Veel aanvragen Gezonde School

Scholen hebben dit jaar in totaal 1.775 aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Vanuit het mbo kwamen 53 aanvragen. Het project Gezonde School is in 2012 van start gegaan. Inmiddels zijn er vier ondersteuningsrondes geweest waarin scholen een aanvraag konden indienen. Voo... [lees meer]

Naar een meestertitel in het mbo?

Eén van de manieren om als mbo-school aan excellentie te werken is de herintroductie van de meestertitel. Over de mogelijkheden hiervan organiseert de MBO Academie een voorlichtingsbijeenkomst. Alle mbo-scholen krijgen de kans om de komende jaren extra aandacht te besteden aan excellentie in het mbo. Het minister... [lees meer]

Medewerkers mbo-scholen behoorlijk tevreden

Medewerkers van mbo-scholen zijn behoorlijk tevreden over hun werk: ze geven gemiddeld een kleine 7. Dat is een van de uitkomsten van een grootschalig tevredenheidsonderzoek dat onder medewerkers in het mbo is uitgevoerd. Aan het onderzoek namen bijna 25.000 medewerkers, verdeeld over 55 scholen, deel. In het onder... [lees meer]

Kennispunt Opleiden in de School van start

Het kennispunt Opleiden in de school moet leiden tot een intensievere samenwerking tussen lerarenopleidingen en mbo-instellingen. Op dinsdag 21 april is de officiële aftrap van het kennispunt. Veel studenten op de lerarenopleiding worden niet voldoende voorbereid op de specifieke kenmerken van het lesgeven in het ... [lees meer]

Instellingsrapportages als hulpmiddel voor kwaliteitsplan

Alle mbo-instellingsrapportages zijn gepubliceerd op www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl. Hiermee ondersteunt het ministerie van OCW mbo-scholen bij het opstellen en uitvoeren van het kwaliteitsplan. De mbo-instellingsrapportages bieden een schat aan informatie over de scholen. Het gaat in principe om al bestaande informa... [lees meer]

Deltion: internationaal kunstproject rond water

Mbo-studenten uit Zwolle (Deltion College), Praag, Trencin (Slowakije) en Aken werken deze week gezamenlijk aan beeldende uitwerkingen van het thema water. Het project 'ArtCom' wil jongeren de waarde van verschillende Europese culturen bijbrengen. Het werk wordt vanaf 23 maart geëxposeerd in schouwburg Odeon. ArtC... [lees meer]

Slotmanifestatie Netwerkschool

Wat heeft vijf jaar Netwerkschool opgeleverd? Wat zijn de ervaringen van studenten, docenten, projectleiders en andere betrokkenen? Benieuwd naar de antwoorden? Kom dan naar de slotmanifestatie van de Netwerkschool op donderdag 23 april. Het begon in 2006 als een gedachte-experiment, waarbij betrokkenen, onder leidi... [lees meer]

Vroege aanmelding vanaf 2016 ook in het mbo

Om scholen de kans te geven een zorgvuldige intakeprocedure in te richten, moeten mbo-leerlingen zich voortaan al in het voorjaar inschrijven. Deze verplichte vroege aanmelding zou vanaf 2016 van kracht moeten worden. De strijd tegen de schooluitval gaat steeds beter. Het aantal uitvallers is de afgelopen 12 jaar ge... [lees meer]

Convenant tegen laaggeletterdheid

Op woensdag 25 maart ondertekenen verschillende partijen in de regio Rivierenland het convenant Laaggeletterdheid. ROC Rivor is een van de ondertekenaars. De verschillende partijen vormen samen het Bondgenootschap Geletterdheid, dat bestaat uit ROC Rivor, Bibliotheek Rivierenland, gemeenten, maatschappelijke organis... [lees meer]

Hoe werkt de indicator voor studiewaarde?

Scholen die erin slagen leerlingen een opleiding te laten voltooien die past bij hun vooropleiding, krijgen vanaf 2016 een extra beloning. Hiervoor is een speciale indicator voor 'studiewaarde' in ontwikkeling. Het extra geld dat voor het mbo beschikbaar is gekomen, wordt voor een deel verdeeld op basis van meetbar... [lees meer]

Succesfactoren bij overgang naar de arbeidsmarkt

De sociale omgeving van de mbo-student is een bepalende factor bij een succesvolle overgang naar de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit onderzoek van Pieter Baay (Ecbo). Het goede nieuws daarbij is dat mbo’ers de omgeving naar hun hand kunnen zetten. Baay onderzocht de succesfactoren bij de overgang van een mbo-opleiding... [lees meer]

