Veel enthousiasme voor idee van leerrechten

Het voorstel om burgers via leerrechten de mogelijkheid te geven op aanvullende scholing wordt enthousiast ontvangen door vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en onderwijsinstellingen. Is een doorbraak rond leven lang ontwikkelen nabij? Tijdens een ontbijtsessie in Nieuwspoort presenteerde Bas ter Weel, direc... [lees meer]

Vakwedstrijden als stimulans voor onderwijskwaliteit

De afgelopen jaren heeft Scalda opvallend veel succes bij de vakwedstrijden. Een van de disciplines die daarbij in het oog springen, is CAD-tekenen. Architect van dit succes is docent Ronald Schroevers. Hij ziet de vakwedstrijden als ultiem instrument om de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger plan te tillen. Bi... [lees meer]

SBB wil bezuiniging van 1,5 miljoen euro van tafel

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) hangt een bezuiniging van 1,5 miljoen euro boven het hoofd. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt SBB de bezuiniging te schrappen. De voorgenomen bezuiniging op SBB hangt vloeit voort uit de zogenaamde Voorjaarsnota. Doordat het aantal mbo-studenten h... [lees meer]

Noordelijke scholen stimuleren ondernemerschap

Vandaag wordt bekend gemaakt welke student van Noorderpoort, Alfa-college dan wel ROC Menso Alting de Ondernemersaward 2019 wint en zich mag kronen tot meest veelbelovende student-ondernemer van het jaar. Het is voor veel mbo-studenten de ultieme droom: een eigen bedrijfje. De Ondernemersacademie Groningen speelt in ... [lees meer]

Aantal deelnemers vakwedstrijden groeit stevig door

Steeds meer jongeren ontdekten de afgelopen decennia wat deelnemen aan vakwedstrijden voor hen heeft betekend. Voor velen is het een katalysator gebleken om hun vakmanschap verder vorm te geven. Dat blijkt uit het Jaarverslag van WorldSkills Netherlands 2018. Zo vertelt bloembinder Jeroen Peters over zijn deelname aan... [lees meer]

Scholen zetten zelf rem op creatieve opleidingen

De mbo-scholen willen de instroom van studenten bij creatieve opleidingen aan banden leggen. Nieuwe aanbieders van creatieve opleidingen krijgen geen ruimte meer en het aantal studenten moet landelijk met zo’n 25% omlaag. Met deze vorm van zelfregulering hopen de scholen meer drastische ingrepen, zoals beëindiging ... [lees meer]

Stichting gaat kwaliteit mbo-examens borgen

De MBO Raad en NRTO hebben gezamenlijk een stichting in het leven geroepen om de kwaliteit van examens extra te borgen. De Stichting Validering Examens MBO (VEMBO) regelt dat examenleveranciers in het mbo gecertificeerd zijn en scholen hun eigen examens volgens landelijke afspraken kunnen ontwikkelen. Vertrouwen in d... [lees meer]

Uitwisselingsprogramma bereikt 10 miljoen deelnemers

Op uitwisseling naar Barcelona, stage lopen in Riga, bijscholing volgen in Krakow; steeds meer leerlingen, studenten en docenten doen buitenlandervaring op met Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het programma verwelkomde onlangs de tienmiljoenste deelnemer. Bij d... [lees meer]

Doorlopende leerroutes vmbo-mbo in wet

De doorlopende leerroutes vmbo-mbo, waarmee scholen al enkele jaren experimenteren, krijgen een wettelijke grondslag. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Sinds 2014 experimenteren scholen al met doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Deze leerroutes maken het voor leerlinge... [lees meer]

Welke factoren bepalen het succes van onderwijsteams?

Opleidingsteams in het mbo werken dagelijks aan de kwaliteit van hun onderwijs. Wat maakt dat teams hierin succesvol zijn? Uit onderzoek komen zes cruciale factoren naar voren. Kenmerkend voor het mbo is de grote rol van onderwijsteams. Voor deze teams is het niet altijd eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voo... [lees meer]

Voor MBO Raad is STAP-budget slechts een begin

De introductie van het STAP-budget, het scholingsbudget waarvan iedere Nederlander vanaf 2021 gebruik kan maken, heeft de steun van de MBO Raad. Maar de belangenbehartiger van mbo-scholen wil dat het kabinet snel grotere stappen zet op het gebied van leven lang ontwikkelen. In een brief aan de Vaste Kamercommissie vo... [lees meer]

JOB: ‘Expertisepunt Handicap + Studie ook voor het mbo’

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) wil dat er een informatiepunt passend onderwijs voor scholen komt. In de JOB Monitor van 2018 benadrukte de jongerenorganisatie al dat scholen meer aandacht moeten besteden aan informatie over extra begeleiding voor studenten. Eind mei onderstreepte minister Van Engelshoven ... [lees meer]

Teachers in the lead: samen op ontdekking

Een stevige kennisbasis. Inzicht in beleid. Kennis van innovaties in het mbo. Dat hebben de deelnemers aan de leergang Teacher in the Lead allemaal meegekregen. De tweede editie van deze opleiding werd onlangs afgerond. Negen deskundigen gingen met de deelnemers in gesprek. Een van de hoogtepunten uit de leergang was ... [lees meer]

