NPO-middelen vooral ingezet om achterstanden in te lopen

De mbo-scholen gebruiken de extra middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs vooral om studievertraging aan te pakken en achterstanden in te lopen. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma. Via het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) heeft … Lees verder

Onderwijsinnovatie: flexibiliteit vereist standaardisatie

Corona heeft noodgedwongen tot allerlei innovaties in het onderwijs geleid. Wat zijn de opbrengsten hiervan? En kunnen die opbrengsten duurzaam in praktijk worden gebracht? Tijdens een bijeenkomst van de MBO Brigade kwamen twee voorbeelden voorbij: ROC A12 presenteerde zijn ‘onderwijscode’ … Lees verder

‘Mbo-docenten ervaren spanningen in cultureel-diverse klassen’

Veel mbo-docenten die lesgeven aan cultureel-diverse klassen hebben te maken met spanningen die voortkomen uit cultuurverschillen. Docenten weten vaak ook niet goed hoe ze met dit soort ‘waarden-geladen spanningen’ moeten omgaan. Dat blijkt uit onderzoek van Kennedy Tielman van de … Lees verder

‘Kosten onderwijsroute hoger dan verwacht’

De kosten om kansrijke inburgeraars de zogenaamde onderwijsroute aan te bieden zijn veel hoger dan het ministerie inschat. Volgens onderzoek is de reële prijs voor zo’n opleidingstraject ongeveer  17.000 euro. Het ministerie gaat op dit moment uit van ruim 10.000 … Lees verder

Andries Knol nieuw verkozen voorzitter bvmbo

Andries Knol, docent aan het Deltion College (Zwolle), is gekozen als nieuwe voorzitter van de Beroepsvereniging voor mbo-opleiders. Hij volgt Marjolein Held op. Op donderdag 14 oktober is Andries Knol officieel gekozen als nieuwe voorzitter van de Beroepsvereniging voor mbo-opleiders. … Lees verder

Preventieve aanpak van mentale problemen bij mbo-studenten

Door corona is het aantal mbo-studenten met psychische klachten sterk toegenomen. Een professionele aanpak van dit soort problemen kan studenten helpen en uitval voorkomen. Met het project ‘Geestkracht’ kunnen scholen hier werk van maken. Mbo-scholen kunnen zich aansluiten bij het … Lees verder

Inspectie: veel studenten willen online onderwijs deels behouden

Vlak voor de zomer heeft de inspectie uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgen van corona voor het middelbaar beroepsonderwijs. Meest opvallende conclusie: bijna 40% van de studenten wil dat online onderwijs deels behouden blijft. Vanaf het begin van de coronacrisis … Lees verder