Scholen werken hard aan regionale kwaliteitsagenda

De mbo-scholen werken op dit moment hard aan het opstellen van een nieuwe kwaliteitsagenda. Eind oktober is de deadline voor het plan. Michiel Scheffer, voorzitter van de commissie die de agenda’s beoordeelt, is positief gestemd: ‘Dit is een unieke kans om de samenwerking in de regio verder te versterken.’ We s... [lees meer]

Pleidooi voor ‘keiharde macrodoelmatigheid’

Om tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan, moeten mbo-studenten verleid worden te kiezen voor beroepen met een baangarantie. Beatrice Boots (Platform Bèta Techniek) en Barbara Baarsma (Rabobank) pleiten voor een ‘keiharde macrodoelmatigheid’. Door economische groei en bevolkingskrimp dreigen de tekorten op d... [lees meer]

Bezuiniging praktijkleren deels en tijdelijk teruggedraaid

Het kabinet stelt voor 2018 toch nog een bedrag van € 5 miljoen extra beschikbaar voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Kort voor de zomer werd juist € 7 miljoen bezuinigd op de regeling. Het besluit van het Kabinet werd deze week in de Staatscourant gepubliceerd. Volgens de toelichting is het aantal bbl-leerl... [lees meer]

SBB: maak gebruik van meldpunt stagediscriminatie

SBB roept studenten op om gevallen van stagediscriminatie te melden bij het meldpunt dat daarvoor in 2017 is geopend. Het meldpunt wordt nu nog weinig gebruikt, simpelweg omdat veel studenten niet weten dat het bestaat. Uit nieuwe cijfers blijken studenten met een niet-westerse achtergrond vaak geen stageplek te kun... [lees meer]

Minister wil af van stagediscriminatie mbo’ers

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven wil een einde maken aan discriminatie bij de toekenning van stageplekken. Uit nieuwe cijfers blijken studenten met een niet-westerse achtergrond vaak geen stageplek te kunnen vinden. De minister kondigt maatregelen aan om de discriminatie aan te pakken. Van Engelshoven baseer... [lees meer]

Koning bij opening schooljaar: ‘Keus voor mbo is slim’

‘Wie voor het mbo kiest, maakt een slimme keuze. Wij hebben jullie keihard nodig!’ Aldus Koning Willem-Alexander bij de nationale opening van het mbo-jaar in Tilburg. Volgens Willem-Alexander is de waarde van het mbo niet te onderschatten: ‘Mbo’ers zijn de handen aan het bed en de voeten op het gaspedaal. We... [lees meer]

Minder klachten over de kwaliteit van stages

Het aantal klachten over stages neemt af. De klachten die studenten hebben gaan vooral over de onderlinge relatie tussen student, opleiding en leerbedrijf. Dat blijkt uit een klachtenrapportage van de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. De rapportage heeft betrekking op de klachten die mbo-studenten in het eerste ... [lees meer]

Start verkiezing Ambassadeur op 27 augustus

Maandag 27 augustus gaat de Landelijke Ambassadeursverkiezing van start. Alle 42 genomineerde studenten zijn dan aanwezig bij de opening van het mbo-jaar in Tilburg. De verkiezing heeft dit jaar een nieuwe opzet, met drie challenges die beoordeeld worden door een professionele vakjury. Mbo-scholen in Nederland hebb... [lees meer]

Zuivelsector heeft behoefte aan hoger opgeleide mbo’ers

Boerderijzuivelbereiders hebben in de komende jaren een toenemende behoefte aan werknemers met mbo-niveau 3 en 4. Momenteel sluiten de mbo-opleidingen onvoldoende aan op de vraag van boerderijzuivelbedrijven. Voor een betere aansluiting is meer samenwerking met de scholen nodig. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht... [lees meer]

Pilot: extra begeleiding bij start op de arbeidsmarkt

Binnenkort starten acht pilots om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie te verbeteren. In deze pilots krijgen studenten met een entree- of mbo 2-diploma na afloop van hun opleiding nog twee jaar begeleiding bij hun start op de arbeidsmarkt. De pilots lopen in ieder... [lees meer]

Ondernemers Hoeksche Waard starten eigen mbo-opleiding

Bedrijven zitten te springen om goede vakmensen met een mbo-diploma – dat is al lang geen nieuws meer. Sommige regio’s worden extra hard getroffen, omdat zij naast de krapte op de arbeidsmarkt ook te maken hebben met krimp. Ondernemers in de Hoeksche Waard willen het tij keren door zelf een mbo-opleiding voor de ... [lees meer]

Arbeidsmarkt zoekt vooral mbo’ers

In het tweede kwartaal van 2018 werd een recordaantal van ruim vier miljoen vacature-advertenties online geplaatst, zo blijkt uit onderzoek van Jobfeed, de bigdatatool van Textkernel. Daarvan is 62,8 procent - ruim twee en een half miljoen - bestemd voor functies op mbo-niveau (of lager). Ruim vier miljoen vacature... [lees meer]

Klokkenluiders: complete wanorde op schoollocatie Prins Alexander

Op de gezamenlijke schoollocatie van ROC Zadkine en het Albeda College in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander heerst grote chaos. Van wanorde in de klas tot drugs dealen op het schoolterrein. Dat beweren klokkenluiders, die zich bij Leefbaar Rotterdam hebben gemeld. De onderwijsinstellingen zeggen het te gaan ond... [lees meer]

Tijdens de zomer werken aan je taalniveau

Dolce far niente? Niksen in een hangmat? Dobberen in de zee? Nee, dus. De afgelopen drie weken kregen 22 cursisten én hun kinderen elke werkdag inburgeringslessen in de zomerklas van ROC West-Brabant. De zomerklas is een door docenten van ROC West-Brabant opgezet Onderwijs Pionier-project. Bij het programma Onderw... [lees meer]

Onvoldoende zicht op werk na entreeopleiding

De Inspectie van het Onderwijs voerde afgelopen studiejaar 2017-18 een inventariserend onderzoek uit naar de entreeopleidingen, met het loopbaanperspectief als centraal aandachtspunt. De slagings- en doorstroompercentages zijn redelijk, maar de kans op werk is te gering. In 2014 vervingen de entreeopleidingen de mb... [lees meer]

Werkplaatsen ‘ict en leren’ en ‘burgerschap’ toegewezen

In het mbo worden binnenkort twee Werkplaatsen Onderwijsonderzoek gestart, met ‘burgerschap’ en ‘ict en leren’ als thema’s. Het zijn de eerste werkplaatsen in het middelbaar beroepsonderwijs, in het primair en voortgezet onderwijs bestaan ze al sinds 2015. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NR... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…