Scholen kunnen zich aanmelden voor MBO Card

De mbo-scholen kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de MBO Card. Met deze kaart kunnen mbo-studenten met korting deelnemen aan cultuuractiviteiten. Vanaf 2016 kunnen mbo-studenten met korting deelnemen aan cultuuractiviteiten. De MBO Card, onlangs geïntroduceerd door minister Bussemaker, i... [lees meer]

‘We strijden niet tegen, maar met elkaar’

EuroSkills-winnaar visual merchandising Nadine Klingen doet in augustus mee aan de WorldSkills in São Paulo. Ze is zich bewust van de concurrentie, maar gaat voor goud. ‘Het wordt een pittige wedstrijd, maar ik heb er veel zin in!’ Deze maand rondt ze haar opleiding af, maar toch zal ze ... [lees meer]

Rutte en Asscher op bezoek bij Drenthe College

Minister-president Rutte en vicepremier Asscher brengen vandaag een werkbezoek aan de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Op het programma staan onder andere ontmoetingen met mbo-scholieren. Het werkbezoek start bij het Top Technici Instituut (TT-instituut) in Assen. Hier worden minister-... [lees meer]

Meer vrijheid bij keuzedelen

Rond de programmering van keuzedelen krijgen scholen meer vrijheid. Leerlingen kunnen straks ook keuzedelen volgen die niet landelijk zijn gekoppeld aan hun opleiding. Het wetsvoorstel voor keuzedelen is in deze zin aangepast. In de nieuwe kwalificatiestructuur bestaan mbo-opleidingen uit een bas... [lees meer]

‘Een stap in de goede richting’

De toekomstplannen van de MBO Raad zijn een stap in de goede richting. Maar voor Anne-Wil Lucas, Tweede-Kamerlid voor de VVD, gaan de plannen niet ver genoeg. Uiteindelijk wil zij naar een open mbo-bestel. De discussie over de toekomst van het mbo is nu echt begonnen. Deze discussie werd enkele m... [lees meer]

LeerKRACHT: investeren in mbo-teams

Docententeams die via het programma leerKRACHT willen werken aan professionalisering, kunnen een deel van de kosten vergoed krijgen. In totaal is er vier miljoen beschikbaar. De vergoeding geldt voor de komende twee schooljaren. Mbo-teams die het programma gaan volgen, betalen hierdoor maar de he... [lees meer]

‘Associate degree is volwaardige graad’

Hogescholen gaan de komende tijd meer werk maken van de Associate degree-opleidingen. Dat is één van de concrete ambities uit de toekomstvisie 'hbo2025' van de Vereniging Hogescholen. In de toekomstvisie Wendbaar & weerbaar heeft de Vereniging Hogescholen de ambities van het hbo in 2025 verwoor... [lees meer]

MBO Raad ontstemd over advies lerarenregister

De MBO Raad is niet blij met het advies van de Onderwijsraad over het lerarenregister. Jan van Zijl: 'In het advies wordt de positie van docenten in het mbo, vaak zij-instromers met een rijke praktijkervaring, miskend door hen buiten het register te plaatsen. Dat is onaanvaardbaar.' De MBO Raad w... [lees meer]

Alle mbo-scholen dienen excellentieplan in

Alle mbo-scholen hebben hun kwaliteitsplan ingediend voor de deadline van 1 mei. In al deze plannen is ook apart aandacht voor het thema excellentie. In het kwaliteitsplan geven de scholen aan op welke manier zij de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren. Het kan daarbij gaan om thema's ... [lees meer]

Groene mbo’ers komen goed terecht

Het gros van de studenten die een diploma in het groene mbo hebben behaald, vindt daadwerkelijk werk binnen het groene domein. Zo’n 80% vindt bovendien een baan op het niveau waarvoor is opgeleid. Dat blijkt uit een rapport van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA). Het Kennisce... [lees meer]

Onderwijsraad steunt verplicht lerarenregister

Een verplicht lerarenregister versterkt de kwaliteit en de status van de beroepsgroep. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan staatssecretaris Dekker. De Raad is tegenstander van een apart voorportaal voor nog niet bevoegde leraren. De Onderwijsraad steunt het idee van een verplicht leraren... [lees meer]

Hogeschool Rotterdam: meer aandacht voor begeleiding mbo’ers

De Hogeschool Rotterdam gaat maatregelen nemen om het studiesucces van doorstromers uit het mbo te verbeteren. Waar vier jaar geleden nog 64 procent van de studenten van de Hogeschool Rotterdam een diploma haalde, is dat nu slechts 57 procent. Deze daling is volgens de Hogeschool vooral toe te schri... [lees meer]

Gecombineerde leerweg vergroot kansen op de arbeidsmarkt

Vanaf komend schooljaar kunnen mbo-scholen opleidingen aanbieden die een combinatie zijn van de beroepsondersteunende (bol) en de beroepsbegeleidende (bbl) leerweg. De inschrijftermijn voor het deelnemen aan deze experimenten is verlengd tot 1 juni 2015. Met de gecombineerde leerweg wil minister ... [lees meer]

Commissie kritisch over fusie ROC Leiden en ID College

Het idee van een fusie tussen ROC Leiden en het ID College is geblokkeerd door de Commissie Fusietoets Onderwijs. Dat schrijft het Leidsch Dagblad. Volgens het Leidsch Dagblad heeft de Commissie Fusietoets Onderwijs, die waakt over de menselijke maat van het onderwijs, een stokje gestoken voor de... [lees meer]

Leiden krijgt ‘gemeenschap van mbo-colleges’

In Leiden komt op termijn een gemeenschap van mbo-colleges. Een snelle fusie met het ID College is voorlopig van de baan. Er is een oplossing voor het acute probleem van ROC Leiden. Minister Bussemaker stelt eenmalig € 40 miljoen beschikbaar om de huisvestingslasten van de geplaagde mbo-instell... [lees meer]

Basiskwaliteit van het mbo steeds beter op orde

Het mbo-onderwijs rust in toenemende mate op een robuust en duurzaam fundament. Die conclusie trekt het programma-management MBO15 in haar slotrapportage 'Focus op Vakmanschap in bedrijf'. De implementatie van het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap ligt volgens MBO15 op koers. De mbo-scholen he... [lees meer]

Vers van de pers!

 

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd, zoals het Lerarenregister.

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief

 

Special internationalisering in het mbo

 

Terugblik Dag van het mbo