Studenten Friese Poort op empathie-avontuur

Zo’n 500 eerstejaars van ROC Friese Poort in Emmeloord en Urk gaan deze week op empathie-avontuur. Het past allemaal in de ambitie van de christelijke mbo-school om meer aandacht te besteden aan ‘brede vorming’. Bij het werken aan een nieuw visiedocument kwam Friese Poort er achter dat studenten, ouders en wer... [lees meer]

Volop arbeidsmarktkansen voor mbo’ers

Vandaag gepubliceerde cijfers laten nog maar eens zien dat er volop kansen zijn voor jongeren met een afgeronde mbo-opleiding. Maar er zijn ook opleidingen met een uitgesproken slecht arbeidsmarktperspectief. SBB doet ieder jaar onderzoek naar de kans op stage, leerbaan en werk voor 468 beroepen. Beschikbare vacatu... [lees meer]

‘Het mbo speelt belangrijke rol bij leven lang leren’

De mbo-scholen moeten een zeer belangrijke rol spelen bij het leven lang ontwikkelen van de beroepsbevolking. Dat hield SER-voorzitter Mariëtte Hamer de toezichthouders in het mbo voor. De SER heeft onlangs diverse rapporten uitgebracht over het mbo. In de rapporten wordt onder andere ingegaan op het gebrek aan bbl... [lees meer]

Kabinet: bezuiniging op onderwijs niet van tafel

Het kabinet ziet geen mogelijkheden om de zogenaamde doelmatigheidskorting ongedaan te maken. De onderwijssectoren moeten gezamenlijk ruim € 180 miljoen bezuinigen. In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is afgesproken dat de onderwijssectoren gezamenlijk ruim € 180 miljoen moeten bezuinigen. Vlak ... [lees meer]

‘Scholen houden te weinig rekening met arbeidsmarktperspectief’

Veel scholen vinden de belangstelling van studenten belangrijker voor het aanbod van opleidingen dan het arbeidsperspectief. Dat schrijft de Commissie Macrodoelmatigheid in een kritisch advies aan minister Van Engelshoven. Onlangs stuurde de Commissie Macrodoelmatigheid, onder voorzitterschap van Frans Leijnse, een ... [lees meer]

Debat over kennisuitwisseling in beroepsonderwijs

Op donderdag 1 februari organiseert een netwerk van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs een debat over kennisuitwisseling in het mbo. Doel: een actuele onderzoeksagenda voor het beroepsonderwijs. De kenniskring van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs publiceert binnenkort een advies over onderwijskwaliteit... [lees meer]

Doorstroom mbo naar hbo daalt sinds 2005 geleidelijk

De directe doorstroom van mbo-4 gediplomeerden naar het hbo is sinds 2005 geleidelijk gedaald van 42% naar 35% in 2016. De invoering van het nieuwe leenstelsel heeft voor de langjarige trend geen effect gehad. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Belangrijk is dat er meerjarig geen effect lijkt te zijn van het... [lees meer]

Tweede Kamer stemt in met samenwerkingscollege

Het wetsvoorstel dat het voor scholen makkelijker maakt om samen opleidingen te verzorgen is aangenomen door de Tweede Kamer. Bij de behandeling van het wetsvoorstel bleek vorige week al dat minister Van Engelshoven op brede steun van de Tweede Kamer kon rekenen. Bij de stemming was er een Kamermeerderheid voor é... [lees meer]

Definitief: twee jaar uitstel examinering keuzedelen

De examens voor de keuzedelen tellen definitief pas vanaf het schooljaar 2020/2021 mee voor het diploma. Een VVD-motie om de examens al vanaf 2018 mee te laten tellen kreeg vandaag geen meerderheid in de Tweede Kamer. Scholen zijn verplicht om bij de keuzedelen examens af te nemen. Tot op heden tellen deze examens e... [lees meer]

Wiskundeleraren: kom snel met alternatief voor rekentoets

De Nederlandse vereniging van wiskundeleraren (Nvvw) wil dat er zo snel mogelijk een alternatief komt voor de huidige rekentoets. De omstreden rekentoets telt niet meer mee voor het diploma, maar moet nog wel afgenomen worden. Dit leidt tot de rare situatie dat de toets nog steeds wordt gebruikt, terwijl die geen g... [lees meer]

Kabinet stemt in met eisen aan vakinstructeurs

Voor instructeurs in het mbo gelden vanaf 1 augustus 2018 didactische, vakinhoudelijke en pedagogische kwaliteitseisen. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. Vakinstructeurs worden daarmee 'volwaardig lid van de onderwijsteams', stelt minister Van Engelshoven. De bekwaamheidseisen zijn vorig jaar ontwikkeld d... [lees meer]

Breed draagvlak voor introductie samenwerkingscollege

De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de wet die mbo-scholen meer ruimte geeft om samen opleidingen aan te bieden. Op enkele details zijn er zorgen. Door demografische krimp zullen de komende jaren bepaalde beroepsopleidingen in de problemen komen. Als het aantal studenten snel daalt, kan het in stand houden van ee... [lees meer]

