Geen aparte vakinstelling voor kleine, unieke opleidingen

Er komt geen aparte vakinstelling voor kleine, unieke opleidingen. Minister Bussemaker lanceert wel maatregelen om deze opleidingen in Nederland te behouden. Er werd al enige tijd naar uitgezien, het advies van Marco Florijn over de haalbaarheid van een aparte vakinstelling voor kleinschalige, specialistische beroep... [lees meer]

Nieuwe Onderwijs Pioniers gezocht

Onderwijs Pioniers, een programma van de Onderwijscoöperatie en Kennisland, is een nieuwe ronde gestart om ook het komende schooljaar mbo-docenten de ruimte te geven hun goede ideeën over de ontwikkeling van hun vakuit te voeren. Aanmelden kan tot 6 april. Als leraar heb je veel ideeën over wat er beter kan op sc... [lees meer]

Amsterdam investeert in MBO-onderwijs

De gemeente Amsterdam heeft een eigen mbo-agenda gelanceerd. Met deze aanpak wil Amsterdam de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren. Volgens de Amsterdamse wethouder Jan Paternotte is goed mbo-onderwijs de ruggengraat van de Amsterdamse economie: 'We hebben het hier ove... [lees meer]

Scholen moeten voorlichting geven over drugsgebruik

Gisteren bood het Trimbos-instituut de Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015 aan de Staatsecretaris van VWS, Martin van Rijn, aan. Daaruit blijkt dat voor een groot deel van de jongeren tussen 16 en 24 jaar het gebruik van drugs tijdens het uitgaan heel normaal is geworden. Het instituut pleit daarom voor meer voo... [lees meer]

Onderzoeksprogramma excellentie

Met praktijkgericht onderzoek kunnen mbo-instellingen hunn kennis over excellentiebeleid beter benutten. Docenten, studenten en onderzoekers kunnen zo samen leren over de mogelijkheden van excellentieprogramma's. Scholen die - in samenwerking met onderzoekers - kennis over excellentieprogramma’s willen ontwikk... [lees meer]

‘Iedereen verdient een kans’

Denken in kansen, in plaats van onmogelijkheden. Het is een credo dat Marc Bike Shop, een van de genomineerden als Leerbedrijf van het Jaar, hoog in het vaandel heeft staan. Voor deze Amsterdamse rijwielhandel is maatschappelijke betrokkenheid de kruipolie die veel moois in beweging brengt. Sinds de heugelijke dag d... [lees meer]

Wie verdient de Orange Carpet Award 2015?

Op donderdag 12 maart 2015 wordt de Orange Carpet Award voor de zevende keer uitgereikt. Ook initiatieven uit het mbo dingen dit jaar mee naar deze prijs voor internationalisering. De afgelopen jaren was de Orange Carpet Award een beloning voor goede initiatieven ter bevordering van internationalisering in het hog... [lees meer]

Kinderboek eerstejaars Alfa College

'Sammie verliest zijn tand', zo heet het boek dat studenten van de opleiding Tandartsassistent van het Alfa-college maakten. De studenten hebben in projectverband het verhaal bedacht en daarbij illustraties getekend. Het resultaat is een kleurrijk boekje met als titel ‘Sammie verliest zijn tand’. Het is speciaa... [lees meer]

Maak lerarenregister mbo-proof!

De MBO Raad roept minister Bussemaker op het lerarenregister mbo-proof te maken. Het wetsvoorstel voor het verplichte lerarenregister houdt nu te weinig rekening met de specifieke kenmerken van het mbo. De MBO Raad vraagt in de eerste plaats aandacht voor de positie van zij-instromers. Anders dan het voortgezet en p... [lees meer]

Te grote ambities nekken ROC Leiden

ROC Leiden wordt overgenomen door het ID College. Door peperdure nieuwbouw was er geen perspectief meer op een financieel gezonde school. Minister Bussemaker van Onderwijs grijpt hard in bij het ROC Leiden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft zij dat er door de te dure nieuwbouw geen zicht is op een financieel... [lees meer]

