Commissie Borstlap: persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Bij geboorte krijgt iedere Nederlander een persoonlijk ontwikkelbudget. Gedurende de loopbaan kunnen werknemers uit dit budget hun bijscholing financieren. De commissie-Borstlap presenteert een totaalaanpak voor het stimuleren van leven lang ontwikkelen. En opnieuw pleit een commissie voor een grootschalige investeri... [lees meer]

Rijn IJssel biedt studenten echt een keuze

Keuzedelen: veel scholen worstelen ermee. Maar de zorgopleidingen van ROC Rijn IJssel niet, zo bleek tijdens een broedplaats van de MBO Brigade. De eerste broedplaats van de MBO Brigade van 2020 gaat over een onderwerp waar veel belangstelling voor is: keuzedelen. Naast ongeveer vijftig belangstellingen schuiven dez... [lees meer]

VVD wil vasthouden aan lerarenregister

Het lerarenregister staat al een tijdje in de ijskast. Toch wil de VVD niet dat de wettelijke bepalingen over het register worden geschrapt. Volgens de VVD zijn de coalitiepartners gehouden aan de afspraak het register in de lucht te houden. Het initiatiefvoorstel van de Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) zal da... [lees meer]

Versnellingskamers BVMBO gestart in Zwolle

Wat speelt er onder docenten en instructeurs? Waar zou de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) de komende jaren een speerpunt van moeten maken? Via vijf vragenlijsten en tien Versnellingskamers wil de BVMBO daar een gedegen beeld van krijgen. Startpunt voor de Versnellingskamers zijn vijf vragenlijsten, die anonie... [lees meer]

‘Vakwedstrijden zijn een mooi lesinstrument voor de hele klas’

Twee jaar geleden nam CITAVERDE College deel aan drie landelijke wedstrijden van WorldSkills Netherlands. Mede dankzij Oda van Deursen, naast docent ook Skills Coördinator op deze Limburgse onderwijsinstelling voor groen (v)mbo-onderwijs, maakten de vakwedstrijden hier een explosieve groei door. ‘Ook als je niet wi... [lees meer]

Brede coalitie wil meer waardering voor beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs en academisch onderwijs verdienen een gelijke waardering. Dat voorstel maakt onderdeel uit van het door een brede coalitie van onderwijs-organisaties gepresenteerde discussiestuk ‘De toekomst van ons onderwijs.’ Een brede coalitie van onderwijsorganisaties, waaronder sectorraden als de MBO Raad e... [lees meer]

MKB-subsidie voor leven lang ontwikkelen

MKB-werkgevers kunnen in maart subsidie aanvragen voor investeringen in leven lang ontwikkelen. Zij kunnen dit geld bijvoorbeeld gebruiken voor het starten van een bedrijfsschool. In totaal is voor de SLIM-regeling per jaar zo’n vijftig miljoen euro beschikbaar. Het kabinet wil dat werkgevers en werknemers meer inve... [lees meer]

Kamervragen over het stimuleren van kansopleidingen

Volgens de Keuzegids mbo maken veel jongeren de verkeerde studiekeuze. Studies met een matig perspectief op de arbeidsmarkt zijn populair en mbo-opleidingen met een grote baankans juist niet. Tweede-Kamerlid Anne Kuik (CDA) wil weten wat de minister hieraan kan doen. Volgens een analyse van de Keuzegids mbo kiezen te ... [lees meer]

Docent geschorst wegens kritisch boek

Een docent aan het ROC Nijmegen is geschorst omdat zij in een boek kritisch schrijft over haar ervaringen bij de opleiding Pedagogisch werk. De publicatie frustreert volgens de schoolleiding de innovatiekracht van de school. In het boek beschrijft docente Paula van Manen - tevens kinderboekenschrijfster - hoe haar te... [lees meer]

Veel belangstelling voor cross-over kwalificaties

De cross-over kwalificaties die sinds enkele jaren mogelijk zijn, mogen zich in een ruime belangstelling verheugen. Steeds meer scholen maken gebruik van de combinatie-opleidingen. Het experiment cross-over kwalificaties is in schooljaar 2017-2018 van start gegaan. De combinatie-opleidingen zijn bedoeld om scholen de... [lees meer]

