Veel aanvragen Gezonde School

Scholen hebben dit jaar in totaal 1.775 aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Vanuit het mbo kwamen 53 aanvragen. Het project Gezonde School is in 2012 van start gegaan. Inmiddels zijn … Lees verder

Naar een meestertitel in het mbo?

Eén van de manieren om als mbo-school aan excellentie te werken is de herintroductie van de meestertitel. Over de mogelijkheden hiervan organiseert de MBO Academie een voorlichtingsbijeenkomst. Alle mbo-scholen krijgen de kans om de komende jaren extra aandacht te besteden … Lees verder

Medewerkers mbo-scholen behoorlijk tevreden

Medewerkers van mbo-scholen zijn behoorlijk tevreden over hun werk: ze geven gemiddeld een kleine 7. Dat is een van de uitkomsten van een grootschalig tevredenheidsonderzoek dat onder medewerkers in het mbo is uitgevoerd. Aan het onderzoek namen bijna 25.000 medewerkers, … Lees verder

Kennispunt Opleiden in de School van start

Het kennispunt Opleiden in de school moet leiden tot een intensievere samenwerking tussen lerarenopleidingen en mbo-instellingen. Op dinsdag 21 april is de officiële aftrap van het kennispunt. Veel studenten op de lerarenopleiding worden niet voldoende voorbereid op de specifieke kenmerken … Lees verder

Instellingsrapportages als hulpmiddel voor kwaliteitsplan

Alle mbo-instellingsrapportages zijn gepubliceerd op www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl. Hiermee ondersteunt het ministerie van OCW mbo-scholen bij het opstellen en uitvoeren van het kwaliteitsplan. De mbo-instellingsrapportages bieden een schat aan informatie over de scholen. Het gaat in principe om al bestaande informatie vanuit … Lees verder

Deltion: internationaal kunstproject rond water

Mbo-studenten uit Zwolle (Deltion College), Praag, Trencin (Slowakije) en Aken werken deze week gezamenlijk aan beeldende uitwerkingen van het thema water. Het project ‘ArtCom’ wil jongeren de waarde van verschillende Europese culturen bijbrengen. Het werk wordt vanaf 23 maart geëxposeerd … Lees verder

Slotmanifestatie Netwerkschool

Wat heeft vijf jaar Netwerkschool opgeleverd? Wat zijn de ervaringen van studenten, docenten, projectleiders en andere betrokkenen? Benieuwd naar de antwoorden? Kom dan naar de slotmanifestatie van de Netwerkschool op donderdag 23 april. Het begon in 2006 als een gedachte-experiment, … Lees verder