‘Onderwijs sluit vaak onvoldoende aan op techsector’

Er is een groeiend kwalitatief en kwantitatief tekort aan technici, met name op mbo-3 en mbo-4 niveau. De werkgevers van deze beroepsgroep verwachten daar voorlopig geen verandering in. Dat heeft zijn weerslag op de groei van technische bedrijven. Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer. ‘In elke sector zijn grote tek... [lees meer]

Actief Kamerlid Zihni Özdil stapt plotseling op

De actieve onderwijswoordvoerder van GroenLinks in de Tweede Kamer, Zihni Özdil, is plotseling opgestapt. De afgelopen twee jaar heeft hij flink wat opvallende initiatieven voor het mbo genomen. Zo pleitte Özdil al in het voorjaar van 2017, kort na zijn beëdiging als Kamerlid, voor het afschaffen van de onderwijso... [lees meer]

Lentiz: campusontwikkeling in het Westland

Onderwijs verzorgd op een campus, waar bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan innovatie. Dat is het concept dat de Lentiz onderwijsgroep toepast bij steeds meer mbo-opleidingen. Voor een beroepsopleiding is het cruciaal dat de opleiding ‘bij de tijd’ blijft. In onze snel veranderende wereld is dat extra... [lees meer]

Wie wordt Landelijk Ambassadeur mbo 2019?

Scholen kunnen nog tot 31 mei hun kandidaat voor de verkiezing Ambassadeur mbo 2019 aandragen bij Dit is mbo. De deelnemende ambassadeurs gaan in de online serie Mbo’ers Pakken Aan de strijd met elkaar aan. Op 18 november, tijdens de gala-avond van De Dag van het Mbo, bepaalt de jury wie zich mag laten kronen tot La... [lees meer]

Kwaliteitsafspraken: regionale agenda’s voor beter mbo

Alle mbo-scholen ontvangen budget om de komende jaren het onderwijs verder te verbeteren. Dat maakte minister Van Engelshoven op 27 mei bekend. Scholen hebben in kwaliteitsagenda’s vastgelegd hoe zij die verbetering willen realiseren. Michiel Scheffer, voorzitter van de commissie die de plannen beoordeelt, en Ingrid... [lees meer]

Groen licht voor kwaliteitsagenda’s mbo-scholen

De Commissie Kwaliteitsafspraken mbo adviseert de minister om de kwaliteitsagenda’s van de 61 mbo-scholen goed te keuren. In de plannen hebben de scholen beschreven hoe zij de komende jaren de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren. De kwaliteitsagenda’s vloeien voort uit het Bestuursakkoord dat minister V... [lees meer]

Deltion College behaalt ook vijfde vignet gezonde school

Het Deltion College is er in geslaagd alle vijf vignetten ‘Gezonde School’ te behalen. Hiermee is Deltion de meest gezonde mbo-school van Nederland. Voor de vijf vignetten is hard gewerkt. Suzan Ingelse, directeur Sport, Opvoeding en Maatschappij bij Deltion: ‘Aan deze vijf vignetten is een jarenlange inspannin... [lees meer]

Ook SCP ziet veel belemmeringen voor leven lang leren

Ondanks de vele inspanningen om een leven lang leren te bevorderen neemt deelname aan opleidingen, cursussen en trainingen de laatste jaren nauwelijks toe. Veel werkenden missen de urgentie om te blijven leren, blijkt uit het SCP-rapport 'Grenzen aan een leven lang leren'. Aan de schier eindeloze rij publicaties over... [lees meer]

Winnaars wedstrijd ‘Beste Rekenidee mbo’ bekend

De winnaars van de wedstrijd ‘Beste Rekenidee mbo 2019’ zijn bekendgemaakt. De drie winnaars mogen hun ideeën gaan presenteren op een internationale rekenconferentie in Zweden. De uitslag van de wedstrijd ‘Beste Rekenidee mbo 2019’ is bekendgemaakt. De wedstrijd, een initiatief van het Platform Rekendocenten... [lees meer]

