‘Geen monopolie in Zoetermeer’

Het ligt niet voor de hand dat één school verantwoordelijk wordt voor het mbo-onderwijs in Zoetermeer. Dat concludeert de Commissie Macrodoelmatigheid mbo in haar tweede advies. Het advies over het aanbod van mbo-opleidingen in Zoetermeer was vorig jaar aangevraagd door … Lees verder

Geen draagvlak voor verplicht bestuursmodel

Onder mbo-scholen, docenten en studenten bestaat geen draagvlak voor het verplicht opleggen van een nieuw bestuursmodel. Dat werd duidelijk tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De hoorzitting werd georganiseerd door de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs naar aanleiding van de … Lees verder

OV-kaart voor minderjarige mbo’ers: nog veel vragen

De meeste leerlingen en ouders zijn op de hoogte van de reismaatregel die vanaf 1 januari 2017 gaat gelden. Vanaf dan mogen minderjarige mbo’ers gratis of met korting met het openbaar vervoer reizen. DUO liet onderzoeken welke vragen er leven … Lees verder

Gemeenschap van mbo-colleges als optie

Het model ‘gemeenschap van mbo-colleges’ kunnen scholen hanteren om tot kleinschalig onderwijs te komen. Van een wettelijke verplichting voor één bestuursmodel kan volgens de scholen echter geen sprake zijn. Dat schrijft de MBO Raad in een brief aan de Vaste … Lees verder

Meeste mbo-scholen financieel gezond

Mbo-scholen zijn over het algemeen financieel gezond. Dat blijkt uit de definitieve cijfers over 2014 die de MBO Raad vandaag presenteert in de tweede Kamer. ROC Leiden en Landstede vormen de uitzondering op de regel. Zoals reeds in november gemeld, … Lees verder

‘Vaardig’ voor de toekomst met 21e eeuwse skills

Het mbo bereidt jongeren voor op hun toekomst, maar hoe die toekomst eruit ziet weet niemand. Vandaar de roep om meer aandacht voor algemene, ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden. Hoe kan het mbo daar het beste op inspelen? Ingrid Christoffels en Pieter Baay … Lees verder

MBO klaar voor lerarenregister

Wat docenten en bestuurders in het mbo betreft mag het er komen: het lerarenregister. Dat bleek tijdens een door de beroepsvereniging van opleiders in het mbo georganiseerd diner pensant. Al meer dan twintig jaar wordt erover nagedacht: een beroepsregister voor … Lees verder