Ruime meerderheid stemt voor afschaffen lerarenregister

De Tweede Kamer heeft het lerarenregister, dat al enige tijd in comateuze toestand verkeerde, definitief ten grave gedragen. Het wetsvoorstel van Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) kreeg een zeer ruime meerderheid.

De enige partijen die tegen het wetsvoorstel stemden waren de VVD en de ChristenUnie. Opmerkelijk was de steun van de CDA-fractie. In het debat vorige week betoogde Kamerlid René Peters nog dat de CDA-fractie het wetsvoorstel niet zou steunen. Wat de omslag bij de christen-democraten veroorzaakt heeft, is niet duidelijk.

Lees verder

Albeda wil online onderwijs deels behouden

De Rotterdamse mbo-school Albeda wil ook volgend studiejaar voor een deel online onderwijs blijven geven. De school hoopt te kunnen profiteren van de ervaringen die tijdens de pandemie zijn opgedaan: ‘Op naar het nieuwe normaal.’ Volgens Ron Kooren, bestuursvoorzitter van … Lees verder

Groeifonds: veel voorstellen voor onderwijsinnovatie

De invoering van modulair onderwijs met certificaten, een deltaplan gepersonaliseerd digitaal leren, een LLO-katalysator: het Nationaal Groeifonds mag zich verheugen in een groot aantal plannen om het beroepsonderwijs te verbeteren. Voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds zijn bijna … Lees verder

Dossier lerarenregister: het slotakkoord nadert

De onzalige geschiedenis van het lerarenregister nadert zijn slotakkoord. De Tweede Kamer wil in meerderheid het register definitief uit de wet halen. Het initiatief van Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) om het register uit de wet te schrappen … Lees verder

Brede steun voor Wet harmonisatie beroepsonderwijs

De Wet harmonisatie beroepsonderwijs, die mogelijk maakt dat mbo-scholen en vo-scholen verticale scholengemeenschappen vormen, krijgt brede steun in de Tweede Kamer. Het scherpe protest van de onderwijsvakbonden vindt geen gehoor. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het idee van … Lees verder

Vakbonden willen Wet harmonisatie beroepsonderwijs van tafel

Een coalitie van vakbonden, ouderorganisaties en leerlingen vragen de Tweede Kamer om de Wet harmonisatie beroepsonderwijs van tafel te halen. In de nieuwe situatie zou de medezeggenschap onvoldoende gewaarborgd zijn. De Wet harmonisatie beroepsonderwijs maakt het voor mbo-scholen makkelijker om … Lees verder

Vragenuurtje over gecombineerde leerweg bol/bbl

Het kennispunt Onderwijs & Examinering organiseert op donderdag 24 juni samen met het ministerie van Onderwijs een online vragenuurtje over de mogelijkheden van de gecombineerde leerweg bol/bbl. Vanaf het komende schooljaar kunnen scholen de gecombineerde leerweg bol-bbl regulier aanbieden. Uit … Lees verder