ROC TOP definitief naar NDSM-werf

Na er al enige jaren tijdelijk gehuisvest te zijn, vestigt ROC TOP zich definitief op de NDSM-werf. Vanaf het schooljaar 2016-2017 moet de nieuwe huisvesting in gebruik zijn. ROC TOP is ooit toevalligerwijs op de NDSM-werf beland, toen zij op zoek was naar een tijdelijke locatie voor creatieve opleidingen. Stadsdee... [lees meer]

Meer mbo’ers kiezen voor metaal

Het aantal jongeren dat kiest voor een opleiding in de techniek stijgt. In vergelijking met vorig jaar is het aantal studenten in de metaal, elektro- en installatietechniek met 3 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van kennis- en adviescentrum Kenteq. De stijging komt vooral door de groei van het aantal volti... [lees meer]

Bouw: mbo-leerling te duur

Bouwbedrijven moeten een te hoog loon betalen aan mbo-leerlingen met een bbl-plek. Vakbonden houden echter vast aan de in de cao overeengekomen salaris. Volgens Joba van den Berg, directeur sociale zaken van Bouwend Nederland, is er bij bouwbedrijven weer ruimte om meer leerlingen aan te nemen, maar zijn mbo'ers t... [lees meer]

Veel aanvragen Innovatiefonds mbo

De belangstelling voor het ‘Regionaal Investeringsfonds Mbo’ blijft groot. Mbo-scholen hebben in samenwerking met bedrijven inmiddels bijna zestig subsidieaanvragen ingediend. Minister Bussemaker richtte het fonds vorig jaar op om het mbo aan te moedigen om samen met regionale partijen te investeren in innovatie... [lees meer]

Mbo-docenten pleiten voor onderwijsregister

Zoals vrijdag al te lezen was op deze nieuwssite, maakt het lerarenregister veel los onder leraren. Ook de Beroepsvereniging Docenten MBO (BVMBO) heeft diverse kanttekeningen bij het concept wetsvoorstel. De BVMBO voelt zich zeer betrokken bij de ontwikkeling van het register. De beroepsvereniging voor mbo-docente... [lees meer]

Veel verzet tegen lerarenregister

De internetconsultatie over de wet op het lerarenregister maakt onder leraren heel wat los. Het verzet groeit. 'Leraar tel je knopen en steek er een stokje voor!', zo luidt het advies van de vakbond voor leraren in het voortgezet onderwijs LIA. De vakbond verzet zich onder andere tegen de verplichting tot nascholing... [lees meer]

Strategisch gebruik sociale media blijft achter

Uit onderzoek blijkt dat veel mbo’ers niet weten hoe ze sociale media kunnen gebruiken voor hun professionele ontwikkeling. En veel docenten weten niet hoe zij hun studenten kunnen leren deze middelen in te zetten voor hun loopbaan. Jongeren facebooken en Instagrammen er op los. In de leeftijdcategorie van 15 tot ... [lees meer]

Proef de kunst!

Eindexamenleerlingen van Gilde Opleidingen starten een pop-uprestaurant. Op die manier leren ze een horeca-onderneming van A tot Z te runnen. Zeven weken lang gaan de vijftien studenten van de opleiding manager/ondernemer horeca van Hotelschool Venlo, onderdeel van Gilde Opleidingen, met het pop-upconcept aan de sla... [lees meer]

Branches aan de slag met meestertitel

Diverse branches hebben belangstelling om de meestertitel weer in te voeren. Scholen kunnen hierbij een ondersteunende rol spelen. Minister Bussemaker hoopt dat de komende tijd scholen en branches samen investeren in de meester-gezel route. In het kader van de excellentieprogramma's kunnen scholen en branches hier... [lees meer]

VNG bezorgd over vakdiploma

De VNG steunt het idee van een vakdiploma voor kwetsbare jongeren, maar wil wel dat scholen hier primair verantwoordelijk voor blijven. De VNG is blij met de erkenning dat er een groep jongeren bestaat voor wie het behalen van een startkwalificatie (een opleiding op niveau 2) niet mogelijk is. Een 'vakdiploma', zoal... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…