‘Geen monopolie in Zoetermeer’

Het ligt niet voor de hand dat één school verantwoordelijk wordt voor het mbo-onderwijs in Zoetermeer. Dat concludeert de Commissie Macrodoelmatigheid mbo in haar tweede advies. Het advies over het aanbod van mbo-opleidingen in Zoetermeer was vorig jaar aangevraagd door minister Bussemaker, mede namens het ROC M... [lees meer]

Geen draagvlak voor verplicht bestuursmodel

Onder mbo-scholen, docenten en studenten bestaat geen draagvlak voor het verplicht opleggen van een nieuw bestuursmodel. Dat werd duidelijk tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De hoorzitting werd georganiseerd door de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs naar aanleiding van de brief van minister Bussemaker ... [lees meer]

OV-kaart voor minderjarige mbo’ers: nog veel vragen

De meeste leerlingen en ouders zijn op de hoogte van de reismaatregel die vanaf 1 januari 2017 gaat gelden. Vanaf dan mogen minderjarige mbo’ers gratis of met korting met het openbaar vervoer reizen. DUO liet onderzoeken welke vragen er leven onder de doelgroep. De maatregel, waarmee jongeren gratis of met korting... [lees meer]

Gemeenschap van mbo-colleges als optie

Het model ‘gemeenschap van mbo-colleges’ kunnen scholen hanteren om tot kleinschalig onderwijs te komen. Van een wettelijke verplichting voor één bestuursmodel kan volgens de scholen echter geen sprake zijn. Dat schrijft de MBO Raad in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... [lees meer]

Meeste mbo-scholen financieel gezond

Mbo-scholen zijn over het algemeen financieel gezond. Dat blijkt uit de definitieve cijfers over 2014 die de MBO Raad vandaag presenteert in de tweede Kamer. ROC Leiden en Landstede vormen de uitzondering op de regel. Zoals reeds in november gemeld, staan de meeste mbo-scholen er financieel goed voor. De benchmarkbo... [lees meer]

‘Vaardig’ voor de toekomst met 21e eeuwse skills

Het mbo bereidt jongeren voor op hun toekomst, maar hoe die toekomst eruit ziet weet niemand. Vandaar de roep om meer aandacht voor algemene, ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden. Hoe kan het mbo daar het beste op inspelen? Ingrid Christoffels en Pieter Baay van het Ecbo onderzochten het. Wat moeten jongeren van nu leren... [lees meer]

MBO klaar voor lerarenregister

Wat docenten en bestuurders in het mbo betreft mag het er komen: het lerarenregister. Dat bleek tijdens een door de beroepsvereniging van opleiders in het mbo georganiseerd diner pensant. Al meer dan twintig jaar wordt erover nagedacht: een beroepsregister voor leraren. De kans dat het er binnenkort daadwerkelijk va... [lees meer]

Kaders voor validering zelf ontwikkelde examens

De ministeries van OCW en EZ hebben Eric Jongepier (regisseur Herziening Kwalificatiestructuur) de opdracht gegeven uiterlijk 1 mei 2016 een advies te geven over de kaders voor externe validering van examens die mbo-scholen zelf hebben ontwikkeld. Om de exameninstrumenten in het mbo te verbeteren, wil het ministeri... [lees meer]

Veel belangstelling voor MBO Card

Er is veel belangstelling voor de MBO Card. Meer dan 400.000 mbo'ers kunnen sinds 1 januari met korting naar musea en andere culturele activiteiten. In navolging van de Cultuurkaart in het voortgezet onderwijs is er sinds 1 januari ook een speciale cultuurkaart voor mbo-studenten: de MBO Card. Met de nieuwe kortings... [lees meer]

SBB onderzoekt tevredenheid leerbedrijven

Hoe tevreden zijn leerbedrijven over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt? Die vraag gaat SBB op verzoek van het ministerie van OCW onderzoeken. Aanleiding tot het verzoek aan SBB is de motie die Anne-Wil Lucas (VVD) begin december indiende. In deze motie werd de regering verzocht om de tevredenheid... [lees meer]

