Nederlands mbo scoort goed in de EU

Het Nederlandse mbo is in vergelijking met andere EU-landen toegankelijk, aantrekkelijk en flexibel. Dit blijkt uit het rapport ‘On the way to 2020: Data for vocational education and training policy’ van Cedefop waarin de ontwikkelingen binnen het mbo in de … Lees verder

Bussemaker: geen eenvoudige oplossing voor stageproblematiek

De Tweede Kamer debatteerde over knelpunten rond stages voor mbo-studenten. Veel Kamerleden maken zich zorgen over een tekort aan stageplekken. Uit de monitor Subsidieregeling Praktijkleren, die enkele dagen geleden uitkwam, blijkt dat in 2014 ruim 80.000 subsidieaanvragen voor stageplekken zijn … Lees verder

Oefeninterland vakkanjers

Op zaterdag 21 maart maakten de kampioenen die in augustus naar São Paulo gaan, voor het eerst kennis met elkaar. Deze week is er een eerste serieuze test voor 16 van de 35 vakkanjers: een oefeninterland tegen talenten uit 15 … Lees verder

Knelpunten rond opleiden op de werkvloer

De sterke daling van het aantal bbl-plekken heeft primair een conjuncturele oorzaak. Daarnaast moeten veel werkgevers nog wennen aan de Subsidieregeling praktijkleren. Meer afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven kan het praktijkleren in de regio een extra stimulans geven. Tijdens een … Lees verder

‘Inspectiebezoek leidt tot hoge werkdruk’

Scholen ervaren een stevige werkdruk als gevolg van het toezicht door de Onderwijsinspectie. Veel mbo-scholen oefenen zelfs van te voren het inspectiebezoek. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Aan de enquête deden 3.400 docenten, teamleiders en … Lees verder

Uniek vakmanschap in de etalage

Uniek vakmanschap, zoals pianotechnicus, prothesemaker, schoenhersteller of restauratietechnicus, verdient volgens minister Bussemaker waardering en aandacht. Zij wil de mbo-scholen beter in staat stellen om dit onderwijs in de etalage te zetten. Daarom stelt zij meer geld beschikbaar voor de specialistische … Lees verder

Veel aanvragen Gezonde School

Scholen hebben dit jaar in totaal 1.775 aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Vanuit het mbo kwamen 53 aanvragen. Het project Gezonde School is in 2012 van start gegaan. Inmiddels zijn … Lees verder