‘Grotere rol mbo bij associate degree-opleiding’

Het mbo moet meer ruimte krijgen om associate degree-opleidingen aan te bieden. Dat is de wens van een deel van de Tweede Kamer. De associate degree-opleiding kan op veel sympathie van de Tweede Kamer rekenen. De opleiding op niveau 5 vult het gat dat bestaat tussen de mbo 4-opleiding en de hbo-bacheloropleiding. De... [lees meer]

Veel zorgen over rechtspositie mbo-student

De Tweede Kamer maakt zich veel zorgen over de rechtspositie van de mbo-student. Maar minister Bussemaker maant de Kamerleden tot geduld. Tijdens een vervolgdebat over de brief ‘Sterk Beroepsonderwijs’ pleitten diverse Kamerfracties voor versterking van de rechtspositie van de mbo-student. Zo herhaalde Zihni Öz... [lees meer]

FNV Jong wil numerus fixus voor mbo-opleidingen

FNV Jong pleit voor het invoeren van een numerus fixus voor mbo-opleidingen met een slechte baankans. ‘We moeten jongeren niet opleiden voor de kaartenbak van UWV’, aldus Marjelle Boorsma van FNV Jong. FNV Jong reageert hiermee op onderzoek van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en ... [lees meer]

ROC Leiden en ID College vormen zeven mbo-colleges

Minister Bussemaker keurt de fusie tussen ROC Leiden en het ID College goed. De nieuwe fusieschool gaat onderwijs verzorgen in zeven kleinschalige mbo-colleges. Al langer wordt door de scholen gekoerst op een onderlinge fusie. De Commissie Fusietoets Onderwijs, ingesteld om de wildgroei van onderwijsfusies in te dam... [lees meer]

Steeds meer jongeren kiezen voor techniek

Het aantal jongeren dat een technische opleiding kiest stijgt sinds 2013 gestaag. In het mbo steeg het aantal bètatechnische studenten van 29 naar 32 procent. De doelen van het Techniekpact 2020 komen in zicht. Minister Bussemaker nam namens het kabinet de voortgangsrapportage van het Nationaal Techniekpact 2020 in... [lees meer]

Graafschap College steunt MBO-Manifest

Het Graafschap College heeft als eerste mbo-school in Nederland het MBO-Manifest ondertekend. Bestuurder Sarien Shkolnik hoopt dat meer scholen volgen. ‘Wij hebben het manifest ondertekend omdat we het er van harte mee eens zijn’, vertelt Sarien Shkolnik, vicevoorzitter van het college van bestuur van het Graafs... [lees meer]

‘MBO is beste voorbereiding op de arbeidsmarkt’

De vraag naar vakmensen groeit snel, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Werkgevers bieden banen aan, maar jongeren doen er verstandig aan om eerst een opleiding af te ronden. Werkgevers hebben een groeiende behoefte aan vakmensen. Volgens Michaël van Straalen, voorzitter van SBB, is het belangrijk studenten te motiveren... [lees meer]

Kennisuitwisseling met China biedt perspectief

Een aantal Nederlandse en Chinese mbo-scholen ging bij elkaar op bezoek om elkaars onderwijs beter te leren kennen. Deze Chinees-Nederlandse samenwerking heeft veel perspectief, zo concludeert Nuffic in een rapport. In mei brachten 21 enthousiaste Chinese docenten een bezoek aan Nederland in het kader van het Sino-D... [lees meer]

Noorderpoort start practoraat Automotive

Roeland Hogt is vorige week geïnstalleerd als practor op het vakgebied Automotive. Tevens ondertekende Noorderpoort een convenant voor de Truck Academy. Op donderdag 15 juni hield practor Roeland Hogt zijn intredingsrede ‘Automotive van nu en voor de toekomst’. Met het practoraat wil Noorderpoort in staat zijn ... [lees meer]

MBO Amersfoort en groothandel Scheerder werken samen

Horecagroothandel Scheerder en de School voor Techniek van MBO Amersfoort starten samen een niveau 2-opleiding waarvan het praktijkdeel in het magazijn van Scheerder plaatsvindt. De eerste studenten starten in september. Vanaf dag één starten de studenten deels in de praktijk. Op de locatie van horecagroothandel S... [lees meer]

