‘Grotere rol mbo bij associate degree-opleiding’

Het mbo moet meer ruimte krijgen om associate degree-opleidingen aan te bieden. Dat is de wens van een deel van de Tweede Kamer. De associate degree-opleiding kan op veel sympathie van de Tweede Kamer rekenen. De opleiding op niveau 5 … Lees verder

Veel zorgen over rechtspositie mbo-student

De Tweede Kamer maakt zich veel zorgen over de rechtspositie van de mbo-student. Maar minister Bussemaker maant de Kamerleden tot geduld. Tijdens een vervolgdebat over de brief ‘Sterk Beroepsonderwijs’ pleitten diverse Kamerfracties voor versterking van de rechtspositie van de mbo-student. … Lees verder

FNV Jong wil numerus fixus voor mbo-opleidingen

FNV Jong pleit voor het invoeren van een numerus fixus voor mbo-opleidingen met een slechte baankans. ‘We moeten jongeren niet opleiden voor de kaartenbak van UWV’, aldus Marjelle Boorsma van FNV Jong. FNV Jong reageert hiermee op onderzoek van Samenwerkingsorganisatie … Lees verder

ROC Leiden en ID College vormen zeven mbo-colleges

Minister Bussemaker keurt de fusie tussen ROC Leiden en het ID College goed. De nieuwe fusieschool gaat onderwijs verzorgen in zeven kleinschalige mbo-colleges. Al langer wordt door de scholen gekoerst op een onderlinge fusie. De Commissie Fusietoets Onderwijs, ingesteld om … Lees verder

Steeds meer jongeren kiezen voor techniek

Het aantal jongeren dat een technische opleiding kiest stijgt sinds 2013 gestaag. In het mbo steeg het aantal bètatechnische studenten van 29 naar 32 procent. De doelen van het Techniekpact 2020 komen in zicht. Minister Bussemaker nam namens het kabinet … Lees verder

Graafschap College steunt MBO-Manifest

Het Graafschap College heeft als eerste mbo-school in Nederland het MBO-Manifest ondertekend. Bestuurder Sarien Shkolnik hoopt dat meer scholen volgen. ‘Wij hebben het manifest ondertekend omdat we het er van harte mee eens zijn’, vertelt Sarien Shkolnik, vicevoorzitter van het … Lees verder

‘MBO is beste voorbereiding op de arbeidsmarkt’

De vraag naar vakmensen groeit snel, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Werkgevers bieden banen aan, maar jongeren doen er verstandig aan om eerst een opleiding af te ronden. Werkgevers hebben een groeiende behoefte aan vakmensen. Volgens Michaël van Straalen, voorzitter … Lees verder