‘Corona zorgt voor blijvende verandering van onderwijs’

Welke lessen kunnen mbo-scholen trekken uit de coronacrisis? Volgens onderzoek zal het onderwijs ook in de toekomst bestaan uit een mix van online onderwijs en lessen op school. In de zomermaanden heeft adviesbureau Turner een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder mbo-scholen. … Lees verder

AOC’s en vakscholen heten straks ‘beroepscolleges’

Om dalende studentenaantallen op te vangen krijgen mbo-scholen meer mogelijkheden om met scholen uit het voortgezet onderwijs samen te werken. Vakscholen en aoc’s heten straks beroepscolleges. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs’ dat minister Van Engelshoven heeft ingediend … Lees verder

Veel mbo-studenten lopen studievertraging op

Ruim twintig procent van de mbo-studenten vreest door de corona-crisis studievertraging op te lopen. Ongeveer een derde geeft aan thuis niet goed aan studeren toe te komen. Dat blijkt uit een enquête die studentenorganisatie JOB onder de achterban uitvoerde. Op … Lees verder

Graafschap College: studenten zorg alleen online les

De studenten Zorg van het Graafschap College krijgen voorlopig alleen online les. Op verzoek van lokale zorginstellingen worden de fysieke lessen op school stopgezet. Vanwege de snelle stijging van het aantal besmettingen in de regio hebben enkele zorginstellingen in de … Lees verder

MBO Raad: ‘Kwaliteit onderwijs in het geding’

De MBO Raad wil dat mbo-scholen meer ruimte krijgen om het onderwijs aan te passen aan de corona-crisis. Scholen zouden bijvoorbeeld meer stages op school moeten kunnen organiseren. De kwaliteit van het mbo-onderwijs staat onder druk. Online onderwijs is bij … Lees verder

Online conferentie over excellentie in het mbo

De jaarlijkse conferentie over excellentie in het mbo vindt ditmaal online plaats. Het centrale thema: de projecten vanuit de aanjaaggelden. Met aandacht voor successen en mislukkingen. Op dinsdag 27 oktober vindt de online excellentie-conferentie plaats. Deelnemers aan excellentieprojecten kunnen met … Lees verder

Tekort aan stageplaatsen groeit verder door

Het tekort aan stages en leerbanen steeg afgelopen maand tot ruim 20.500. In september was het tekort nog 19.000. Met name in sectoren als zorg, detailhandel en gastvrijheid stijgen de tekorten. In de overbelaste zorgsector vormt het begeleiden van studenten … Lees verder