ROC Nijmegen weigerde onterecht blinde leerling

ROC Nijmegen heeft ten onrechte een blinde vrouw die een vmbo-opleiding wilde volgen niet toegelaten. Volgens het College voor de Rechten van de Mens had het ROC meer moeite moeten doen om de leerling onderwijs aan te bieden. De uitspraak … Lees verder

Associate degree wordt volwaardige opleiding

De associate degree-opleiding wordt een volwaardige opleiding binnen het hoger onderwijs. De tweejarige opleiding kan aantrekkelijk zijn voor mbo-studenten die opzien tegen een volledige hbo-opleiding. De afgelopen jaren hebben al veel hbo-scholen ervaring opgedaan met de associate degree-opleiding. Het gaat … Lees verder

Car Academy: auto’s, auto’s en nog eens auto’s

Anderhalf jaar geleden hield het Summa College een strategiedag waarbij managers en docenten in groepjes nadachten over het ideale onderwijs. Hier werd de kiem gezaaid voor de Car Academy: een opleiding voor autogekken die de hele dag willen sleutelen. Initiatiefnemer … Lees verder

‘Geen nieuwe opleiding hotelmanagement in Amsterdam’

In Amsterdam is geen ruimte voor een nieuwe opleiding hotelmanagement. Volgens de commissie macrodoelmatigheid mbo is het arbeidsmarktperspectief niet goed genoeg. Op verzoek van het ROC van Amsterdam heeft de commissie macrodoelmatigheid zich gebogen over de opleidingen hotelmanagement in Amsterdam. … Lees verder

Verzet docenten tegen Agenda rekenonderwijs

Het Platform Rekendocenten van de BVMBO ondertekent de Rekenagenda, het onlangs gelanceerde nieuwe mbo-rekenplan, niet. Het Platform onderschrijft weliswaar de algemene uitgangspunten, maar ‘mist een concrete uitwerking van de uitvoering van de plannen’. In een persbericht gaat het Platform Rekendocenten … Lees verder

Experimenten vmbo-mbo aarzelend van start

De experimenten met een doorlopende leerlijn vmbo-mbo kennen een aarzelende start. Scholen maken nog weinig gebruik van de mogelijkheden om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van de experimenten met doorlopende leerlijnen vmbo en mbo. … Lees verder

Mbo-scholen mogen meer samenwerken

Minister Bussemaker van Onderwijs wil het voor mbo-scholen makkelijker maken om gezamenlijk opleidingen aan te bieden. Kostbare opleidingen kunnen zo behouden blijven. Scholen hebben de opdracht een breed en toegankelijk onderwijsaanbod in de regio in stand te houden. Met het … Lees verder