Conferentie Excellentie: kansen bieden, kansen pakken

Op 11 maart vindt in het Utrechtse Tivoli Vredenburg de conferentie ‘Excellentie in het mbo – kansen bieden, kansen pakken’ plaats. Tijdens deze conferentie wordt teruggekeken op vier jaar excellentieprogramma’s in het mbo. Ook wordt vooruitgekeken: hoe gaan de scholen excellentie duurzaam verankeren in het ond... [lees meer]

Aantal bbl-studenten stijgt door naar ruim 120.000

Dit studiejaar kent het mbo meer dan 120.000 bbl-studenten. Dat is bijna 14% meer dan vorig jaar. De groeiende krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat steeds meer mbo-studenten kiezen voor een opleiding via de bbl-route. Uit cijfers van DUO blijkt dat het aantal bbl-studenten dit schooljaar is toegenomen tot ruim... [lees meer]

Toelatingstoets in mbo na afschaffen rekentoets vo?

Een Kamermeerderheid kiest, tegen de wens van het kabinet, voor het onmiddellijk afschaffen van het rekenexamen in het voortgezet onderwijs. De consequenties voor het mbo zijn onduidelijk. Bij een vervolgdebat op dinsdag 29 januari dienden de Kamerleden Van Meenen (D66) en Rog (CDA) twee moties in. In de moties word... [lees meer]

Praat mee over het wetsvoorstel vmbo-mbo

Als docent kun je op verschillende manieren te maken krijgen met de wet die het voor scholen makkelijker maakt om een doorlopende leerroute vmbo-mbo op te zetten. Het ministerie van Onderwijs vindt het belangrijk dat docenten meedenken over het voorstel. Dat kan tijdens twee bijeenkomsten. Half januari liet minister... [lees meer]

Studiebeurs voor instructeurs in het mbo

Vanaf augustus kunnen instructeurs in het mbo gebruikmaken van een studiebeurs om zich verder te bekwamen in hun werk. Via de beurs kunnen instructeurs een bijdrage krijgen in de studiekosten of kan de school een vergoeding krijgen voor een te verlenen studieverlof. Sinds 2018 zijn er bekwaamheidseisen vastgesteld v... [lees meer]

Dirk Megens nieuwe Leraar van het Jaar

Rekendocent Dirk Megens is zaterdag verkozen tot mbo-leraar van het jaar 2019. Hij volgt Conrad Berghoef op. Rekendocent ‘Meneer Megens’ is groot geworden via instructiefilmpjes op YouTube. Deze filmpjes zijn inmiddels meer dan 1 miljoen keer bekeken. Met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk weet Megens studen... [lees meer]

Twee mogelijke mbo-kanshebbers Computable Awards

Tien ict-projecten uit het onderwijs, waaronder twee uit het mbo, dingen mee naar de Computable Award in de categorie Onderwijs. De uiteindelijke winnaar wordt op 29 oktober 2019 bekendgemaakt. Kanshebbers zijn projecten van onder andere de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Hogeschool Windesheim, de Vrije Univer... [lees meer]

Evaluatie: samenvoeging kenniscentra in SBB geslaagd

Ruim drie jaar na de samenvoeging van zeventien kenniscentra in één landelijke organisatie (SBB) blijkt dat de doelen van deze majeure operatie in grote lijnen zijn behaald. De betrokkenheid van het bedrijfsleven blijft een aandachtspunt. Bij de besluitvorming over de samenvoeging van de kenniscentra in 2014 was a... [lees meer]

Steun voor rekenplannen mbo, kritiek op rekentoets vo

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil geen nieuwe rekentoets voor het voortgezet onderwijs. De voorstellen voor het mbo kunnen wel op een meerderheid rekenen. Het debat over de toekomst van het rekenonderwijs richtte zich met name op de gevolgen voor het voortgezet onderwijs. Een Kamermeerderheid, onder aanvoering... [lees meer]

Van Engelshoven in gesprek met docenten

Minister Ingrid van Engelshoven sprak afgelopen maandag op het Wellantcollege uitgebreid met mbo-docenten. Aan de orde kwamen thema’s als de 1.000-urennorm, de werkdruk en de kwaliteitsafspraken. ‘Ik vind het erg fijn dat jullie hier tijd voor hebben vrijgemaakt’. Het is een welgemeende conclusie van minister ... [lees meer]

Wordt rekendocent Dirk Megens mbo-leraar van het jaar?

