Inspectie bevestigt: kwaliteit mbo-onderwijs onder druk

De kwaliteit van het mbo-onderwijs staat zwaar onder druk. Afstandsonderwijs leent zich nu eenmaal niet goed voor het aanleren van praktische vaardigheden. Dat constateert de inspectie voor het onderwijs in de nieuwste editie van ‘De Staat van het Onderwijs’.

In de ‘Staat van het Onderwijs’ wordt afstandsonderwijs en mbo ‘geen gelukkig huwelijk’ genoemd. Studenten willen graag praktische vaardigheden leren, docenten willen graag studenten in de ogen kunnen kijken en studenten hebben veel behoefte aan onderling contact. Daar komt nog eens bij dat in veel sectoren er een groot gebrek is aan stageplaatsen. Hoewel de inspectie niet echt goed zicht heeft op de gevolgen, concludeert zij dat ‘het haast niet anders kan’ dan dat het mbo-onderwijs aan kwaliteit heeft ingeboet. En dat ondanks alle inspanningen van docenten om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Eerder meldde Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, al dat het mbo-onderwijs ‘door het ijs zakt’.

Trendbreuk

De nieuwe editie van ‘De Staat van het Onderwijs’ heeft dit jaar een wat ander karakter dan normaal. Op diverse indicatoren doet zich een trendbreuk voor, vermoedelijk veroorzaakt door de bijzondere omstandigheden van het afgelopen jaar. Zo is het percentage studenten dat met een diploma het mbo verlaat gestegen en is de schooluitval gedaald. Ook is de doorstroom naar het hbo, die de laatste jaren wat afnam, vorig jaar gestegen. Zoals gezegd kunnen deze trendbreuken niet los worden gezien van de bijzondere corona-omstandigheden. De komende jaren moet blijken hoe de trends zich meerjarig ontwikkelen.

Fusiegolf

In het rapport komen ook trends aan de orde die zich los van corona voordoen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de groeiende samenwerking tussen scholen. Zo staan er op dit moment maar liefst zeven fusies op de rol. Als deze plannen allemaal gerealiseerd worden, zal het aantal mbo-scholen dalen van 63 naar 56. Twee van deze fusies zijn reeds goedgekeurd, die tussen de groene scholen Aeres en Nordwin en die tussen Helicon, Citaverde en Wellant. De laatste drie scholen noemen zich inmiddels Yuverta. Bij de overige fusies gaat het om het Koning Willem I College en de Leijgraaf, ROC Kop van Noord Holland en Clusius, de twee Friese roc’s (Friesland College en Friese Poort) en om het Horizon College en Regio College (Alkmaar-Zaandam). De inspectie plaatst deze fusies vooral in het kader van krimp.

Leven lang ontwikkelen

Dat mbo-scholen een grote rol moeten spelen bij leven lang ontwikkelen is volgens de inspectie niet vanzelfsprekend. Wat zuinigjes merkt de inspectie op dat instellingen hierbij ‘mogelijk een rol voor zichzelf zien’. Ook vraagt de inspectie om extra aandacht voor de arbeidsmarktrelevantie van mbo-opleidingen. Instellingen hebben de verantwoordelijkheid om niet te veel studenten aan te nemen bij opleidingen met een minder goede baankans. Dat geldt volgens de inspectie extra sterk in tijden van economische krimp.

Lees hier alles over ‘De Staat van het Onderwijs 2021’

Lees ook: Inspectie: resultaten mbo lopen iets terug