Bussemaker: geen bezaar tegen nieuwbouw Purmerend

Minister Bussemaker ziet geen aanleiding om in te grijpen bij de nieuwbouwplannen van het Regio College en het Horizon College in Purmerend. De scholen zijn volgens de minister zelf verantwoordelijk voor de nieuwbouw. Dat antwoordt minister Bussemaker op vragen die door SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius zijn geste... [lees meer]

Europees project voor ondernemerschap in het mbo

In het door de Europese Commissie gefinancierde Edison-project leren mbo-docenten hoe zij ondernemerschap bij studenten extra kunnen stimuleren. Edison is een Leonardo da Vinci-project voor overdracht van innovatie en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillend... [lees meer]

Aventus bouwt opleidingen vliegtuigonderhoud af

Op advies van de Commissie macrodoelmatigheid mbo bouwt Aventus de technische opleidingen vliegtuigonderhoud, die de school sinds enkele jaren in samenwerking met VTOC Fokker aanbiedt, gefaseerd af. Het advies was aangevraagd door het zogenaamde samenwerkingsverband MBO-Luchtvaarttechniek. In dit samenwerkingsverban... [lees meer]

Steeds meer gezonde schoolkantines

Afgelopen jaar hebben ruim 350 scholen hun kantines gezond gemaakt volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. ROC West-Brabant presteerde het zelfs om de schoolkantines van alle vestigingen gezond te maken. Vandaag krijgt deze school het predicaat Gezonde Kantine uitgereikt. De Gezonde Schoolkantine is een on... [lees meer]

Scholen mogen nieuwe opleidingen ontwikkelen

Vanaf het schooljaar 2017 mogen scholen nieuwe, experimentele opleidingen aanbieden. Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad in met de experimentregeling voor cross-over opleidingen. Op basis van het experiment cross-overs krijgen scholen de mogelijkheid om, in samenwerking met het regionale bedrijfsleven, oplei... [lees meer]

Spelregels bij macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

Volgens de wetgeving rond macrodoelmatigheid hebben mbo-scholen twee zorgplichten: voldoende arbeidsmarktperspectief en een doelmatig opleidingenaanbod. Als een school niet aan deze plichten voldoet, kan de minister ingrijpen. Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Macrodoelmatigheid in het mbo van kracht. De wet beoogt ... [lees meer]

School & Veiligheid nu ook voor mbo

Stichting School en Veiligheid ondersteunt naast het primair en voortgezet onderwijs nu ook het mbo. Onderwijsprofessionals in het mbo kunnen terecht op de website voor informatie over een sociaal en veilig schoolklimaat. De website van de Stichting School en Veiligheid was voorheen uitsluitend bestemd voor het bas... [lees meer]

Meer stages en leerbanen beschikbaar

In een toenemend aantal sectoren zijn voldoende stages beschikbaar. Ook daalt het aantal bbl-overeenkomsten niet meer. Dat blijkt uit de nieuwe SBB-Barometer. Het aantal stageovereenkomsten in het mbo (BOL) is het afgelopen halfjaar met 18% gestegen tot 136.000. De groei is groot in sectoren als mobiliteit, transp... [lees meer]

Zestien zeer zwakke opleidingen

Van de ruim 12.000 opleidingen die mbo-scholen aanbieden kwalificeert de Onderwijsinspectie er zestien als ‘zeer zwak’. Ook is bij 120 mbo-opleidingen (1%) de examinering onder de maat. De Onderwijsinspectie publiceert periodiek een overzicht met mbo-opleidingen die van onvoldoende kwaliteit zijn. De inspecti... [lees meer]

Nieuwe ronde Regionaal Investeringsfonds

In de maand januari kunnen mbo-scholen weer een aanvraag indienen voor het Regionaal Investeringfonds mbo. Ook lectoraten of Associate-degree programma's kunnen een plek krijgen in de aanvraag. Voor het Regionaal Investeringsfonds stelt minister Bussemaker tot en met 2017 in totaal een bedrag van 100 miljoen euro be... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…