Inschrijving NRO-verbindingsprijzen 2019 geopend

Heb jij als docent of als onderwijsprofessional wetenschappelijke kennis succesvol toegepast in je eigen school of klas? Zoek jij steeds de samenwerking met anderen om onderwijs met onderzoek te verbeteren? Meld je dan nu aan voor de NRO-verbindingsprijzen 2019 en maak kans op een promotiefilm van jouw initiatief én ... [lees meer]

Verkiezingsfestivals verleiden mbo-studenten te gaan stemmen

Vandaag, de dag van de Europese verkiezingen, organiseert proDemos heuse verkiezingsfestivals op zes mbo-scholen. Studenten worden opgeroepen te gaan stemmen. In aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement heeft ProDemos al gastlessen verzorgd op scholen. Onder de mbo-studenten zijn veel zogenaamde First... [lees meer]

Voorlichting over mogelijkheden raamwerk NLQF

Op donderdag 6 juni 2019 organiseert het Nationaal Coördinatiepunt NLQF een informatiebijeenkomst over het kwalificatieraamwerk NLQF. De bijeenkomst richt zich in het bijzonder op contractpoten van mbo- of hbo-scholen. Het kwalificatieraamwerk NLQF is gerelateerd aan het EQF, het European Qualification Framework. De... [lees meer]

Nationale opening mbo-jaar en Dag van het mbo

Op maandag 9 september vindt de tweede editie van de nationale opening van het mbo-schooljaar plaats. Dit jaar is MBO Amersfoort de gastheer. Ook de datum voor de Dag van het mbo is bekend: 18 november 2019. Vorig jaar is de MBO Raad een nieuwe traditie gestart: een feestelijke nationale opening van het schooljaar. D... [lees meer]

Student moet ‘resultaat’ behalen voor keuzedelen

Keuzedelen tellen niet mee voor het diploma. Maar wie geen resultaat behaalt voor een keuzedeel kan toch zakken voor het diploma. Dat schrijft minister Van Engelshoven in antwoord op Kamervragen. De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitzending van het YouTube-programma BOOS, waarin mbo-studenten geen dip... [lees meer]

ROC van Amsterdam begint opleiding duurzaamheid

MBO College Zuidoost, onderdeel van het ROC van Amsterdam, begint volgend jaar een opleiding voor duurzaamheid. De nieuwe studie leidt de vakmensen op die nodig zijn voor de energietransitie. De opleiding begint waarschijnlijk komend studiejaar al met 25 studenten. Het is de bedoeling dat de studierichting snel uitbre... [lees meer]

Honderd mbo-studenten controleren de regering

Honderd mbo-studenten helpen komende maandag de Tweede Kamer bij het controleren van de regering. Zij vormen de jaarlijkse V-100, een burgerpanel dat kritische vragen stelt aan het kabinet. De Tweede Kamer heeft dit jaar mbo-studenten uit het hele land uitgenodigd om kritische vragen over het beleid van het kabinet t... [lees meer]

YouTube-serie volgt internationale ervaringen mbo-studenten

Nuffic is een YouTube-serie gestart over internationalisering van het onderwijs. De eerste aflevering van ‘Futureproof’ staat nu online. Studenten komen steeds vaker in aanraking met verschillende culturen, internationale contacten en andere talen. Hoe bereid je studenten hier op voor? Om deze vragen te beantwoor... [lees meer]

Ook MBO Raad wil van het leenstelsel af

Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, wil van het sociaal leenstelsel af. ‘We moeten ons kapot schamen dat we een hele generatie met schulden laten opgroeien.’ De voorzitter van de MBO Raad sluit zich aan bij het pleidooi van Zihni Özdil, woordvoerder onderwijs van GroenLinks in de Tweede Kamer. Onlangs kondig... [lees meer]

Studiefinanciering en het mbo: DUO geeft uitleg

Hoe werkt studiefinanciering als je een mbo-studie gaat volgen? DUO geeft op donderdag 23 mei tekst en uitleg via een interactief webinar. Deelname aan het evenement is gratis. Hoe zit het met studiefinanciering als je een mbo-studie gaat volgen? Hoe vraag je een lening aan? Heeft iedereen automatisch recht op studief... [lees meer]

