Kandidaten beste leerbedrijf en beste praktijkopleider 2018 zijn bekend

Het was weer niet gemakkelijk, maar de kogel is door de kerk. Uit bijna duizend voordrachten voor beste leerbedrijf en beste praktijkopleider 2018 zijn recentelijk per provincie de winnaars gekozen. Daarmee zijn ze allen kandidaat voor de twee nationale titels. In november volgt de ontknoping. Op weg naar vakmanscha... [lees meer]

Helicon wil intern draagvlak voor kwaliteitsagenda

Helicon Opleidingen, een groene mbo-school met vestigingen in Brabant en Gelderland, stimuleert medewerkers actief mee te denken over de nieuwe kwaliteitsagenda. Met een filmpje worden medewerkers opgeroepen een bijdrage te leveren. In het kader van de nieuwe kwaliteitsafspraken werken de mbo-scholen aan een kwalit... [lees meer]

VVD wil onderwijsgeld inzetten voor bedrijfsscholen

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil dat bedrijven meer ruimte krijgen om zelf scholen op te richten. Dergelijke bedrijfsscholen zouden mede gefinancierd moeten worden door de overheid. Volgens Dennis Wiersma, Kamerlid voor de VVD, kun je een vak het beste in de praktijk leren. Bedrijven zouden daarom meer ruimte m... [lees meer]

Onduidelijkheid over rekenen in het mbo blijft bestaan

De onduidelijkheid over rekenen in het mbo wordt niet voor de zomer opgelost. Het ministerie van OCW is nu van plan kort na het reces een knoop door te hakken. De rekendocenten in het mbo blijven voorlopig in onzekerheid over de regelgeving rond het rekenen in het mbo. Het ministerie van Onderwijs had eerder aangeko... [lees meer]

Subsidie voor leerbanen met één jaar verlengd

In 2019 zullen werkgevers nog gebruik kunnen maken van de subsidieregeling Praktijkleren. Maar of de regeling daarna nog in stand blijft, is allerminst zeker. Onder druk van zware protesten van werkgevers en scholen heeft het kabinet besloten de subsidieregeling Praktijkleren in ieder geval nog even in stand te houd... [lees meer]

Nieuwe cao voor het mbo pas na de zomer

Het blijft voorlopig nog even wachten op een nieuwe cao voor het mbo. De huidige cao, die eigenlijk afgelopen oktober afliep, blijft voorlopig van kracht. Er komt geen nieuwe cao voor de zomer. De onderwijsbonden hebben met de MBO Raad afgesproken na de zomervakantie verder te onderhandelen over een nieuwe cao. De p... [lees meer]

Oproep BVMBO: investeer in een sterke beroepsgroep

Scholen doen er goed aan docenten te ondersteunen bij het opzetten van een beroepsvereniging. Investeer in een sterke beroepsgroep! Dat betoogt de BVMBO in een gesprek met Alexander Rinnooy Kan. Het gesprek vond plaats in het kader van het onderzoek dat Rinnooy Kan uitvoert naar de manier waarop de beroepsgroep lera... [lees meer]

Goethe-certificaat voor studenten Alfa-college

Studenten van de Business School van het Alfa-college ontvingen voor het keuzedeel Duits een certificaat van het Goethe Instituut. Het Alfa-college is de eerste mbo-school waar studenten dit certificaat behalen. De laatste jaren neemt de belangstelling voor de Duitse taal weer toe. Het Alfa-college zet al enige tijd... [lees meer]

‘Geen concurrentieslag in Amsterdam’

Er zijn geen grote problemen bij het ROC TOP en er is in Amsterdam geen sprake van een concurrentieslag tussen mbo-scholen. Dat antwoordt minister Van Engelshoven op vragen van het PvdA-Kamerlid Van den Hul naar aanleiding van een artikel in Het Parool. De minister sluit daarmee aan bij de reactie van ROC TOP zelf o... [lees meer]

Conferentie over de toekomst van het rekenonderwijs

Het steunpunt taal en rekenen organiseert op dinsdag 27 november een conferentie over het onderwerp ‘toekomstbestendig taal- en rekenonderwijs’. De conferentie, die plaatsvindt in congrescentrum 1931 in Den Bosch, is interessant voor iedereen die zich in het mbo of het voortgezet onderwijs bezighoudt met Rekenen... [lees meer]

