ROC Nijmegen weigerde onterecht blinde leerling

ROC Nijmegen heeft ten onrechte een blinde vrouw die een vmbo-opleiding wilde volgen niet toegelaten. Volgens het College voor de Rechten van de Mens had het ROC meer moeite moeten doen om de leerling onderwijs aan te bieden. De uitspraak van het college gaat over een blinde vrouw van 28 die aan het Nijmeegse ROC ha... [lees meer]

Associate degree wordt volwaardige opleiding

De associate degree-opleiding wordt een volwaardige opleiding binnen het hoger onderwijs. De tweejarige opleiding kan aantrekkelijk zijn voor mbo-studenten die opzien tegen een volledige hbo-opleiding. De afgelopen jaren hebben al veel hbo-scholen ervaring opgedaan met de associate degree-opleiding. Het gaat om een ... [lees meer]

Car Academy: auto’s, auto’s en nog eens auto’s

Anderhalf jaar geleden hield het Summa College een strategiedag waarbij managers en docenten in groepjes nadachten over het ideale onderwijs. Hier werd de kiem gezaaid voor de Car Academy: een opleiding voor autogekken die de hele dag willen sleutelen. Initiatiefnemer Giel Kessels vertelt. ‘Ik ben gek van auto’... [lees meer]

‘Geen nieuwe opleiding hotelmanagement in Amsterdam’

In Amsterdam is geen ruimte voor een nieuwe opleiding hotelmanagement. Volgens de commissie macrodoelmatigheid mbo is het arbeidsmarktperspectief niet goed genoeg. Op verzoek van het ROC van Amsterdam heeft de commissie macrodoelmatigheid zich gebogen over de opleidingen hotelmanagement in Amsterdam. Van oudsher bie... [lees meer]

Verzet docenten tegen Agenda rekenonderwijs

Het Platform Rekendocenten van de BVMBO ondertekent de Rekenagenda, het onlangs gelanceerde nieuwe mbo-rekenplan, niet. Het Platform onderschrijft weliswaar de algemene uitgangspunten, maar ‘mist een concrete uitwerking van de uitvoering van de plannen’. In een persbericht gaat het Platform Rekendocenten uitgeb... [lees meer]

Experimenten vmbo-mbo aarzelend van start

De experimenten met een doorlopende leerlijn vmbo-mbo kennen een aarzelende start. Scholen maken nog weinig gebruik van de mogelijkheden om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van de experimenten met doorlopende leerlijnen vmbo en mbo. Deze experimentele leerroutes bieden sc... [lees meer]

Mbo-scholen mogen meer samenwerken

Minister Bussemaker van Onderwijs wil het voor mbo-scholen makkelijker maken om gezamenlijk opleidingen aan te bieden. Kostbare opleidingen kunnen zo behouden blijven. Scholen hebben de opdracht een breed en toegankelijk onderwijsaanbod in de regio in stand te houden. Met het oog op de verwachte krimp van het aantal... [lees meer]

Rekenagenda moet studenten bij de les houden

Een nieuw mbo-rekenplan moet ervoor zorgen dat studenten gemotiveerd blijven hun rekenvaardigheid te verbeteren. Rekendocenten kunnen de komende tijd aanspraak maken op extra ondersteuning. Het al enige tijd geleden aangekondigde rekenplan is nodig omdat sinds het uitstel van de rekentoets de motivatie van leerlinge... [lees meer]

Aantal leerbanen in mbo krimpt nog steeds

Het aantal leerbanen in het mbo blijft afnemen. Een behoorlijk aantal sectoren kent ook een tekort aan stageplaatsen. Dat blijft uit de nieuwe SBB-barometer, het periodieke onderzoek van SBB naar de stand van zaken op de stage- en leerbanenmarkt. Uit de barometer van eind juni blijkt dat 74 mbo-opleidingen een tekor... [lees meer]

Nog veel vragen over lerarenregister

In navolging van de Raad van State stelt de Tweede Kamer grote vraagtekens bij de nut en noodzaak van een wettelijk lerarenregister. De behandeling van de wet in het najaar is nog geen gelopen race. 'Kan de regering aangeven welk probleem met dit wetsvoorstel wordt opgelost?’ Het is één van de vele kritische vra... [lees meer]

Keuzedelen: ook voor ‘leven lang leren’

Om het ‘leven lang leren’ te stimuleren kunnen opleidingsinstituten vanaf komend schooljaar aan volwassenen die een keuzedeel volgen certificaten afgeven. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs heeft SBB 52 keuzedelen voor deze nieuwe vorm van certificaten voorgedragen. Om de aantrekkelijkheid van het mbo v... [lees meer]

Huisvesting geen ernstig financieel risico in mbo

Voor de overgrote meerderheid van de mbo-scholen vormen de huisvestingslasten geen risico voor de onderwijskwaliteit. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een themaonderzoek. De centrale vraag van het inspectieonderzoek luidt: zijn er scholen die zoveel geld aan huisvesting besteden dat dit ten koste ... [lees meer]

Meer differentiatie bij eisen rond taal en rekenen

Het sleutelen aan de gewenste taal- en rekenniveaus gaat nog even door. Een nieuw wetsvoorstel introduceert de rekentoets 2A. In 2010 leek de wereld nog simpel. Voor taal en rekenen werden referentieniveaus vastgesteld, die duidelijk maakten aan welke niveaus leerlingen moesten voldoen. Voor leerlingen in de entreeo... [lees meer]

Resultaten Techniekpact zijn ‘bemoedigend’

Het Techniekpact levert bemoedigende resultaten op. Maar om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren blijft extra inzet nodig. Met name de technische sector maakt werk van innovatie via het Regionaal Investeringsfonds. Dat blijkt uit de tweede editie van de monitor Techniekpact, de derde voortga... [lees meer]

Al meer dan 600 keuzedelen beschikbaar

Scholen kunnen komend schooljaar kiezen uit meer dan 600 keuzedelen. En er komen er nog veel meer bij. Ieder drie maanden kan de minister van Onderwijs nieuwe keuzedelen voor het mbo vaststellen. Op 1 juli bood SBB 165 nieuwe keuzedelen aan. Daarmee komt het totaal aan beschikbare keuzedelen op 625. Veilig progr... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…