Scholen willen andere spelregels voor examinering keuzedelen

Veel scholen maken zich nog steeds ernstig zorgen over de examinering van keuzedelen. SBB en MBO Raad willen samen onderzoeken of de examenregels voor keuzedelen moeten worden aangepast. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage over de implementatie van de slaag-zakregeling … Lees verder

Keuzedelen: aanbod en gebruik nemen toe

Het aantal keuzedelen dat daadwerkelijk door studenten gevolgd wordt neemt flink toe. Van de meer dan 900 verschillende keuzedelen wordt inmiddels ruim 60% gebruikt. Dat blijkt uit de vierde monitor keuzedelen. De monitor is gebaseerd op cijfers die in april/mei … Lees verder

Gesprek over knelpunten rond keuzedelen

Twee jaar na de invoering van keuzedelen is nog niet iedereen even enthousiast over deze vernieuwing. Op 11 oktober organiseert de beroepsvereniging van mbo-opleiders daarom een gesprek over de knelpunten bij keuzedelen. Met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur hebben … Lees verder

‘Doorstroomkeuzedelen’ bij Hanzehogeschool Groningen

Om de doorstroom tussen het mbo en het hbo te verbeteren, biedt de Hanzehogeschool Groningen voortaan ‘doorstroomkeuzedelen’ aan. Door het volgen van zo’n keuzedeel zijn studenten beter voorbereid op hun vervolgstudie aan de hogeschool. Vanaf 8 mei volgt de eerste … Lees verder

SBB wil af van verplichte koppeling keuzedelen

Schaf de verplichte koppeling van keuzedelen aan kwalificaties af. Scholen moeten gebruik kunnen maken van alle beschikbare keuzedelen. Dat advies geeft SBB aan minister Van Engelshoven. Sinds de introductie van het fenomeen keuzedelen zijn bijna 850 van deze extra ‘vakken’ … Lees verder

Aanbod keuzedelen blijft stevig doorgroeien

Het aanbod aan keuzedelen blijft groeien. Het register keuzedelen omvat inmiddels zo’n 830 ‘vakken’. Ongeveer de helft van deze keuzedelen wordt daadwerkelijk aangeboden en gevolgd. Dat blijkt uit de derde rapportage van de monitor keuzedelen. Aan de monitor doen inmiddels … Lees verder

Definitief: twee jaar uitstel examinering keuzedelen

De examens voor de keuzedelen tellen definitief pas vanaf het schooljaar 2020/2021 mee voor het diploma. Een VVD-motie om de examens al vanaf 2018 mee te laten tellen kreeg vandaag geen meerderheid in de Tweede Kamer. Scholen zijn verplicht om … Lees verder