Drive-in diploma-uitreiking voor duizenden studenten

Ook het uitreiken van diploma’s gaat in coronatijd anders dan normaal. Veel scholen kiezen voor een drive-in diplomaplechtigheid. Bij het Koning Willem I College in Den Bosch krijgen dit jaar zo’n 3.000 studenten hun diploma via een drive-in plechtigheid. Studenten rijden met hun gezinsleden of andere genodigden ... [lees meer]

Kansen en belemmeringen voor hybride onderwijs

Waar kun je een beroep beter leren dan in de praktijk? Hybride docenten, die zelf midden in de beroepspraktijk staan, leveren in steeds meer opleidingen een cruciale bijdrage. Maar aan welke bekwaamheidseisen moeten zulke instructeurs voldoen? Die vraag komt nadrukkelijk aan de orde in het webinar van de MBO Brigade ... [lees meer]

Graafschap College start tussenjaar YouLab

Vanaf september start het Graafschap College een eigen tussenjaar. Speciaal voor jongeren die het moeilijk vinden een studiekeuze te maken. Voor jongeren die het moeilijk vinden om een studiekeuze te maken biedt het Graafschap College een speciaal tussenjaar aan. Met YouLab gaan jongeren een jaar lang aan de slag met... [lees meer]

Tekin kan aan de bak !

Op woensdag 1 juli start Adnan Tekin als voorzitter van de MBO Raad. Columnist Coleta van Buuren heeft enkele adviezen. Adnan Tekin start op 1 juli als de voorzitter van de MBO Raad. Je zou voor hem gehoopt hebben dat hij onder een gelukkiger gesternte zijn werkzaamheden kan aanvangen. Maar het is niet anders. Immers... [lees meer]

Regionale afspraken over reizen in de spits

Door op regionaal niveau afspraken te maken met vervoerbedrijven kunnen mbo-scholen vanaf 1 augustus gaan werken met een bezettingspercentage van 40 procent. Als dit goed verloopt, kunnen scholen in oktober voor vijftig procent opengaan. Deze afspraken hebben de mbo-scholen – en ook de hogescholen en de universitei... [lees meer]

‘Stel mbo-scholen open voor eerstejaars studenten’

Stel na de zomer het mbo in ieder geval volledig open voor eerstejaarsstudenten, zodat zij een goede start kunnen maken met hun nieuwe opleiding. En laat na de Herfstvakantie alle studenten weer fulltime naar school gaan. Die wensen hebben diverse organisaties uit het mbo, zoals de MBO Raad, het JOB en de BVMBO. Na d... [lees meer]

‘Coronacrisis leidt tot daling onderwijskwaliteit’

De onderwijskwaliteit in het mbo daalt door de overstap naar afstandsonderwijs. Dat geven docenten en managers aan in een enquête van de AOb. Daarnaast kampt het onderwijspersoneel met een hoge werkdruk. De sluiting van de mbo-scholen en het invoeren van afstandsonderwijs leidt volgens veel docenten tot een daling v... [lees meer]

Amsterdam: half miljoen extra voor het mbo

De gemeente Amsterdam investeert ruim een half miljoen euro in het mbo om de schade door de coronacrisis te beperken. Scholen kunnen het geld onder andere besteden aan de opzet van zomerscholen en eigen leerbedrijven. Met een extra investering van meer dan 500.000 euro hoopt de gemeente Amsterdam de gevolgen van de c... [lees meer]

‘Het leven is niet bedoeld om taken af te vinken’

Examens, toetsen, praktijkverslagen. Mbo-opleidingen vragen resultaten van studenten, maar burgerschapsonderwijs leent zich niet goed voor toetsing. Hoe kun je nagaan of opleidingen er voortgang in boeken? Coördinator van de werkplaats onderwijsonderzoek rondom burgerschap Daan van Riet: ‘Het leven is niet bedoeld ... [lees meer]

