Team NL: alternatieve afsluiting EuroSkills

De Europese kampioenschappen vakmanschap konden vorig jaar geen doorgang vinden. Hoewel er dus geen medailles zijn te vieren, is er wel alle reden om de leden van Team NL in het zonnetje te zetten. Op donderdag 25 februari vindt daarom een feestelijk afsluitend programma plaats.

Tijdens de alternatieve afsluiting van EuroSkills worden de leden van Team NL in het zonnetje gezet. De jonge vakmensen die Nederland vertegenwoordigen bij internationale vakwedstrijden hebben vaak honderden uren in hun voorbereiding gestoken. Het is dan een grote teleurstelling als de wedstrijden in het Oostenrijkse Graz niet kunnen doorgaan. Toch zijn de inspanningen niet voor niets geweest: de opgedane ervaringen kunnen de teamleden zeker gebruiken in het vervolg van hun loopbaan.

Lees verder

Vanaf 1 maart: mbo-scholen gedeeltelijk open

De mbo-scholen gaan vanaf 1 maart gedeeltelijk open. Het is de bedoeling dat studenten één dag in de week les krijgen op school. Dat maakten minister-president Rutte en minister De Jonge bekend tijdens de persconferentie van dinsdag 23 februari. De … Lees verder

Nieuwe rekeneisen vanaf 1 augustus 2022 van kracht

Vanaf 1 augustus 2022 zullen de nieuwe rekeneisen in het mbo van kracht zijn. Komt aan een jarenlange soap over rekenen in het mbo een einde? Bij de nieuwe rekenaanpak gelden er straks aparte rekeneisen voor studenten op de mbo-niveaus … Lees verder

MBO Raad: studenten één dag per week naar school

Geef mbo-scholen de ruimte om vanaf 2 maart studenten één dag per week naar school te laten komen. Niet alleen om les te krijgen, maar ook om samen sociale activiteiten te ondernemen. Daarvoor pleit de MBO Raad in een open … Lees verder

Positieve reacties op Nationaal Programma Onderwijs

De investering van 8,5 miljard in het onderwijs leidt overal in het land tot enthousiaste reacties. Ook in het mbo. Het is een enorm bedrag: 8,5 miljard euro voor het Nationaal Programma Onderwijs. Hoewel het leeuwendeel van dit bedrag naar … Lees verder

Nationaal Programma Onderwijs wil perspectief bieden

Met een ‘nationaal programma’ wil het kabinet scholen, docenten en studenten weer perspectief bieden. Het programma wil niet alleen urgente problemen direct aanpakken, maar ook op lange termijn tot structurele verbeteringen leiden. Er wordt zelfs gesproken over ‘een nieuwe toekomst … Lees verder

Veel minder vavo-studenten op mbo-scholen

De deelname aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is dit jaar scherp gedaald. Het aantal inschrijvingen daalde van ruim 15.000 naar minder dan 10.000. De daling hangt één op één samen met het schrappen van de eindexamens vorig schooljaar. De … Lees verder