Startmeting Monitor LOB toont positief beeld

Veel scholen in het vo en mbo hebben een visie op loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en betrekken hun leerlingen bij de ontwikkeling van hun beleid. Bovendien wordt LOB vrijwel altijd geëvalueerd. Dit blijkt uit de eerste monitor die het Expertisepunt LOB heeft laten uitvoeren. Leerlingen en studenten moet... [lees meer]

Leven lang ontwikkelen: eigen regie voorop

Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van leven lang ontwikkelen, maar komt vooralsnog niet veel verder dan intenties. Volgens een brief van de ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW) staat bij leven lang leren de eigen verantwoordelijkheid van mensen voorop. In de eerste zinnen van de lan... [lees meer]

Prijsvraag over internationalisering in mbo

Nuffic organiseert een prijsvraag over internationalisering in het mbo. Docenten kunnen tot 22 oktober hun voorbeeld insturen. Natuurlijk: mbo-scholen leiden op voor de regionale arbeidsmarkt. Maar deze arbeidsmarkt heeft in toenemende mate ook internationale aspecten. Als docent kun je studenten hierop voorbereiden... [lees meer]

‘Bekwaamheidsonderhoud is recht van iedere docent’

Zoals iedere zichzelf respecterende beroepsgroep moeten ook leraren gaan werken aan bekwaamheidsonderhoud. De schoolleiding moet dit goed faciliteren. Pas als leraren zich goed georganiseerd hebben kan er sprake zijn van iets als een lerarenregister. Dat is de kern van het voorlopige advies van Alexander Rinnooy Kan. ... [lees meer]

Keuzedelen: aanbod en gebruik nemen toe

Het aantal keuzedelen dat daadwerkelijk door studenten gevolgd wordt neemt flink toe. Van de meer dan 900 verschillende keuzedelen wordt inmiddels ruim 60% gebruikt. Dat blijkt uit de vierde monitor keuzedelen. De monitor is gebaseerd op cijfers die in april/mei 2018 zijn aangeleverd door vrijwel alle (bekostigde) m... [lees meer]

‘EuroSkills is een fantastische ervaring’

Als Nederlands kampioen CAD-tekenen neemt Ike Vermeulen deel aan EuroSkills, het EK voor beroepen dat deze week in Boedapest gehouden wordt. Zijn begeleider van Scalda Vlissingen, Ronald Schroevers, is meegegaan en is er ook nog expert. MBO-today sprak hen op de vooravond van de eerste wedstrijddag. Toen derdejaars... [lees meer]

Maker Faire komend weekend in Eindhoven

Komend weekend vindt in Eindhoven de Maker Faire 2018 plaats. Tijdens de FabLearn conferentie op vrijdag 28 september is er ook aandacht voor maakonderwijs in het mbo. Tijdens de conferentie verzorgt ECBO een rondetafel over maakonderwijs in het mbo. Ook is er aandacht voor de 21st century skills. Het Stimuleringsfo... [lees meer]

Bezuiniging subsidie leerbanen toch van tafel

De Tweede Kamer is van mening dat de bezuiniging van 19,5 miljoen euro op de subsidie voor leerbanen niet door mag gaan. Bij het debat over de Rijksbegroting werd een motie die hiertoe oproept unaniem aangenomen. De motie ‘Red de leerbanen’, ingediend door Lodewijk Asscher (PvdA), werd door de volledige Tweede K... [lees meer]

Breed verzet tegen bezuiniging op praktijkleren in 2019

De bezuiniging van een kleine 20 miljoen euro op de subsidieregeling praktijkleren in 2019 roept breed verzet op. Werkgevers en beroepsonderwijs willen de bezuiniging van tafel. Op basis van de Subsidieregeling Praktijkleren kunnen werkgevers die een bbl-plek aanbieden een kleine subsidie krijgen. Tot op heden was... [lees meer]

Mooier met mbo’ers

Dat mbo’ers een groot verschil kunnen maken, ondervinden een aantal bewindslieden en Tweede Kamerleden op Prinsjesdag aan den lijve. Skills-kampioenen Ivana Sneujink en Sanne van Overdijk verzorgen hun kapsels en make-up tot in de puntjes. En toeval of niet: juist de politici die onder de handen van deze mbo-topper... [lees meer]

