Staatssecretaris Dekker werkt aan betere rekentoets

Staatssecretaris Sander Dekker werkt samen met de vereniging van wiskundeleraren aan een betere rekentoets. Rond de zomer moet een alternatief beschikbaar zijn. Staatssecretaris Sander Dekker geeft gehoor aan de oproep van de Tweede Kamer om een alternatief te ontwikkelen voor de huidige rekentoets. Volgens tal van ... [lees meer]

Gratis lesbrief over Tweede Kamerverkiezingen

Codename Future heeft een gratis lesbrief ontwikkeld voor mbo-studenten. Doel: zoveel mogelijk jongeren naar de stembus krijgen. Codename Future is een ideële stichting die jongeren wil voorbereiden op een actieve rol in de samenleving. Vanuit deze missie heeft de organisatie een gratis lesbrief ontwikkeld over de ... [lees meer]

Vanaf september mbo-colleges in Leiden

ROC Leiden en het ID College willen vanaf het komend schooljaar het onderwijs in zeven mbo-colleges gaan verzorgen. Er lijken geen financiële belemmeringen voor een fusie te zijn. ROC Leiden en het ID College willen per 1 september 2017 fuseren. Het is de bedoeling dat het hoofdkantoor van de fusieschool in Leiden ... [lees meer]

Conferentie over excellentie in het mbo

Op donderdag 11 mei vindt een conferentie plaats over excellentie in het mbo. Wil je een bijdrage leveren? Meld je dan aan voor 15 maart! Sinds de start van de excellentieprogramma's in het mbo in 2015 is er veel gebeurd. Bijna alle scholen hebben hun eigen excellentieplan geschreven en zijn van start gegaan. In het... [lees meer]

Taart voor scholen die schooluitval verlagen

Dinsdag 21 februari maakte minister Bussemaker bekend dat het percentage leerlingen dat voortijdig de school (mbo en vo) verlaat wederom is gezakt. De regionale verschillen zijn hierbij groot. Dat er regionale verschillen zijn is geen verrassing. Eind oktober 2016 bleek dit al uit de cijfers van het CBS. Voor minist... [lees meer]

Minister van Onderwijs: wie wordt genoemd?

Nog even gaat alle aandacht uit naar de verkiezingscampagnes, maar straks zal er ook een nieuwe ministersploeg samengesteld moeten worden. Welke namen worden genoemd voor het ministerie van Onderwijs? In het NRC besteedde columnist Ton-Jan Meeus aandacht aan een interessant aspect van de campagnes: de vraag of de ka... [lees meer]

Het wettelijk lerarenregister is een feit. Wat nu?

Met een ruime meerderheid heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel lerarenregister. Wat betekent dit in de praktijk? Zoals verwacht heeft de Eerste Kamer met een ruime meerderheid (49-26) ingestemd met het wetsvoorstel over het lerarenregister. De tegenstemmen kwamen van de kleine christelijke partijen (... [lees meer]

Aantal vroegtijdig schoolverlaters blijft dalen

De daling van het aantal vroegtijdig schoolverlaters zet zich nog steeds door: de uitval op mbo-scholen daalde het afgelopen jaar van 5 naar 4,6 procent. Dit maakte minister Bussemaker vandaag bekend. In totaal gaat het inmiddels om minder dan 23.000 jongeren die voortijdig de schoolbanken verlieten, ruim 1.400 min... [lees meer]

Studenten kiezen vooral generieke keuzedelen

Generieke keuzedelen als ‘ondernemend gedrag’ en ‘digitale vaardigheden’ zijn voorlopig favoriet bij mbo-studenten. Dat blijkt uit de eerste rapportage van de monitor keuzedelen. In het lopende schooljaar 2016/2017 moeten scholen voor het eerst keuzedelen aanbieden aan studenten. Uit de eerste rapportage van... [lees meer]

Zonder vmbo-diploma door naar het mbo?