Verkiezing Leraar van het Jaar per direct gestopt

In verband met de opheffing van de Onderwijscoöperatie is de Verkiezing Leraar van het Jaar gestopt. Donderdag 5 juli werden 40 genomineerde leraren, waaronder 10 mbo-docenten, nog op school verrast met een taart. Maar tegelijkertijd met het gebak kwam het nieuws dat de verkiezing niet wordt voortgezet. De Leraar v... [lees meer]

Geen materiaalkosten meer voor mbo-studenten

Het komende schooljaar hoeven mbo-studenten geen kosten meer te maken voor de aanschaf van materialen die zij voor hun opleiding nodig hebben. Zij krijgen de noodzakelijke instrumenten voortaan te leen. Dit laat minister Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer weten. Een student op een mbo-opleiding... [lees meer]

Onderwijscoöperatie per 1 januari 2019 opgeheven

De Onderwijscoöperatie wordt per 1 januari 2019 opgeheven. De ondersteuning van enkele lopende projecten wordt gecontinueerd. De Onderwijscoöperatie is in 2011 opgericht door vakbonden in het onderwijs als beroepsorganisatie van, voor en door de leraar. Sinds 2011 heeft de organisatie zich via tal van projecten in... [lees meer]

Bezuiniging op praktijkleren gaat door

Het voorstel om in 2018 € 7 miljoen te bezuinigen op de subsidie voor praktijkleren is door de Tweede Kamer met 76 tegen 74 stemmen aangenomen. De bezuiniging was door het Kabinet voorgesteld in de Voorjaarsnota, een soort tussenstand van de lopende begroting. Het ministerie van Onderwijs moet in 2018 nog een bezu... [lees meer]

De rol van de docent in excellentie-onderwijs

Welke rol speelt de docent bij het verzorgen van excellentie-onderwijs? Die vraag staat centraal in het derde en laatste deel in de serie brochures over excellentie in het mbo. In het mbo wordt de laatste jaren geëxperimenteerd met excellentieonderwijs. Het hoger onderwijs heeft al veel meer ervaring met excellenti... [lees meer]

Wat te lezen op het strand of bij het zwembad?

De vakantieperiode nadert. Wat lezen we straks aan het strand? Veellezer Haye van der Werf geeft enkele persoonlijke tips. Enige jaren geleden zou hierboven nog als titel gestaan hebben ‘Boeken voor in de vakantiekoffer’. Maar die zin is achterhaald. Want ‘boeken,’ in de fysieke zin, is een achterhaald begri... [lees meer]

Meer kansen beroepsonderwijs in Erasmusprogramma

Meer geld, meer mogelijkheden en meer prioriteit voor het mbo. Dat is de strekking van het voorstel van de Europese Commissie voor het nieuwe onderwijsprogramma Erasmus voor de periode 2021-2027. Het totale budget gaat omhoog naar 30 miljard euro (nu 14.2 miljard euro). Met de verdubbeling van het budget streeft de... [lees meer]

Pilot met excellentieprogramma aan Alfa-college afgerond

Acht studenten van het Alfa-college in het Overijsselse Hardenberg sloten succesvol een pilot van het excellentieprogramma MBO-XL af. Ze kregen de opdracht om een Escaperoom voor de stilteruimte te realiseren. Volgend schooljaar gaat het excellentieprogramma definitief van start. Studenten stimuleren om buiten het r... [lees meer]

Afspraken over samenwerking hbo-mbo bij Associate degree

In een convenant hebben de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen afspraken gemaakt over samenwerking bij de opleidingen op Associate degree niveau. De opleidingen vallen onder de primaire verantwoordelijkheid van het hbo, maar kunnen ook gedeeltelijk worden aangeboden op het mbo. Het volgen van een opleiding op Asso... [lees meer]

Petitie voor vrij reizen in laatste week van schooljaar

Michelle Leine, student aan het HMC uit Amsterdam, levert vandaag maar liefst 440 pagina's met handtekeningen in bij de Tweede Kamer. Ze vraagt hiermee aandacht voor het probleem dat mbo-studenten uit Noord-Nederland de laatste week van het schooljaar niet gratis mogen reizen met hun OV-weekkaart. Studenten mogen to... [lees meer]

Koning opent 27 augustus nieuw schooljaar

Koning Willem-Alexander opent op maandag 27 augustus in Tilburg het mbo-jaar 2018-2019. Op die dag wordt het nieuwe studiejaar van het mbo met een officiële bijeenkomst wordt ingeluid. Ton Heerts, voorzitter van MBO Raad, is trots: ‘Dit is een fantastische opsteker voor onze studenten. En voor alle bestuurders, d... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…