Nieuwe ronde voor regionale opleidingen

Sinds vorig jaar hebben scholen en bedrijven de mogelijkheid om samen regionale opleidingen te ontwikkelen. Op dit moment werken al vijf scholen aan regionale kwalificaties. Dit jaar krijgen scholen opnieuw de kans om mee te doen. Het ministerie van Onderwijs biedt met het experiment ‘Ruimte voor de regio’ aan sc... [lees meer]

Van Engelshoven: ‘Hoger is niet altijd beter’

‘Een hogere opleiding is niet altijd beter. Het is vooral belangrijk dat ieder kind op de juiste plek terechtkomt.’ Aldus minister Ingrid van Engelshoven in een TV-uitzending van Human over het mbo. In een uitzending van het programma ‘De publieke tribune’ gaat minister Ingrid van Engelshoven uitgebreid in ge... [lees meer]

‘Studenten kiezen niet voor kansrijke beroepen’

Jongeren kiezen te weinig voor mbo-opleidingen met de beste baankansen. Die conclusie trekt de Keuzegids mbo op basis van arbeidsmarktprognoses. Hoe jongeren te stimuleren te kiezen voor een kansrijk beroep? Uit de analyse van de Keuzegids blijkt dat de vraag naar mbo-geschoold personeel in branches als bouw, technie... [lees meer]

Commissie optimistisch over resultaten kwaliteitsagenda’s

De Commissie Kwaliteitsafspraken MBO is optimistisch over de resultaten van de kwaliteitsagenda’s die de scholen hebben opgesteld. De agenda’s vormen volgens de commissie een goede basis voor verdere kwaliteitsverbetering. Dat blijkt uit het sectorbeeld ‘Vertrouwen’ van de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO. I... [lees meer]

Minister Van Engelshoven: scholen moeten minder concurreren

Om de toekomstige krimp van het aantal mbo-studenten het hoofd te bieden moeten mbo-scholen meer met elkaar gaan samenwerken en minder onderling concurreren. Als scholen dit niet op eigen initiatief doen, wil minister Van Engelshoven meer ‘landelijke regie’ voeren. Dat schrijft minister Van Engelshoven in een nie... [lees meer]

Beroepsvereniging werkt aan meerjarenagenda

De Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) werkt aan een meerjarenagenda. Docenten en instructeurs kunnen helpen bij de ontwikkeling van de agenda, onder het motto: ‘Samen sterk voor goed mbo’. Ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt – het lerarentekort, leven lang ontwikkelen, flexibilisering ... [lees meer]

Commissie wil pilots met domeinprogramma’s op niveau 2

Scholen moeten meer mogelijkheden krijgen om voor jongeren op niveau 2 domeinprogramma’s en brede kwalificaties aan te bieden. Deze opleidingen mogen een jaar langer duren en de prijsfactor voor deze opleidingen zou omhoog moeten. Dat advies geeft de commissie-Van Gils, die in opdracht van minister Van Engelshoven ... [lees meer]

Intern toezicht mbo kan verder professionaliseren

De raden van toezicht in het mbo functioneren over het algemeen steeds beter. Toch blijft er nog veel ruimte voor verdere professionalisering. Een goede raad van toezicht haalt bijvoorbeeld ook zelf informatie op uit het netwerk rond de school. Dat schrijft de Inspectie van het Onderwijs in een rapport over het funct... [lees meer]

‘Doorstroomfunctie economische opleidingen moet beter’

Veel jongeren die kiezen voor een economisch-administratieve mbo-opleiding doen dit om later te kunnen doorstromen naar het hbo. Om deze doorstroomfunctie te verbeteren, moeten de economische opleidingen zich verbreden en meer aandacht besteden aan de overstap naar het hbo. Dat stelt de Commissie Macrodoelmatigheid M... [lees meer]

Rijk verhoogt stagevergoeding mbo-studenten

Studenten van mbo-scholen die stage lopen bij de Rijksoverheid krijgen voortaan dezelfde stagevergoeding als studenten van hogescholen en universiteiten. Dat blijkt uit de nieuwe circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren vanaf 1 januari 2020. In deze circulaire is ... [lees meer]

Groei aantal bbl-studenten zet verder door

De groei van het aantal BBL-leerbanen stijgt verder door. De nieuwe instoom van BBL-studenten was in 2019 zo’n 46.500. In 2018 lag dit aantal zo’n 1.500 lager. Dat blijkt uit de door de MBO Raad gepresenteerde instroomcijfers 2019. Het totaal aantal instromers in mbo-opleidingen is in 2019 nagenoeg gelijk gebleve... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…