Scholen moeten meer ruimte krijgen om doorlopende leerroutes vmbo-mbo aan te bieden. Een wet die scholen deze ruimte biedt, is in voorbereiding. De aansluiting tussen het vmbo en het mbo kan nog steeds beter, zo schrijven Sander Dekker en Jet Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. Ondanks maatregelen als de in... [lees meer]

Noordelijke scholen komen met regeling voor schoolkosten

Acht mbo-scholen in het noorden hebben samen een uniforme regeling ontworpen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten voor ouders met minder draagkracht. Acht mbo-scholen in Friesland, Groningen en Drenthe hebben samen een regeling ontworpen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. Door de uniforme regeling hoe... [lees meer]

‘Perspectiefjaar’ voor jongeren zonder diploma

Een jaar met opleiding, begeleiding en stage moet jongeren zonder diploma aan werk helpen. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, wil met gemeenten en werkgevers een ‘perspectiefpact’ sluiten. Uit onderzoek van KBA Nijmegen blijkt dat ongeveer 138.000 jongvolwassenen van 23 tot 27 jaar geen diploma hebben en s... [lees meer]

CBS: met diploma meer kans op werk

Jongeren die het onderwijs verlaten met een startkwalificatie vinden vaker werk dan jongeren zonder diploma. Het CBS adviseert dan ook: ‘Wees verstandig, maak die opleiding af!’ Het CBS heeft uitgezocht welk effect het behalen van een startkwalificatie (een diploma op minimaal niveau 2) heeft op de baankansen va... [lees meer]

Albeda College krijgt een eigen stembureau

Studenten van het Albeda College kunnen op 15 maart op school hun stem uitbrengen. Een goed voorbeeld voor andere mbo-scholen, vindt de Nationale Jeugdraad. Op woensdag 15 maart mogen maar liefst 850.000 jongeren voor het eerst hun stem uitbrengen bij Tweede-Kamerverkiezingen. Het Albeda College heeft ervoor gekozen... [lees meer]

Regionaal investeringsfonds met jaar verlengd

Ook in 2018 kunnen alle mbo-scholen gebruikmaken van het regionaal investeringsfonds mbo. Dit heeft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het investeringsfonds werd drie jaar geleden opgericht om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. Mbo-scholen kunnen... [lees meer]

Eerste Kamer steunt wetsvoorstel lerarenregister

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer stemt in met het wetsvoorstel voor een verplicht lerarenregister. Op verzoek van de PvdA wordt de invoering met één jaar uitgesteld. Na een lange aanloop was het vandaag dan eindelijk zover: de Eerste Kamer behandelde plenair het wetsvoorstel voor een verplicht lerarenregi... [lees meer]

BPV Monitor: hoge cijfers voor stages en leerbanen

Studenten geven hun stages en leerbanen gemiddeld een 8. Ook praktijkopleiders en stagebegeleiders zijn tevreden over de beroepspraktijkvorming (bpv). Dat blijkt uit de BPV Monitor van SBB. Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven verenigd in SBB de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv). Da... [lees meer]

Onderwijs is (weer even) terug in de verkiezingscampagne

Op 1 december vorig jaar publiceerden Diederik Samsom, Loes Ypma en Eric van ’t Zelfde, rector Lyceum Oudehoven, een Actieplan Docent. Daarna werd het stil. Tot vandaag... Op 1 december publiceerden Diederik Samsom, Loes Ypma en Eric van ’t Zelfde, rector Lyceum Oudehoven, een Actieplan Docent. Hoofdpunten: 1.... [lees meer]

ROC Tilburg debatkampioen 2017

ROC Tilburg is winnaar geworden van het mbo-debattoernooi 2017. In een spannende finale werd runner-up Rijn IJssel (Arnhem) verslagen. Het mbo-debattoernooi wordt jaarlijks georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut. Dit jaar streden 24 teams uit heel Nederland om de felbegeerde titel. Bij gastheer ROC Mondri... [lees meer]

Docenten willen zelf regie over register

De Eerste Kamer debatteert op 14 februari over het lerarenregister en zal een week later een besluit nemen. Ondanks alle protesten is de verwachting dat de senatoren uiteindelijk het register steunen. Hoe dan verder? Alleen maar de nadelen van het register blijven beklemtonen heeft geen zin, zo luidt de algemene opv... [lees meer]

Scholen aan de slag met verbetering beroepsprakijkvorming

De komende jaren werken bijna alle scholen aan de verbetering van hun beroepspraktijkvorming. Scholen die succes boeken, kunnen een financiële beloning tegemoet zien. Het verbeteren van de beroepspraktijkvorming is een van de doelstellingen van de kwaliteitsafspraken die de mbo-scholen met de minister in 2014 hebbe... [lees meer]

‘Regionaal scholingsfonds voor Noord-Nederland’