Dirk Megens, rekendocent aan het ROC van Nijmegen, is een van de drie kanshebbers op de titel mbo-leraar van het jaar. Aanstaande zaterdag wordt de winnaar bekendgemaakt. De verkiezing van de Leraar van het Jaar werd tot voor kort georganiseerd door de Onderwijscoöperatie. Omdat deze organisatie vorig jaar ter ziel... [lees meer]

Peer Review-spel: samen werken aan onderwijsvernieuwing

Samen met collega’s werken aan onderwijsvernieuwing? Dat kan met het Peer Review spel, ontwikkeld door vier docenten van ROC Leeuwenborgh. Vier bevlogen docenten werden benaderd door de kwaliteitsmedewerker van Leeuwenborgh om een methode te ontwikkelen die tot succesvolle onderwijsvernieuwing kan leiden. Dennis ... [lees meer]

Rekenvoorstel dreigt in Tweede Kamer te sneuvelen

Het voorstel om vanaf komend studiejaar het rekenexamen te laten meetellen voor het diploma krijgt waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. Dat meldt de NOS op basis van gesprekken met Kamerleden. De kritiek op het rekenvoorstel van de ministers Van Engelshoven en Slob komt vooral van de regeringspartijen... [lees meer]

Succesvol ‘Groenpact’ gaat tweede fase in

De nauwe samenwerking tussen het groene onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid krijgt een vervolg. Met de tweede fase van 'Groenpact' willen de samenwerkende partners bevorderen dat de groene sector in Nederland mondiaal koploper blijft. Tijdens de drukbezochte Groenpact Manifestatie in Groenekan blikten de par... [lees meer]

Meer ruimte voor doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Het wordt voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. Door opleidingen aan te bieden waarin vmbo en mbo in elkaar geschoven zijn, kunnen leerlingen op hun vmbo-school al starten met hun vervolgopleiding. Minister Van Engelshoven en minister Slob willen de wet aanpassen om dit mogelijk te maken. ... [lees meer]

Lerarenregister verdwijnt achter horizon

Deze kabinetsperiode maakt het kabinet geen werk meer van het lerarenregister. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers van Onderwijs: 'We zetten het verplichte register in de ijskast.' Deze mededeling is zo ongeveer de genadeklap voor het al lange tijd omstreden lerarenregister. In de brief aan de ... [lees meer]

Nick Woppenkamp is de beste motormonteur van Europa

Nick Woppenkamp, student aan het Koning Willem I College, mag zich de beste motorfietsmonteur van Europa noemen. Samen met twee studiegenoten deed hij op 11 en 12 januari mee aan de Europese kampioenschappen in Wenen. Gelukkig hadden de studenten geen last van de sneeuw en konden zij vier dagen genieten van hun verb... [lees meer]

Manifestatie over de toekomst van het groene onderwijs

Vanmiddag vindt in Utrecht de Groenpact Manifestatie plaats. Minister Carola Schouten neemt de toekomstplannen voor 'Groenpact 2.0' in ontvangst. Tevens wordt bekend wie de Impactprijs Groen Onderwijs 2018 heeft gewonnen. Nederland wil zich internationaal profileren met kennis en innovatie op agrarisch gebied. De am... [lees meer]

