Meerdere commissies evalueren prestatieafspraken hbo

Een commissie onder voorzitterschap van Wim van de Donk gaat in opdracht van minister Bussemaker de prestatieafspraken in het hbo evalueren. Maar de Vereniging Hogescholen heeft ook een eigen evaluatiecommissie ingesteld. Sinds 2012 werken alle bekostigde hbo-instellingen met prestatieafspraken over … Lees verder

‘Leven lang leren komt niet van de grond’

Het aantal werkenden dat tijdens de loopbaan kiest voor bij- of omscholing blijft beperkt. Vooral laagopgeleiden, die het hoogste risico op werkloosheid lopen, komen weinig toe aan leren. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in de nieuwste editie van … Lees verder

Minister houdt vast aan bindend studieadvies

Alle mbo-leerlingen hebben in hun eerste studiejaar recht op een voortgangsgesprek dat uitmondt in een bindend studieadvies. Een eventueel negatief advies mag voor de student nooit een verrassing zijn. Dat schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. … Lees verder

ROC Leiden stelt oud-bestuurders aansprakelijk

Het ROC Leiden stelt dertien oud-bestuurders gezamenlijk aansprakelijk voor een schade van 40 miljoen euro. Volgens de school is er sprake geweest van ‘onbehoorlijk bestuur’. Het nieuwbouwfiasco van het ROC Leiden krijgt nog een staartje. De school stelt een groot … Lees verder

Tanja Jadnanansing naar Albeda College

PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing wordt per 1 oktober 2016 programmamanager Strategie en Externe betrekkingen bij het Albeda College. De Rotterdamse mbo-school verwacht dat Jadnanasing een bijdrage gaat leveren aan de versterking van het onderwijs. Al eerder had Jadnanansing, bekend van haar … Lees verder

YouTubesucces ‘Meneer Megens’

Niet alleen zijn eigen studenten spinnen er garen bij, maar ook buiten ROC Nijmegen worden de in filmpjes verpakte rekenlessen van Dirk Megens (‘Meneer Megens’) volop bekeken. Zijn meest populaire filmpje (over verpleegkundig rekenen) nadert zelfs de magische grens van … Lees verder

‘Minister stuurde niet op mislukken Rotterdamse mbo-colleges’

De totstandkoming van kleinschalige mbo-colleges is niet mislukt door actieve bemoeienis van het ministerie van Onderwijs. Dat schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer. Het mislukken van de opsplitsing van de Rotterdamse mbo-scholen Albeda en Zadkine in kleinschalige mbo-colleges blijft … Lees verder