Ontwerper Tycho Boeker coacht studenten

Topontwerper Tycho Boeker, bekend van de kostuums van de Toppers, Og3ne en Trijntje Oosterhuis, verzorgde een workshop voor studenten van Aventus Zutphen. Hoe kom je op het idee van een scheurjurk? Hoewel de naam misschien niet bij iedereen een belletje doet rinkelen, werkt Tycho Boeker al jaren voor grote namen in ... [lees meer]

SBB start offensief voor meer leerbanen

Volgens SBB zijn op dit moment 25.000 leerbanen beschikbaar. Via een grootscheepse campagne wordt gepoogd jongeren en jongvolwassenen te interesseren voor een leerwerkbaan. Volgens SBB wint de leerwerkbaan de laatste tijd weer aan populariteit. De afgelopen tijd heeft SBB zijn best gedaan om extra bbl-plekken te wer... [lees meer]

Steun bij schoolbestuurders voor MBO-manifest

Op woensdag 14 juni overhandigde Marjolein Held, voorzitter van de bvmbo, het MBO-manifest aan het bestuur van de MBO Raad. Veel bestuurders steunen de wensen van de docenten. In maart lanceerde de bvmbo, de beroepsvereniging van mbo-opleiders, het MBO-manifest: een lijst met de zeven belangrijkste punten die mbo-do... [lees meer]

Extra impuls voor internationalisering mbo

De komende twee jaar stelt het ministerie van Onderwijs 300.000 euro beschikbaar om internationalisering in het mbo te ondersteunen. Studenten moeten 'internationaal competent' worden. De middelen zijn een rechtstreeks gevolg van het advies van de Onderwijsraad ‘Internationaliseren met ambitie’, waarin bepleit w... [lees meer]

Kandidaten gezocht voor ‘registerparlement’

Vanaf vrijdag 16 juni tot 16 juli 2017 kunnen docenten zich kandidaat stellen als afgevaardigde van de deelnemersvergadering. Dit 'registerparlement' is straks bevoegd besluiten te nemen over het lerarenregister. De komende maand kunnen geïnteresseerde docenten uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en... [lees meer]

Ook SBB opent meldpunt voor stagediscriminatie

Op de website van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is een meldpunt stagediscriminatie in gebruik genomen. Wie een klacht heeft, kan straks kiezen uit flink wat meldpunten. SBB wil met het meldpunt een plek creëren om problemen zichtbaar én bespreekbaar te maken. Tijdens een rondetafel... [lees meer]

Conferentie ‘Onderweg met keuzedelen’

Op 13 oktober 2017 vindt de conferentie ‘Onderweg met keuzedelen’ plaats. Een ideaal moment om ervaringen uit te wisselen. De mbo-scholen hebben ondertussen een jaar ervaring opgedaan met het werken met keuzedelen. Scholen hebben daarbij de nodige problemen ondervonden, bijvoorbeeld met de examinering en de logi... [lees meer]

Docenten en leermeesters leren van elkaar

Docenten en leermeesters uit de beroepspraktijk kunnen veel van elkaar leren. Dat concluderen ROC Friese Poort, Friso Bouwgroep en Bouwen aan de Bouw. Daarom starten zij met een professionaliseringsprogramma voor bouwdocenten en leermeesters. Tijdens de allereerste bijeenkomst in Sneek lichtten de scholen het progr... [lees meer]

‘Studie in Cijfers’ vaak niet goed vindbaar

‘Studie in Cijfers’, de studiebijsluiter met objectieve informatie over mbo-opleidingen, is vaak moeilijk te vinden voor studenten. Bovendien is de informatie op websites van scholen vaak verouderd. Dat blijkt uit een evaluatie van het gebruik van Studie in Cijfers door onderzoeksbureau ResearchNed. De studiebij... [lees meer]

‘Cascadebekostiging is rem op stapelen’

De kritiek op de cascadebekostiging, de systematiek waarbij de bekostiging per student afneemt naarmate de student langer op school verblijft, neemt toe. Minister Bussemaker schuift de kwestie echter door naar het nieuwe kabinet. Tijdens het Algemeen Overleg over Sterk Beroepsonderwijs van 31 mei waren veel Kamerled... [lees meer]

