Wetsvoorstel NLQF eindelijk naar Raad van State

Het kabinet is het eindelijk eens geworden over een wetsvoorstel voor het Nederlandse kwalificatieraamwerk NLQF. Na een consultatie in 2015 heeft het voorstel zes jaar op de plank gelegen. Het kwalificatieraamwerk NLQF is afgeleid van het Europese kwalificatienetwerk EQF. Dit … Lees verder

Subsidie voor nieuwe onderwijs-programma’s in derde leerweg

Om leven lang ontwikkelen te stimuleren kunnen scholen een subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s. De nieuwe aanvraagperiode is verlengd tot 1 oktober 2022. Zoals bekend wil het kabinet een ‘doorbraak’ realiseren op het gebied van een leven … Lees verder

Koningin Máxima opent nieuwe schooljaar

De nationale opening van het nieuwe mbo-jaar vindt dit jaar plaats bij Yuverta in Houten. Speciale gast is niemand minder dan koningen Máxima. De officiële opening van het mbo-jaar 2021/2022 vindt dit jaar op vrijdag 3 september plaats in Houten. … Lees verder

‘Stagediscriminatie wordt vaak niet gemeld’

Het afgelopen jaar is slechts 39 keer een melding van stagediscriminatie gedaan bij het hiervoor speciaal ingerichte landelijke meldpunt. Maar volgens scholen en studenten komt stagediscriminatie veel vaker voor. Sinds de oprichting van het Meldpunt Stagediscriminatie in 2017 zijn er … Lees verder

Minder financieel risico bij doorstroom naar hbo

Het kabinet wil mbo-studenten die doorstromen naar het hbo meer tijd geven om te ontdekken of dit een goede keuze is. Als de doorstromer binnen een jaar stopt, worden de kosten van aanvullende beurs en OV-kaart kwijtgescholden. Tot op heden … Lees verder

Fusie Regio College en Horizon College vertraagd

Regio College en Horizon College nemen meer tijd om de hun fusie voor te bereiden. Het voornemen om al in 2022 formeel te fuseren is verlaten. De beide scholen geven aan dat nog steeds het doel is op termijn te fuseren: … Lees verder