Jurriaan Steen benoemd als practor rekenen

Jurriaan Steen is op 1 augustus benoemd als practor van het Rekenpractoraat. Dit practoraat is een initiatief van de beroepsvereniging van mbo-opleiders en drie mbo-scholen. Het is de bedoeling dat de kersverse practor samen met rekendocenten onderzoek gaat doen naar het vak rekenen in het mbo. Het doel is om alle h... [lees meer]

Meer geld voor groen beroepsonderwijs vanaf 2019

De overheveling van de groene mbo-scholen naar het ministerie van Onderwijs zorgt voor een stijging van het budget voor de AOC’s van ongeveer twintig miljoen euro. Dit extra geld gaat ten koste van de bekostiging van de reguliere mbo-scholen. Vanaf 1 januari 2019 wordt het groene mbo-onderwijs, verzorgd op de AOC... [lees meer]

Subsidie praktijkleren blijft, weinig geld voor leven lang leren

De Subsidieregeling Praktijkleren blijft ook na 2019 bestaan. In de meerjarenbegroting is na 2019 een kleine tweehonderd miljoen euro per jaar beschikbaar voor het praktijkleren. Dat blijkt uit de Rijksbegroting die vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2019 vindt een eenmalige korting op het praktijkleren... [lees meer]

Bij de vijftigste editie van de MBO-krant

Deze week ziet de vijftigste editie van de MBO-krant het levenslicht. Haye van der Werf blikt terug op de afgelopen tien jaar. Laat ik maar afzien van platitudes als: ‘Wat gaat de tijd toch snel.’ En: ‘Ik herinner me de eerste MBO-krant nog als de dag van gisteren!” Toch zit in deze clichés een kern van waa... [lees meer]

Team NL tien jaar na EuroSkills 2008 in Rotterdam

Het is vandaag tien jaar geleden dat EuroSkills in Rotterdam van start ging en onze toenmalige prinses Maxima het evenement officieel opende. Na 1998 in Groningen was het de tweede keer dat Nederland de EuroSkills organiseerde. De intentie was om hier in Europa een tweejaarlijks vervolg van te krijgen. Met de zevende e... [lees meer]

Skills biedt een kans om te leren van toppers

Oda van Deursen en Resi Kerkhoff zijn als docent verbonden aan het Citaverde College op de locatie Horst. We spraken met hen over de voorrondes van Skills en over de vraag wat studenten eraan hebben. Oda van Deursen is docent Nederlands aan het Citaverde College. Daarnaast is ze er Skills-coördinator. ‘Citaverde ... [lees meer]

Kwaliteitsafspraken: scholen zijn goed op weg

Veel scholen verwachten de doelen te behalen die zij in 2015, bij de start van de kwaliteitsafspraken, zichzelf gesteld hebben. Dat blijkt uit de derde voortgangsrapportage van MBO in Bedrijf over de kwaliteitsafspraken mbo. De rapportage geeft, onder de titel Met Volle Zeilen, een algemeen beeld van de voortgang va... [lees meer]

Nieuwe cao mbo: meer loon, minder werkdruk

Bijna 5% meer loon voor docenten en afspraken over minder werkdruk. Dat zijn de hoofdpunten van een nieuwe cao voor het mbo. De onderhandelingen over een nieuwe cao hebben bijna anderhalf jaar geduurd. Het resultaat mag er zijn. Werknemers in het mbo gaan er tot 1 juli 2020 in totaal structureel 4,9% op vooruit. Daa... [lees meer]

Rekenen in het mbo: nog even geduld a.u.b.

Rekendocenten in het mbo moeten nog even geduld hebben. ‘Binnen zeer afzienbare tijd’ zal minister Van Engelshoven duidelijkheid scheppen over de vraag wanneer het rekenexamen gaat meetellen voor het diploma. Deze toezegging deed minister Ingrid van Engelshoven tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste Kamercomm... [lees meer]

Docenten kunnen in gesprek met Rinnooy Kan

Op welke manier kan de beroepsgroep docenten zich het beste organiseren? Moet er een lerarenregister komen? Over die vragen kunnen docenten op woensdag 26 september in gesprek met Alexander Rinnooy Kan. Na de ondergang van de Onderwijscoöperatie heeft minister Slob aan D66-senator Alexander Rinnooy Kan gevraagd te ... [lees meer]

