Focus op vakmanschap steeds concreter

De plannen uit het Actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap’ worden steeds concreter. Ondertussen heeft de Tweede Kamer via het wetsvoorstel ‘Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging’ ingestemd met een aantal belangrijke maatregelen uit het Actieplan. De veranderingen doen zich voornamelijk voor … Lees verder

Lerarenregister wettelijk verankerd?

In 2017 moeten alle leraren in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn opgenomen in het lerarenregister. Alleen leraren die zich geregistreerd hebben, mogen vanaf dat jaar nog les geven. Een en ander zal worden geregeld … Lees verder

‘Niet iedereen kan leraar zijn’

In het advies ‘Kiezen voor kwalitatief sterke leraren’ (januari 2013) pleit de Onderwijsraad voor hoge opleidingseisen voor docenten. Het masterniveau zou als standaard moeten gelden. Volgens de Onderwijsraad heeft een hoog opleidingsniveau een positief effect op de prestaties van leerlingen. … Lees verder

Lerarenregister: ook in het mbo?

Sinds begin 2012 kunnen leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo zich inschrijven in een lerarenregister. De komende tijd onderzoeken scholen en docenten gezamenlijk hoe het register in het mbo betekenis kan krijgen. Het idee voor een … Lees verder

Kwaliteitsafspraken voor het mbo

Alle mbo-scholen werken de komende jaren structureel aan kwaliteitsverbetering. Dat zijn het ministerie van OCW en de werkgeversorganisatie MBO Raad kort voor de zomer overeengekomen in het Bestuursakkoord mbo 2014. Het is de bedoeling dat iedere mbo-school een eigen kwaliteitsplan … Lees verder

Kwalificatiedossiers bieden scholen voldoende ruimte

De kwalificatiedossiers bieden scholen voldoende ruimte om tot evenwichtige opleidingen te komen. De zorg van de Tweede Kamer, in het verleden veelvuldig geuit, dat de dossiers voor scholen te sturend zouden zijn wat onderwijsmethode betreft, is onterecht. Dat blijkt uit een … Lees verder

Ombudslijn mbo gaat door

De Ombudslijn MBO blijft in ieder geval nog twee jaar in de lucht. De organisatie gaat nog scherper inzetten op het verbeteren van de klachtenafhandeling in het mbo. De Ombudslijn MBO is in 2010 opgericht om de klachtenafhandeling in het … Lees verder