Dossier Macrodoelmatigheid

Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Macrodoelmatigheid in het mbo van kracht. De wet beoogt de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en een doelmatige spreiding van opleidingen te stimuleren. De verantwoordelijkheid voor beide zaken wordt primair bij … Lees verder

Dossier BBL

Het aantal leerbanen stijgt sinds 2015 weer. Op basis van de Subsidieregeling Praktijkleren kunnen werkgevers een bijdrage krijgen voor de noodzakelijke begeleidingskosten.

Dossier mbo-hbo

Een belangrijke functie van het mbo is het voorbereiden op een studie in het hbo. Een aanzienlijk deel van de op niveau 4 gediplomeerde mbo’ers kiest voor doorleren op het hbo. Over het percentage doorstromers is veel discussie. Een terugkerend … Lees verder

Dossier Vakwedstrijden

WorldSkills Netherlands organiseert jaarlijks vakwedstrijden in het mbo. Bijna alle scholen participeren inmiddels aan deze wedstrijden. Individuele winnaars maken kans om deel te nemen aan de EuroSkills of WorldSkills.

Dossier Internationalisering

In een arbeidsmarkt die almaar internationaler wordt, is het belangrijk dat studenten tijdens hun opleiding internationale ervaring opdoen.

Dossier Kwaliteitsafspraken

Sinds 2015 wordt ook in het mbo gewerkt met kwaliteitsafspraken. Het ministerie maakt met iedere school afspraken over bepaalde te realiseren prestaties. Op basis van de afspraken krijgen scholen extra geld, dat voor een deel resultaatafhankelijk is. Een tweede periode … Lees verder

Dossier Excellentie

Sinds enkele jaren werken scholen aan excellentieprogramma’s voor studenten die meer kunnen en willen. Scholen kunnen op tal van manieren invulling geven aan excellentie, bijvoorbeeld door studenten deel te laten nemen aan vakwedstrijden of door een Meester-Gezel-route op te zetten. … Lees verder