Live onderwijs van vakmensen in actie

Via het project ‘Klassewerk’ kunnen mbo-studenten live volgen hoe vakmensen hun werk uitvoeren. Terwijl ze met de interactieve helm meekijken stellen studenten hun vragen aan de vakman. Klassewerk is een initiatief van het ROC van Amsterdam en Volkswagen Bedrijfswagens. Studenten krijgen in de pilot met Instagram... [lees meer]

Kamervragen over het zakken op keuzedelen

Peter Kwint, lid van de Tweede Kamer namens de SP, heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de uitzending van ‘BOOS’ over keuzedelen. Het Kamerlid wil weten of studenten inderdaad kunnen zakken als zij geen beoordeling krijgen voor hun keuzedeel. In de uitzending beklagen twee studenten van het Koning Willem... [lees meer]

Tim Hofman maakt zich boos over keuzedelen

De verwarrende regelgeving rond de examinering van keuzedelen is het onderwerp van een aflevering van het populaire YouTube-programma BOOS. Kun je zakken op keuzedelen, terwijl ze niet meetellen voor het diploma? Twee studenten van het Koning Willem 1 College (Den Bosch) dreigen hun diploma niet te krijgen, omdat ze ... [lees meer]

Onderzoek naar bekendheid van Wet beroep leraar

Het ministerie laat onderzoek doen naar de bekendheid van de Wet beroep leraar. Docenten uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen de enquête online invullen. De Wet beroep leraar is vooral bekend geworden omdat hierin het lerarenregister verplicht werd gesteld. Inmiddels is van dit register ... [lees meer]

Vernieuwde vergelijkingssite MBO Transparant

De website MBO Transparant is vernieuwd. De site brengt in beeld hoe mbo-scholen presteren op een aantal belangrijke indicatoren, zoals voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en tevredenheid van studenten. Het doel: één digitaal portaal voor alle cijfermatige informatie over het mbo. De vergelijkingssite MBO Tr... [lees meer]

Docenten over het belang van vakwedstrijden

In maart was de RAI het strijdtoneel van Skills The Finals, de nationale kampioenschappen beroepen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de editie 2020 al in volle gang. Medio mei maakt WorldSkills Netherlands bekend wat de opzet wordt voor de wedstrijden die volgend jaar in Leeuwarden plaatsvinden. MBO Today vroeg ... [lees meer]

Randstad introduceert eigen diploma: de ‘Vakverklaring’

Uitzendbureau Randstad wil medewerkers die bepaalde werkprocessen goed beheersen een eigen diploma verstrekken. Met zo’n ‘Vakverklaring’ kunnen werknemers aantonen welke werkervaring zij hebben opgedaan. Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, reikte Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt van Randstad, de eerste ... [lees meer]

JOB: opleidingen met slechte baankansen inperken

De Jongerenorganisatie in het beroepsonderwijs is van mening dat opleidingen die niet goed aansluiten op de arbeidsmarkt ingeperkt moeten worden. Scholen moeten goed inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De Jongerenorganisatie vindt het belangrijk dat kritisch gekeken wordt naar de baankansen die jongeren he... [lees meer]

Leraren nemen initiatief voor brede beroepsvereniging

Op 1 januari 2020 willen initiatiefnemers Jan van de Ven, Thijs Roovers en René Kneyber een beroepsvereniging voor leraren lanceren. Het wordt een vereniging voor docenten van alle onderwijssectoren. Het drietal heeft inmiddels de steun van flink wat docenten. De komende maanden gaan ze in gesprek met het ministerie ... [lees meer]

Experiment met mbo-certificaten wordt uitgebreid

Het experiment met mbo-certificaten wordt uitgebreid. De komende tijd kunnen samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven nieuwe voorstellen indienen voor certificaten. Alle scholen kunnen gebruik gaan maken van de certificaten. De certificaten zijn bedoeld voor kleine, afgeronde onderdelen van beroepsopleidingen ... [lees meer]

Kamer wil betere voorlichting over studeren met beperking

Hoe creëer je kansengelijkheid en zorg je ervoor dat studenten met een functiebeperking net zoveel kans hebben om hun studie met succes af te ronden als iedereen? Die vraag stond vorige week tijdens een Kamerdebat centraal. Toegankelijk, studeerbaar en inclusief: zo zou het beroepsonderwijs moeten zijn. De praktijk... [lees meer]

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.