Twaalf scholen van start met LOB Gelijke Kansen

In februari starten twaalf mbo-scholen met activiteiten om studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomstige stage, werk of vervolgstudie. Zij doen dit onder de vlag van 'LOB - Gelijke Kansen'. Het project ‘LOB - Gelijke Kansen’ is op 1 juli 2017 van start gegaan. Het doel van dit project is jongeren extra... [lees meer]

‘Uitstel examinering keuzedelen echt nodig’

Minister Ingrid van Engelshoven houdt vast aan het uitstel van de verplichte examinering van de keuzedelen. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt haar. De VVD blijft pleiten voor de verplichting voor mbo-scholen om de keuzedelen vanaf komend schooljaar (2018-2019) al te laten meetellen voor het examen. Volgens w... [lees meer]

Acht kleine opleidingen bedreigd in voortbestaan

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap krijgt veel meldingen van bedreigde opleidingen. Om het specialistisch vakmanschap te behouden voor Nederland krijgen acht opleidingen speciale ondersteuning. Er bestaan al langer zorgen over de kleine, unieke opleidingen die onmisbaar zijn in Nederland maar vaak... [lees meer]

Regeldruk voor scholen verder toegenomen

De regeldruk in het mbo is toegenomen door nieuwe regels en door de externe verantwoording die scholen moeten afleggen. De in 2014 opgestelde Regeldrukagenda heeft nog niet tot een vermindering van de regeldruk geleid. Dat blijkt uit recent onderzoek van Regioplan. In december 2014 ondertekenden het ministerie van O... [lees meer]

Stage in buitenland heeft duidelijke meerwaarde

Steeds meer studenten kiezen ervoor een deel van de studie in het buitenland te doen. Ook voor mbo-studenten zijn er tegenwoordig vele mogelijkheden. Bij sommige mbo-opleidingen is het verplicht een tijdje naar het buitenland te gaan. Maar ook als dat niet het geval is, kan het toch een goed idee zijn om een project... [lees meer]

Nieuwe JOB-monitor: hoe tevreden zijn studenten?

Elke twee jaar doet de jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) grootschalig onderzoek naar de tevredenheid van mbo-studenten. Tot 16 maart kunnen studenten nog meewerken aan de nieuwe JOB-monitor. De JOB-monitor wordt elke twee jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau ResearchNed uit Nijmegen. Alle mbo-scholen doen ... [lees meer]

BVMBO zoekt enthousiaste docenten Nederlands

De beroepsvereniging van mbo-opleiders (bvmbo) zoekt voor het op te richten Platform Nederlands enthousiaste en bevlogen docenten Nederlands. Rond belangrijke thema’s als keuzedelen, collegiaal leren en burgerschap brengt de bvmbo enthousiaste en deskundige docenten samen in zogenaamde platforms. Een bekend voorbe... [lees meer]

Friese Poort bouwt klimaatneutraal en circulair

Honderd procent klimaatneutraal én circulair gebouwd. Dat is het nieuwe gebouw waar ROC Friese Poort de opleidingen voor de zogenaamde uniformberoepen (politie, defensie, beveiliging) aanbiedt. Begin december 2017 opende de Friese mbo-instelling de deuren van het nieuwe gebouw. Volgens de Rijksdienst voor Ondernem... [lees meer]

Doorlopende leerlijn leidt tot meer doorstroom naar mbo

Leerlingen die op het vmbo kiezen voor een vakmanschaps- of technologieroute stromen significant vaker door naar het mbo. Hiermee is een belangrijke doelstelling van de leerroutes behaald. Dat blijkt uit de derde monitor doorlopende leerlijnen. Deze monitor wordt periodiek uitgevoerd door het gerenommeerde onderzoek... [lees meer]

Baangarantie moet Rotterdamse jongeren verleiden

Jongeren uit Rotterdam-Zuid krijgen een baangarantie als ze bepaalde mbo-opleidingen kiezen. Hiermee worden jongeren verleid de juiste studiekeuze te maken, terwijl bedrijven hopen de arbeidskrachten te krijgen die ze nodig hebben. De carrièreperspectieven in de wijk Rotterdam-Zuid zijn over het algemeen niet bijz... [lees meer]

Aantal bbl-studenten stijgt eindelijk weer

Na een jarenlange daling is in 2016 het aantal bbl-studenten voor het eerst weer gestegen. Ook de doorstroom naar het hbo neemt weer toe. Dat blijkt uit de nieuwe benchmark die de MBO Raad samen met adviesbureau KBA heeft uitgebracht. De benchmark - de twaalfde in rij - brengt de situatie in beeld per eind 2016. Uit... [lees meer]

Model voor ‘instellingsverklaring’ beschikbaar

Studenten die voortijdig de opleiding verlaten, kunnen een ‘instellingsverklaring’ krijgen. Op dit deeldiploma wordt vermeld welke onderdelen van de opleiding de student met goed gevolg heeft afgelegd. Voor zo’n verklaring is nu een uniform model ontwikkeld. Naast diploma’s en certificaten kent het mbo sinds... [lees meer]

Mogelijkheden MBO Card zijn nog niet uitgeput

De MBO Card, de pas waarmee mbo-studenten met korting culturele activiteiten kunnen ondernemen, is zonder meer een succes te noemen. Toch kunnen scholen en culturele instellingen nog meer doen om cultuur en onderwijs te integreren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Een wereld vol mogelijkheden. Cultuureducatie in het ... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…