Scholen starten actie tegen zwerfkauwgom

Kauwgommerk Sportlife stimuleert studenten op hbo- en mbo-opleidingen om kauwgom te recyclen tot Gumshoe, een hippe sneaker met zolen van gerecyclede kauwgom. Verschillende scholen hebben zich al aangesloten bij het initiatief. Jaarlijks eindigt in Nederland zo'n 1.5 miljoen kilo kauwgom op straat. Met deze actie w... [lees meer]

Rekenexamen wordt zorgvuldig ingevoerd

Vanaf komend studiejaar telt het rekenexamen mee voor het mbo-diploma, zo is de wens van het kabinet. Eén uitzondering is er echter: voor studenten die in ditzelfde studiejaar al examen doen, telt het behaalde resultaat nog niet mee voor het diploma. Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede ... [lees meer]

Maakindustrie aanwezig bij Nieuwjaarsontvangst koning

Koning Willem-Alexander onderstreept op 15 januari opnieuw het belang van het mbo. De koning houdt dan, samen met Koningin Máxima, een Nieuwjaarsontvangst in Amsterdam. Op specifiek verzoek van de koning zijn hiervoor ook vertegenwoordigers van de Nederlandse maakindustrie uitgenodigd. ‘Wij hebben jullie keihard ... [lees meer]

Kwaliteit verkorte mbo-opleidingen goed op orde

Op de meeste mbo-instellingen zijn de verkorte opleidingen van goede kwaliteit. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie. Verkorte mbo-opleidingen leveren een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden in een veranderende arbeidsmarkt. Het onderzoek van de Onderwijsinspectie richtte zich op... [lees meer]

Branchecode goed bestuur mbo aangepast

Sinds 1 januari 2019 is de Branchecode goed bestuur mbo aangepast. De wijzigingen hebben met name betrekking op het tegengaan van belangenverstrengeling bij nevenfuncties. Volgens de aangepaste branchecode kan er bijvoorbeeld sprake zijn van belangenverstrengeling als een bestuurder van een mbo-school ook tegelijker... [lees meer]

AOb wil hoger salaris voor mbo-docenten en instructeurs

De AOb eist honderden miljoenen extra om het salaris van mbo-docenten, instructeurs en ondersteuners te verhogen. Op vrijdag 15 maart organiseert de vakbond een algemene onderwijsstaking. De algemene onderwijsstaking waartoe de AOb oproept richt zich op alle sectoren in het onderwijs, van de kleuterschool tot de uni... [lees meer]

LOB biedt handvatten in een onzekere wereld

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) wordt vaak geassocieerd met iemand voor de klas laten vertellen over diens beroep en gesprekken voeren over beroepskeuzes. Maar het is veel meer dan dat. Steeds meer scholen zorgen voor een structurele aanpak waarin ook aandacht is voor het opdoen van werkervaring, zien Marleen... [lees meer]

Wordt (ook) 2019 het jaar van het mbo?

De groene verbouwing waar Nederland voor staat biedt het mbo ongekende kansen. Wordt 2019 'het jaar van het mbo'? Die vraag komt aan de orde in een artikel in het dagblad Trouw. Eerder betoogde Diederik Samsom, nauw betrokken bij het klimaatakkoord, dat de groene verbouwing waar Nederland voor staat moet worden uitg... [lees meer]

Slob wil snel Kamerdebat over rekenonderwijs

Minister Slob roept de Tweede Kamer op snel het debat te voeren over de toekomst van het rekenonderwijs. Scholen moeten voldoende tijd hebben om de wijzigingen in het nieuwe schooljaar door te voeren. Als het aan de minister had gelegen was die duidelijkheid er al voor het Kerstreces gekomen. Een voor woensdag 12 de... [lees meer]

Goed voornemen: ontwikkeladvies over loopbaan

Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 een gratis loopbaanadvies krijgen. Volgens minister Koolmees is het voor iedere werknemer verstandig van tijd tot tijd na te denken over de eigen toekomst. De subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ bestaat al langer voor specifieke beroepen als ambula... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…