 worden er weer vakwedstrijden georganiseerd door WorldSkills Netherlands. De inschrij... [lees meer]

Wie wordt de nieuwe Leraar van het Jaar?

Wie neemt in oktober 2018 het stokje over van Conrad Berghoef, de huidige Leraar van het Jaar voor het mbo? Tot 8 mei kunnen kandidaten genomineerd worden. De Onderwijscoöperatie organiseert ook in 2018 de verkiezing Leraar van het Jaar. De verkiezing moet uiteindelijk leiden tot het bespreekbaar maken van de kwal... [lees meer]

ROC TOP stopt met opleidingen in Almere

ROC TOP stopt op korte termijn met het aanbieden van mbo-opleidingen in Almere. De school concentreert zich voortaan op haar aanbod in Amsterdam. ROC TOP geeft hiermee gehoor aan het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid mbo. Deze concludeerde bijna twee jaar geleden dat ROC TOP zich alleen bezighield met finan... [lees meer]

Cascadebekostiging al na drie jaar weer ter ziele

Minister Ingrid van Engelshoven wil dat mbo-studenten meer tijd krijgen om hun diploma te halen. Nu krijgen scholen minder geld naarmate een student langer studeert. Aan deze cascadebekostiging wil de minister een eind maken. ‘Met deze maatregel wil ik de kansengelijkheid in het mbo bevorderen’, stelt Van Engels... [lees meer]

Edudelta College draagt onderwijs over aan andere partners

De scholen van Edudelta sluiten komende zomer hun deuren. Het ministerie van Onderwijs ziet niets in een duur reddingsplan. Scalda neemt het mbo-deel van Edudelta over. De Edudelta-scholen in Barendrecht, Goes, Middelharnis en Bleiswijk hebben 1.000 vmbo-leerlingen en 600 mbo-studenten, die vooral 'groen' onderwij... [lees meer]

Stevig verzet tegen experiment met ‘regionale opleidingen’

Het idee om scholen meer ruimte te geven om in de regio eigen opleidingen op te zetten stuit op stevig verzet van het georganiseerd bedrijfsleven. Werkgevers vrezen dat de kwalificatiestructuur ‘te grabbel wordt gegooid’. Dat blijkt uit de eerste reacties op het experiment ‘Ruimte voor de regio’. Via de zoju... [lees meer]

Aantal bbl-studenten in groen onderwijs neemt toe

Nu de economie weer op stoom komt, neemt de vraag naar bbl’ers toe. Dit is ook in de groene sector te merken, getuige de laatste cijfers van de AOC Raad: het aantal leerbanen in het mbo-groen steeg in 2017 met een kleine honderd vergeleken met een jaar eerder. Het aantal bol-studenten nam iets af. De AOC Raad peil... [lees meer]

Amsterdam wil door met eigen MBO-Agenda

De eigen MBO-Agenda die de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren heeft uitgevoerd smaakt volgens alle betrokkenen naar meer. Een voorbeeld voor meer gemeenten? Gemeenten hebben formeel geen taak als het gaat om onderwijskwaliteit. Toch heeft de gemeente Amsterdam de laatste jaren beleid ontwikkeld om het mbo in de e... [lees meer]

Denkhulp voor excellentieonderwijs in het mbo

Welke lessen zijn er te leren van mbo-scholen die met excellentieprogramma’s bezig zijn? Wat zijn hun tips? Het boek Word gewoon excellent! gaat in op die vragen. Op 1 maart is het boek Word gewoon excellent! Denkhulp voor excellentie in het mbo verschenen. Het boek maakt tot nog toe opgedane ervaringen met excell... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…