Diploma mogelijk zonder resultaat voor rekenen of keuzedeel

Studenten kunnen dit jaar hun mbo-diploma behalen zonder een resultaat voor het rekenexamen of een keuzedeel. Tot deze uitzonderingsregel heeft minister Van Engelshoven besloten. In een brief aan de Tweede Kamer over de laatste JOB-monitor maakt Van Engelshoven dit besluit bekend. Vanwege de coronacrisis is het voor ... [lees meer]

Steeds meer examenmateriaal voor keuzedelen

Bij de examinering van keuzedelen kunnen mbo-scholen steeds vaker gebruik maken van door externen ontwikkeld examenmateriaal. Mede hierdoor is het verantwoord om vanaf komend studiejaar de resultaten die studenten bij de keuzedelen behalen te laten meetellen in de slaag-zakregeling. Dat blijkt uit de derde voortgangs... [lees meer]

Nog geen duidelijkheid over onderwijs na de zomer

Hoe gaat het mbo-onderwijs er na de zomer uitzien? Moeten mbo-scholen ook dan tussen 11.00 en 15.00 uur hun lessen verzorgen? Minister Van Engelshoven kan daar nog geen duidelijkheid over geven. In een debat over het onderwerp ‘mbo en corona’ drongen diverse woordvoerders aan op meer duidelijkheid over het perspec... [lees meer]

‘Laat mbo-scholen zelf stageplekken regelen’

Om discriminatie tegen te gaan moeten scholen voortaan zelf stageplekken regelen voor studenten. Op die manier moet voorkomen worden dat studenten met een migratierachterstand keer op keer worden afgewezen. Dat voorstel doet Tweede-Kamerlid Paul van Meenen (D66). Op de website van D66 zegt hij: ‘Als je Achmed of Fa... [lees meer]

‘Geen negatief effect op aantal aanmeldingen’

De coronacrisis lijkt geen negatief effect te hebben op het aantal aanmeldingen voor het beroepsonderwijs in Limburg. Dat meldt de regionale zender 1Limburg. Bij het VISTA College, de mbo-school die onlangs ontstaan is uit een fusie van het Arcus College en Leeuwenborgh, wijkt het aantal aanmeldingen niet veel af van... [lees meer]

Betere informatie voor studenten met ondersteuningsvraag

Voor mbo-studenten die vanwege een functiebeperking of handicap behoefte hebben aan extra ondersteuning is een speciale website ontwikkeld. Op mbotoegankelijk.nl is alle informatie over dit onderwerp te vinden. De website is bedoeld voor alle studenten die op welke wijze dan ook een extra ondersteuningsvraag hebben. ... [lees meer]

Nieuwe editie leergang ‘Teacher in the lead’

Volgend schooljaar start een nieuwe editie van de leergang ‘teacher in the lead’. Speciaal voor mbo-docenten die een voortrekkersrol willen spelen. Sinds enkele jaren organiseert de beroepsvereniging van mbo-opleiders, in samenwerking met de MBO Raad en het ministerie van Onderwijs, de leergang ‘Teacher in the ... [lees meer]

Veranderaanpak keuzedelen: de voortgang

In december 2019 presenteerde minister Van Engelshoven haar ‘veranderaanpak keuzedelen’. Meer ruimte in de regels moet het werken met keuzedelen voor scholen aantrekkelijker maken. Hoe is de stand van zaken, bijna een half jaar later? Het werken met keuzedelen, bedoeld om mbo-opleidingen flexibel en responsief te... [lees meer]

‘Beperkt openbaar vervoer voor studenten moet tijdelijk zijn’

Vanaf 15 juni gaan de mbo-scholen weer open. Om een drukke spits te vermijden worden de lessen gegeven tussen 11.00 uur en 15.00 uur. Volgens de MBO Raad kan het hier alleen om een tijdelijke maatregel gaan. Per 15 juni werken vervoersbedrijven en scholen met tijdvensters. De lessen op mbo-scholen mogen alleen plaats... [lees meer]

