Wat kan het NLQF betekenen voor het mbo?

Het kwalificatieraamwerk NLQF bevat een inschaling van alle bekostigde mbo-opleidingen. Het contractonderwijs dat mbo-scholen verzorgen heeft niet zo’n automatische inschaling. In een webinar wordt dieper ingegaan op het nut van zo’n NLQF-inschaling. In een live webinar op maandag 19 april … Lees verder

Ontwikkeling telt: festival over leven lang leren

Het online festival ‘Ontwikkeling telt’ besteedt drie dagen lang aandacht aan de thema’s leven lang ontwikkelen en laaggeletterdheid. De organisatie van het driedaagse online festival is in handen van de Rijksoverheid en de SER. Tijdens het festival is de centrale … Lees verder

Studenten op weg naar het ambassadeursgala 2021

Op maandag 17 mei vindt het Ambassadeursgala 2021 plaats. Uit ruim veertig studenten zal dan de Landelijke mbo-ambassadeur 2021 worden gekozen. Op weg naar het gala gaan de 42 ambassadeurs in challenges aan de slag met het thema duurzaamheid. Presentator … Lees verder

Amsterdamse scholen onderzoeken het effect van sneltesten

Minister Ingrid van Engelshoven gaf vandaag het startschot voor een pilot met sneltesten bij Amsterdamse onderwijsinstellingen, waaronder ook het ROC van Amsterdam. In de pilot onderzoeken de onderwijsinstellingen in hoeverre meer onderwijs op locatie mogelijk is. De pilot is een … Lees verder

Graafschap College biedt nieuw tussenjaar aan

Het Graafschap College in Doetinchem wil in september opnieuw starten met een tussenjaar voor jongeren die nog geen studiekeuze kunnen maken. Studenten krijgen een jaar lang de kans zichzelf beter te leren kennen en beroepsmogelijkheden te verkennen. Met het tussenjaar … Lees verder