Regelgeving aanpassen: het kan!

Docenten kunnen bij de MBO Brigade hinderlijke knelpunten in de regelgeving binnen het MBO aan de orde stellen. Met iedere melding gaan de brigadiers – medewerkers van het ministerie en van de MBO Raad – aan de slag. Soms kunnen … Lees verder

Verwachte krimp aantal mbo-studenten wordt werkelijkheid

De verwachte krimp in het aantal mbo-studenten doet zich daadwerkelijk voor. Volgend jaar verwachten de scholen zo’n 10.000 studenten minder. Volgens de meest recente prognoses telt het mbo in het studiejaar 2022-2023 zo’n 492.000 studenten. Een aanzienlijk aantal, maar toch … Lees verder

Dijkgraaf wil doorstroom naar hbo verbeteren

Om het studiesucces van mbo-gediplomeerden die doorstromen naar het hbo te verbeteren, krijgen scholen meer mogelijkheden om doorlopende leerroutes in te richten. Op die manier moet de uitval van mbo-studenten in het hbo met minstens tien procent dalen. Ongeveer de … Lees verder

Salarismix: te weinig docenten in hogere loonschalen

Ondanks extra overheidsgelden lukt het de mbo-scholen niet om het aantal docenten in de hogere loonschalen te laten stijgen. Ook de laatste jaren neemt het aantal docenten in de (lagere) LB-schaal alleen maar toe. In 2008 spraken de mbo-scholen af … Lees verder

Friese mbo-scholen kiezen definitief voor fusie

Een krachtenbundeling van ROC Friese Poort en Friesland College biedt het middelbaar beroepsonderwijs in Friesland een goed perspectief, zo blijkt uit onderzoek. Op basis hiervan kiezen beide scholen definitief voor een volledige fusie. Minister Dijkgraaf moet de fusie nog wel … Lees verder

Dijkgraaf wil mbo-opleidingen verder flexibiliseren

Minister Dijkgraaf wil het mbo-onderwijs verder flexibiliseren. Voor zij-instromers die zich willen omscholen naar een nieuw beroep moeten er korte, vakgerichte opleidingen komen. Het is een van de vele plannen die Dijkgraaf voor het mbo in petto heeft. In een … Lees verder

Tevredenheid over stages blijft ondanks corona hoog

De tevredenheid van studenten over stages en leerbanen was in 2021, ondanks corona-perikelen, groot. Studenten geven hun stage gemiddeld een 8,2. De begeleiders op de werkvloer beoordelen de stages met een 7,6. Dat blijkt uit de nieuwste BPV Monitor. Met … Lees verder