Noord-Nederland moet snel werk maken van her- en bijscholing, met name als het om mbo’ers op niveau 1 en 2 gaat. Een regionaal scholingsfonds voor mbo’ers moet helpen. In het rapport spreekt de SER Noord Nederland, een adviesorgaan van de drie Noordelijke provincies, haar zorgen uit over de gevolgen van robotise... [lees meer]

Grip nodig op kwaliteit burgerschapsonderwijs en LOB

Er is niet altijd grip op de kwaliteit van burgerschapsonderwijs en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in de mbo-scholen. Ook de beoordeling van studenten is soms een uitdaging. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) dat gisteren, vergezeld door een brief van minister... [lees meer]

Veel beloften bij ‘Stem mbo!’ verkiezingsdebat

Honderd miljoen extra voor het mbo, een verplichting voor bedrijven om stageplaatsen aan te bieden, gratis leermiddelen voor iedereen… Tijdens het studentendebat ‘Stem mbo!’ waren de beloften niet van de lucht. Bestaat Sinterklaas dan toch? Maandag 6 februari, het Albeda College in Rotterdam. De Jongerenorgani... [lees meer]

Breed verzet scholen tegen lerarenregister

De schoolbestuurders in het mbo, vo en po verzetten zich tegen de wettelijke invoering van het lerarenregister. In een brief roepen zij de Eerste Kamer op het wetsvoorstel niet te steunen. De bezwaren van de schoolbestuurders hebben onder andere betrekking op het gebrek aan draagvlak onder docenten. Volgens detailci... [lees meer]

Ambassadeurs promoten stage in het buitenland

Veel mensen denken dat mbo-studenten niet naar het buitenland willen of durven. Om dit misverstand uit de wereld te helpen gaan mbo-studenten als ambassadeurs op pad om studie en stage in het buitenland te promoten. Diverse organisaties, zoals EP-Nuffic en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), zetten zic... [lees meer]

‘Laat vmbo’er gewoon naar het mbo gaan’

Staatssecretaris Dekker wil dat vmbo-leerlingen het recht krijgen om naar de havo te gaan. Een slecht idee, meent vmbo-docent Dion van Meel. Volgens haar zijn vmbo-leerlingen beter af op het mbo. In een opiniebijdrage in dagblad Trouw laat de docent Nederlands geen spaan heel van het plan van Dekker. Van Meel, zelf ... [lees meer]

Gezocht: Opleiders 2025 (m/v)

Voor het onderwijs van de toekomst, zijn opleiders van de toekomst nodig. Meld je aan voor een van de bijeenkomsten! Voor het onderwijs van de toekomst, zijn opleiders van de toekomst nodig. Docenten en praktijkopleiders die nieuwe leervormen en opleidingen op het snijvlak van publieke en private samenwerking (wille... [lees meer]

Passend onderwijs: mbo-scholen zijn goed op weg

De mbo-scholen hebben een goede start gemaakt met het passend onderwijs. Vrijwel alle scholen voldoen aan de wettelijk eisen. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van de invoering van passend onderwijs in het mbo. Uit de evaluatie blijkt dat onderwijsteams steeds beter in staat zijn zelf ondersteuning te bieden aan l... [lees meer]

SBB wil vaste vergoeding voor leerbaan

Bedrijven die een leerbaan aanbieden moeten hiervoor een vaste vergoeding krijgen. Dit kan helpen het aantal leerbanen weer te laten groeien. Het aantal leerbanen (bbl) is de laatste jaren sterk gedaald, van zo'n 150.000 naar minder dan 100.000. Met de groei van de economie is er hoop dat de trend weer keert. Het aa... [lees meer]

Nationale ‘Maker Faire’ gaat voorlopig niet door

Het was een sympathiek voorstel, het organiseren van een nationale Maker Faire om het belang van techniek te onderstrepen. Maar voorlopig gaat het niet door. En dat terwijl de Tweede Kamer toch een slordige 500.000 euro beschikbaar had gesteld voor de te organiseren beurs. Het idee was eerder opgeworpen door de bewi... [lees meer]

Keuzedeel Duits moet werken over de grens stimuleren

Meer aandacht voor het vak Duits moet mbo-leerlingen helpen de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Leerlingen kunnen straks een diploma met het stempel van het Goethe-instituut krijgen. In de grensregio kunnen werknemers hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten als zij over de grens, in Duitsland, inz... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…