RegioOpleiders Zwolle: één loket voor leven lang ontwikkelen

Op dinsdag 11 juni is de coöperatie RegioOpleiders in Zwolle gelanceerd. Met dit initiatief van veertien onderwijsinstellingen in de regio Zwolle ontstaat één loket voor leven lang ontwikkelen. Werkgevers kunnen bij RegioOpleiders terecht voor maatwerkopleidingen in het kader van leven lang ontwikkelen. Het initia... [lees meer]

Associate degree voorziet in duidelijke behoefte

Afgestudeerden van een Associate degree-opleiding zijn over het algemeen tevreden over hun opleiding. Ze hebben een prima kans op een vaste aanstelling en verdienen een salaris dat ligt tussen het gemiddelde van mbo 4 en de hbo-bachelor. Wel hebben afgestudeerden uit Associate degree-opleidingen vaker een baan onder h... [lees meer]

Eerste mbo-praktijkverklaringen uitgereikt

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft de eerste twee mbo-praktijkverklaringen uitgereikt. De verklaringen zijn bedoeld voor mensen voor wie een volledig mbo-diploma nog niet haalbaar is. Sinds vorig jaar bestaat de mogelijkheid voor scholen om mensen zonder startkwalificatie een praktijkverklaring te laten behalen. M... [lees meer]

Onderwijsraad: ‘Gebruik NLQF niet voor private markt’

De Onderwijsraad adviseert het Nederlandse kwalificatiekader NLQF niet in te zetten voor opleidingen in de private sector. Alleen formele kwalificaties zouden wettelijk ingeschaald moeten worden. Op verzoek van minister Van Engelshoven heeft de Onderwijsraad zich gebogen over het wetsvoorstel waarmee het Nederlands k... [lees meer]

Verder terugdringen schooluitval ‘niet eenvoudig’

Het nog verder terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters in het mbo is niet eenvoudig. Dat blijkt uit experimenten die drie scholen uitvoerden. De afgelopen jaren is het aantal schoolverlaters in het mbo spectaculair gedaald: van zo’n 70.000 in het jaar 2000 naar ruim 22.000 in 2016. Het kabinet is echt... [lees meer]

‘Vakwedstrijden helpen om alles uit je opleiding te halen’

De Utrechtse Zorgacademie valt de laatste jaren regelmatig in de prijzen bij vakwedstrijden. Het succes kent vele vaders. Op de eerste plaats is dat natuurlijk de student die de prestatie levert, maar het is ook een schouderklopje voor de hele opleiding: ‘Iedereen zet een stapje extra.’ Vakwedstrijden zitten bij ... [lees meer]

Scalda brengt de school naar de praktijk

Samen met bedrijven en instellingen pakt Scalda de enorme arbeidstekorten in Zeeland aan. Met praktijkroutes zijn opleidingen flexibel, hoeven studenten minder te reizen en weet de regio jongeren aan zich te binden. Het Zeeuwse Scalda sluit in de kwaliteitsagenda aan bij de lopende strategie en zet stevig in op hybri... [lees meer]

Alumniverenigingen mbo-scholen treffen elkaar

Op 23 mei kwamen twaalf alumniverenigingen voor mbo-studenten in Den Bosch bijeen. Het doel van deze bijeenkomst was het delen van ervaringen en het leggen van contacten, om zo het alumnibeleid in het mbo een boost te geven. ‘In tegenstelling tot op universiteiten en hogescholen staat het alumnibeleid in de mbo-sec... [lees meer]

School en bedrijf samen verantwoordelijk voor opleiding

Om opleidingen bij de tijd te houden werkt het Alfa-college nauw samen met innovatieve bedrijven uit de regio. Zo werd de nieuwe opleiding installatie- en elektrotechniek door school en branche samen ontwikkeld. De rol van bedrijven is cruciaal: ‘Bedrijven houden de school wakker’. In de kwaliteitsagenda van het ... [lees meer]

Vitalis College Breda gaat sporten in talentencentrum

De opleiding Sport en Bewegen van het Vitalis College in Breda kan zich gaan verheugen op de nieuwbouw van een grote sporthal op hun huidige terrein. Het Talentencentrum Breda krijgt de functie van een regionaal topsportcentrum. In september 2018 ging de nieuwe driejarige opleiding Sport en Bewegen succesvol van star... [lees meer]

Vanaf 2021: scholingsbudget voor iedereen

Werkenden en niet-werkenden kunnen vanaf 2021 aanspraak maken op een individueel scholingsbudget van maximaal 2.000 euro per jaar. Met zo’n budget kunnen mensen hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Bijvoorbeeld door een mbo-opleiding te volgen. Vanaf 2021 wil het Kabinet jaarlijks een bedrag van 200 miljoen e... [lees meer]

Grafisch Lyceum Rotterdam: voorloper in de creatieve industrie

Het Grafisch Lyceum Rotterdam heeft de ambitie een absolute voorloper te zijn in de creatieve industrie. De vakschool volgt de technische ontwikkelingen op de voet en verwerkt deze zo snel mogelijk in het onderwijs. De middelen uit de kwaliteitsafspraken helpen hierbij. Het Grafisch Lyceum Rotterdam wil voor bedrijve... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…