Kabinet ziet niets in individuele leerrekening

Een eigen leerrekening voor iedere Nederlander, waarmee hij of zij naar believen bijscholing kan inkopen. Tal van organisaties, waaronder de SER, pleiten al langer voor zo’n systeem van leerrechten. Maar het kabinet ziet er voorlopig geen heil in.

De afgelopen tijd hebben tal van organisaties gepleit voor het invoeren van een systeem van leerrechten. In juni 2019 presenteerde economisch onderzoeksbureau SEO een doorwrocht plan, waarbij iedere Nederlander gedurende het leven recht heeft op een bepaalde hoeveelheid onderwijs. Wie een volledige universitaire studie heeft gevolgd, heeft in zijn werkzaam leven nog minder leerrechten tot zijn beschikking dan wie een korte vakopleiding heeft gevolgd. Volgens SEO zouden de kosten en basten van dit systeem gunstig uitvallen. Een hoger scholingsniveau leidt immers tot meer economische groei. En ook de ongelijkheid zou afnemen, omdat vooral laagopgeleiden veel leerrechten zouden krijgen.

Lees verder

Opleiding Hotelschool ROC Mondriaan gecertificeerd als tweetalig

De hotelschool van ROC Mondriaan heeft de eerste gecertificeerde tweetalige mbo-opleiding van Nederland. Op de opleiding Manager Ondernemer Horeca krijgen studenten voor een groot deel les in het Engels. Het certificaat voor tweetalige mbo-opleidingen is een initiatief van mbo-scholen en Nuffic.  … Lees verder

Inspectie: ‘Houdbaarheid onderwijs sterk onder druk’

Nu de pandemie voortduurt, neemt de druk op het mbo toe. Studenten krijgen minder kans zich de ontwikkelen en de belasting voor docenten wordt zorgwekkend groot. Die conclusies trekt de onderwijsinspectie in de derde COVID-monitor. De monitor is gebaseerd op … Lees verder

Minister zegt Rotterdamse opleidingen economie meer ruimte toe

Kiezen te veel studenten voor de studie economie? Volgens arbeidsmarktdeskundige Didier Fouarge wel. Minister Van Engelshoven wil scholen ruimte geven om economiestudenten meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Tijdens een digitale conferentie vanuit Rotterdam stond het manifest ‘Vrije zones’ … Lees verder

Bezoek koningin Máxima MBO Utrecht een opsteker

Tijdens een werkbezoek aan MBO Utrecht kreeg koningin Máxima uitleg over het mbo-onderwijs in coronatijd. ‘Doe je best en hou vol’, was het advies van de koningin. Op donderdag 19 november bezocht koningin Máxima MBO Utrecht. De koningin ging in gesprek met … Lees verder

Vooral hoogopgeleiden maken gebruik van ontwikkeladviezen

Het zijn vooral hoogopgeleiden die gebruikmaken van de mogelijkheid op kosten van de overheid een ontwikkeladvies aan te vragen. Meer dan twee derde van de deelnemers heeft een opleiding op universitair of hbo-niveau. Dat blijkt uit onderzoek naar de deelnemers … Lees verder

BVMBO ontwikkelt app over beroepsbeeld docent

Om de professionele ontwikkeling van docenten te ondersteunen heeft de bvmbo vorig jaar het beroepsbeeld van de mbo-docent beschreven. Een app maakt het voor docenten nog makkelijker hiermee aan de slag te gaan. In maart 2019 lanceerde de beroepsvereniging van … Lees verder