Tweede Kamer steunt aanpak kleine unieke opleidingen

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is positief over de aanpak die minister Bussemaker voorstelt om kleine, unieke vakopleidingen te behouden. De fractie van D66 is wel kritisch. Kort geleden maakte minister Bussemaker haar voorstellen bekend voor de bescherming van kleine, unieke vakopleidingen. Onderdeel van... [lees meer]

Uitbreiding doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Om de doorstroom van het vmbo naar het mbo aantrekkelijker te maken, worden de experimenten met doorlopende leerroutes verruimd. Vanaf augustus 2016 kunnen scholen onder andere de 'Beroepsroute' aanbieden, een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo-3. De Beroepsroute wordt mogelijk gemaakt via een aanpassing van he... [lees meer]

Vmbo en mbo samen op de catwalk

Op dinsdag 24 maart presenteren studenten van AOC Terra, het Alfa-college en het Roelof van Echten College een groots mode-evenement in Hoogeveen. Het is een fraai staaltje van samenwerking tussen mbo-studenten, scholieren en het regionale bedrijfsleven. Bij dit jaarlijkse modespektakel organiseren de jongeren alles... [lees meer]

EP Nuffic ondersteunt mbo-scholen bij internationalisering

Het EP-Nuffic – vooral actief in het hoger onderwijs – gaat nu ook het mbo ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van internationalisering. De ondersteuning is primair gericht op scholen en wordt in nauw overleg met de MBO Raad ingevuld. OCW financiert de ondersteuning en trekt daarvoor jaarlijks... [lees meer]

De Vries scheepsbouw beste leerbedrijf

De Vries Scheepsbouw uit Makkum is het Beste Leerbedrijf van 2014 geworden. Dit werd tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Koninklijke IHC in Kinderdijk bekendgemaakt door Cassandra Winkels, de landelijke Uitblinker 2014. De Vries Scheepsbouw laat als leerbedrijf zien dat succesvol ondernemen niet zonder opleiden ... [lees meer]

Koken op het hoogste niveau

Een kweekvijver voor topkoks, dat is de Sterklas van ROC van Amsterdam. Hier kunnen talenten Gezel Chefkok worden, de opstap naar het allerhoogste: de Meesterkok-titel. De Sterklas is een initiatief van het Gilde van Nederlandse SVH Meesterkoks, een onafhankelijke broederschap van professionele koks die de hoogste... [lees meer]

Beroepscode voor mbo-docenten in de maak

De Beroepsvereniging voor mbo-docenten gaat een eigen beroepscode ontwikkelen. Op 17 april organiseert de vereniging een kick-off bijeenkomst. Wat doe je als je ziet dat een student gepest wordt? Of als een leerling dreigt te radicaliseren? Het zijn situaties waarin je als docent terecht kunt komen en waarmee je iet... [lees meer]

Leerwerkmakelaar helpt jongeren op weg naar werk

Onlangs startte het Horizon College een traject waarin leerwerkmakelaars mbo’ers van niveau 1 en 2 begeleiden naar de arbeidsmarkt. Het experiment loopt tot 1 juli. Drie leerwerkmakelaars zijn er bij het Horizon College (locaties Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn) aan de slag. Zij begeleiden in totaal zo’n dertig st... [lees meer]

Besmet met het ‘ik wil leren’-virus

Een miljonairsjacht is voor sommigen een droom. Maar eraan mogen bouwen, is beslist een prachtalternatief. De Vries Scheepsbouw, genomineerd als Leerbedrijf van het Jaar, maakt deze droom waar in het eigen opleidingscentrum. ‘Dit vak leer je het beste van specialisten.’ De aanleiding was de mismatch tussen vraag... [lees meer]

Internationale filmprijs voor student vakschool

Jens Rijsdijk (19) heeft in Hollywood de finale van het 48 Hour Film Project gewonnen. Jens volgt de opleiding AV-specialist op het Grafisch Lyceum Rotterdam. In de romantische komedie These Dirty Words kibbelt een stelletje over de literaire waarde van een doktersroman. Zodra de man in het boek begint te lezen, kom... [lees meer]

Cultuurkorting voor mbo-studenten

Vanaf volgend schooljaar kunnen mbo-studenten met korting genieten van cultuur. Volgens minister Bussemaker (OCW) is het belangrijk dat cultuur ook voor jongeren die een beroepsopleiding toegankelijk is. Voor de ‘MBO Card’ stelt minister Bussemaker een miljoen euro per jaar beschikbaar. Verschillende musea en i... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…