Nieuwe cao-mbo is nu definitief

Met grote meerderheid hebben de leden van de AOb en CNV Onderwijs ingestemd met de nieuwe cao voor het middelbaar beroepsonderwijs. De nieuwe cao is nu definitief van kracht. Van de AOb-leden stemde maar liefst 98% voor de nieuwe cao. De AOb-sectorraad, met vijftig leden die werken in het mbo, stemde eveneens in, net... [lees meer]

Friese Poort start maritieme campus op Urk

Met behulp van een overheidssubsidie starten ROC Friese Poort en het Berechja College een Maritieme Campus op Urk. De campus wil koploper worden binnen het maritieme onderwijs in Nederland. De maritieme opleidingen op Urk krijgen een flinke impuls. ROC Friese Poort en vakschool Berechja willen op het voormalige eilan... [lees meer]

Kwaliteitsimpuls voor opleiding via vakwedstrijden

Komend jaar kent de opzet van de vakwedstrijden CAD-tekenen enkele nieuwe elementen. Zo mag elke school met een dubbele bezetting naar de kwalificatieronde. De vernieuwingen zijn onderdeel van een pilot, waarin enkele werktuigbouwkunde-docenten hun opleidingen naar een hoger plan willen tillen. CAD-tekenen is een van... [lees meer]

Noodkreet mbo-scholen over inburgering

In een Open Brief vragen acht mbo-scholen extra financiële steun om het inburgeringsonderwijs aan nieuwkomers in de lucht te houden. Kun je via afstandsonderwijs inburgeren? Dat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor het onderwijs in Nederland is alom bekend. Minder aandacht is er voor het probleem dat ontstaat b... [lees meer]

Mensenrechten: nog te weinig aandacht op mbo

Veel mbo-scholen besteden nog te weinig aandacht aan het onderwerp ‘mensenrechten’. De Tweede Kamer wil dat de Inspectie strenger toeziet op de inhoud van het burgerschapsonderwijs. Aandacht voor mensenrechten is binnen burgerschapsonderwijs in het mbo nog niet vanzelfsprekend. In de meeste scholen wordt dit them... [lees meer]

De JOB-monitor: huiswerk voor de minister

Te weinig tot geen keuze in de keuzedelen. Betalen voor boeken die je nooit gebruikt. Discriminatie bij stagebedrijven. Drie belangrijke knelpunten uit de JOB-monitor, het tweejaarlijkse onderzoek van jongerenorganisatie JOB, dat op donderdag 4 juni in Nieuwspoort werd gepresenteerd. Elke twee jaar brengt de mbo-stud... [lees meer]

Keuzedelen: studenten hebben vaak weinig te kiezen

Studenten zijn in toenemende mate ontevreden over het aanbod van keuzedelen. Het komt op scholen voor dat studenten geen keuze hebben en verplicht keuzedelen moeten volgen. Volgens studentenorganisatie JOB moet hierin verandering komen. De tweejaarlijkse JOB-monitor bevat dit maal kritische opmerkingen over twee bela... [lees meer]

Afschaffing onderwijsovereenkomst pas in 2022

De afschaffing van de onderwijsovereenkomst in het mbo wordt een jaar uitgesteld. In ieder geval tot 2022 maken scholen nog gebruik van de onderwijsovereenkomst. Aanvankelijk was het de bedoeling om de wet in werking te laten treden vanaf het schooljaar 2021-2022. In februari 2019 maakte minister Van Engelshoven het v... [lees meer]

SBB: niveau 2-opleidingen niet te snel beëindigen

SBB waarschuwt om niveau 2-opleidingen met een matig arbeidsmarktperspectief niet te snel te beëindigen. De samenwerkingsorganisatie wil studenten de kans niet ontnemen om een diploma te halen in een richting die hun interesse heeft. Met maatwerk kunnen veel studenten succesvol de eindstreep halen. Dat is te lezen i... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…