MBO-e nieuwe naam van netwerk excellentie

Het netwerk van mbo-scholen dat excellentieonderwijs stimuleert heeft een grote ambitie: over vier jaar moeten excellentieprogramma’s een vast onderdeel zijn van het onderwijsaanbod op mbo-scholen. In het mbo wordt sinds 2015 gewerkt met excellentieprogramma’s voor studenten die meer kunnen en willen. Naast het ... [lees meer]

Ontwerpateliers ‘Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen’

Dit najaar vindt een reeks Ontwerpateliers plaats met de titel ‘Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen’. De ateliers geven docenten, instructeurs en praktijkbegeleiders werkzaam in publiek-private samenwerkingen handvatten om gezamenlijk te bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen. Publiek-privaat samenwer... [lees meer]

MBO-diner in teken van leven lang leren

De bestaande infrastructuur van het mbo kan nog beter benut worden om werkenden bij te scholen. In een ‘circulair mbo’ komen werknemers van tijd tot tijd terug om bij te leren. Dat ideaal wordt breed gedeeld, zo bleek tijdens het jaarlijkse mbo-diner. Tijdens het mbo-diner, telkens aan het begin van het schoolja... [lees meer]

Johan Cruijff Arena start mbo-opleiding

Het ROC van Amsterdam heeft een nieuwe onderwijslocatie: de Johan Cruijff Arena. Sinds dit schooljaar worden hier mbo-studenten opgeleid op het gebied van facility management. De nieuwe leeromgeving maakt onderdeel uit van het ‘House of Hospitality’-concept van het ROC van Amsterdam. Binnen dit concept werken sc... [lees meer]

Studenten willen meepraten over kwaliteitsagenda

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs roept studenten op een actieve rol te spelen bij de kwaliteitsagenda’s die de mbo-scholen op dit moment aan het opstellen zijn. De deadline voor de agenda’s, eind oktober, nadert snel. Veel mbo-scholen zijn op dit moment druk bezig met het opstellen van een kwaliteitsagen... [lees meer]

Gesprek over knelpunten rond keuzedelen

Twee jaar na de invoering van keuzedelen is nog niet iedereen even enthousiast over deze vernieuwing. Op 11 oktober organiseert de beroepsvereniging van mbo-opleiders daarom een gesprek over de knelpunten bij keuzedelen. Met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur hebben de keuzedelen de plaats ingenomen ... [lees meer]

Alleenrecht voor kleine opleidingen nu mogelijk

Scholen die kleine, bedreigde opleidingen aanbieden hebben sinds kort de mogelijkheid om een tijdelijk alleenrecht voor zo'n opleiding aan te vragen. Een verzoek daartoe kan worden ingediend bij de Commissie Macrodoelmatigheid. Nederland kent een groot aantal kleinschalige beroepsopleidingen, die - ondanks hun klein... [lees meer]

‘Skills-opdrachten zijn onderdeel van het onderwijsprogramma’

Skills Heroes zijn vakwedstrijden waarin mbo’ers de kans krijgen om hun talenten te laten zien. Hilda Kilzilirmak – Hollestelle en Peter Siemann van Albeda vertellen hoe zij hiermee omgaan. Peter: ‘De opdrachten zijn een fantastische aanvulling op het onderwijsprogramma’. ‘We zijn een aantal jaren geleden ... [lees meer]

Best practices voor psychologische hulp aan studenten

Naar verluidt kampen steeds meer mbo’ers met psychische problemen. Om hier iets aan te doen heeft het Nederlands Jeugdinstituut een brochure met best practices uitgebracht. Het magazine met de titel Betere hulp aan mbo-studenten met psychische problemen is het resultaat van een bijeenkomst van professionals uit he... [lees meer]

‘MBO cruciaal voor het behalen van duurzame doelen’

Het beroepsonderwijs speelt een cruciale rol bij het behalen van doelen op het gebied van duurzaamheid. Dat betoogde Diederik Samsom bij de opening van het schooljaar op het Friesland College. Tijdens de opening van het nieuwe schooljaar van het Friesland College stond het nieuwe koersplan van de school centraal. D... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…