Ruim baan voor vakmanschap

Tijdens haar MBO Tour maakte minister Bussemaker eerder dit jaar uitgebreid kennis met de praktijk van het Nederlandse mbo. De inspiratie die ze met deze tour opdeed heeft ze nu uitgewerkt in een omvangrijke verbeteragenda voor het mbo. Om toekomstgericht … Lees verder

Aandacht voor professionalisering

De mbo-scholen werken hard aan de professionalisering van docenten, instructeurs en managers. Positief is dat de onderwijsteams in toenemende mate een centrale positie krijgen. Dat blijkt uit de vervolgrapportage van MBO15 over de professionaliseringsinspanningen van de scholen. In november 2011 … Lees verder

MBO15: actieplan op koers

De mbo-scholen werken hard aan de implementatie van de maatregelen van het Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’. Veel maatregelen kunnen al per 1 augustus 2014 van kracht worden. Dat concludeert MBO15 in de voortgangsrapportage ‘Het vervolg’. Het programmamanagement MBO15 … Lees verder

Focus op vakmanschap steeds concreter

De plannen uit het Actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap’ worden steeds concreter. Ondertussen heeft de Tweede Kamer via het wetsvoorstel ‘Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging’ ingestemd met een aantal belangrijke maatregelen uit het Actieplan. De veranderingen doen zich voornamelijk voor … Lees verder

Lerarenregister wettelijk verankerd?

In 2017 moeten alle leraren in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn opgenomen in het lerarenregister. Alleen leraren die zich geregistreerd hebben, mogen vanaf dat jaar nog les geven. Een en ander zal worden geregeld … Lees verder

‘Niet iedereen kan leraar zijn’

In het advies ‘Kiezen voor kwalitatief sterke leraren’ (januari 2013) pleit de Onderwijsraad voor hoge opleidingseisen voor docenten. Het masterniveau zou als standaard moeten gelden. Volgens de Onderwijsraad heeft een hoog opleidingsniveau een positief effect op de prestaties van leerlingen. … Lees verder

Lerarenregister: ook in het mbo?

Sinds begin 2012 kunnen leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo zich inschrijven in een lerarenregister. De komende tijd onderzoeken scholen en docenten gezamenlijk hoe het register in het mbo betekenis kan krijgen. Het idee voor een … Lees verder