Acht mbo-docenten genomineerd voor Leraar van het Jaar

De genomineerden voor de Leraar van het Jaar-verkiezingen zijn bekend. Op zaterdag 7 oktober wordt tijdens het Lerarencongres de winnaar bekendgemaakt. De acht genomineerden uit het mbo werden met een feestelijke taart op school op de hoogte gebracht van hun nominatie. Het gaat om: Saskia de Greef (ROC A12), Daan va... [lees meer]

Bedrijfsschool Fokker Aircraft failliet verklaard

VTOC Fokker, de voormalige bedrijfsschool van Fokker Aircraft, is failliet. De beëindiging van de samenwerking met ROC Aventus eind 2015 kwam de school niet meer te boven. Het private opleidingsinstituut VTOC Fokker uit Aalsmeer is vorige week maandag plotseling gestopt met het verzorgen van lessen. Een dag later w... [lees meer]

Zorgen over leenaversie bij mbo-studenten

Het nieuwe leenstelsel weerhoudt jongeren ervan om van het mbo door te stromen naar het hbo. Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) maakt zich zorgen over deze ‘leenaversie’. Volgens minister Bussemaker is het echter nog te vroeg voor conclusies. In een persbericht meldt JOB: ‘De cijfers liegen niet: de p... [lees meer]

Hulp voor begeleiding startende docenten

Met behulp van een scan kunnen mbo-scholen de begeleiding van startende docenten verbeteren. Het instrument 'Startwijzer' is voor alle scholen gratis toegankelijk. De Startwijzer is ontwikkeld door onderzoekers van de leerstoelgroep Educatie en competentiestudies van Wageningen University & Research. Ze ontwikkelden... [lees meer]

Koning Willem I College ‘meest ideale leeromgeving’

Het Koning Willem I College in Den Bosch is uitgeroepen tot de ‘meest ideale mbo-leeromgeving voor nu en de toekomst‘. De jury prijst de manier waarop een oude kazerne is getransformeerd tot een gebouw dat goed en duurzaam onderwijs stimuleert. De verkiezing voor de meest ideale leeromgeving werd georganiseerd d... [lees meer]

Fraude met tentamens bij Zadkine

ROC Zadkine heeft 60 tentamens van 41 studenten logistiek ongeldig verklaard. Docenten van de Rotterdamse mbo-school hadden vragen en antwoorden aan studenten doorgespeeld. Volgens woordvoerder Robbert Poort van Zadkine handelden de medewerkers - twee docenten en een teamleider - niet om er zelf beter van te worde... [lees meer]

Lerarenregister: aandacht voor eigen karakter mbo

De beroepsvereniging van mbo-opleiders (bvmbo) wil dat bij de inrichting van het lerarenregister voldoende rekening wordt gehouden met het eigen karakter van het mbo. De vereniging pleit daarom voor een eigen adviescommissie. Begin mei werd het Besluit Lerarenregister opengesteld voor internetconsultatie. Volgens di... [lees meer]

Netwerkgroep Schoolkosten maakt vliegende start

Het is al jaren een hoofdpijndossier: de hoogte van de schoolkosten. Welke opleidingskosten komen voor rekening van de school, welke voor de student? Tijdens het symposium over Leermiddelenbeleid & Schoolkosten in het mbo wisselden scholen ervaringen uit. Na het openingswoord door Ben Geerdink, bestuursvoorzitter va... [lees meer]

ICT-advies: ‘Lerarenregister onnodig ingewikkeld’

De opzet van het lerarenregister is onnodig ingewikkeld gemaakt. Bureau ICT-toetsing adviseert om enkele gemaakte keuzes te heroverwegen. De komst van het lerarenregister heeft nogal wat administratieve consequenties. Alle scholen moeten straks registreren wie gedurende welke periode voor de klas heeft gestaan. Daar... [lees meer]

ING: meer jongeren moeten voor techniek kiezen

Er dreigt een groot tekort aan technisch opgeleide vakmensen. Volgens onderzoekers van het Economisch Bureau van ING groeit het tekort jaarlijks met 20.000 als niet meer jongeren voor technische opleidingen kiezen. Volgens het rapport ‘Technisch mbo en arbeidsmarkt’ kiezen te veel jongeren voor studies met lage ... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…